logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Powyższe pytania postawiła sobie Justyna Sarnowska, która tej tematyce poświęciła pracę magisterską. Jej konkluzje i zaangażowanie w stworzeniu dokładnej analizy zostały docenione: absolwentka socjologii w SWPS otrzymała za swoją pracę dyplomową Nagrodę im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Serdecznie gratulujemy!

Laureatka nagrody postanowiła w swojej pracy magisterskiej sprawdzić po pierwsze okoliczności wyboru kierunków studiów i po drugie – zmierzyć się z sytuacją zawodową absolwentów nauk społecznych. Przeanalizowała dostępne raporty i badania, m.in. Diagnozę Społeczną, Bilans Kapitału Ludzkiego oraz raport Monitoringu losów zawodowych absolwentów SWPS i okazało się, że największą grupę wśród absolwentów studiów wyższych stanowią osoby po studiach społecznych.

Justyna Sarnowska przeprowadziła indywidualne wywiady z 20 respondentami w wieku 25-34 lat z dyplomem nauk społecznych. Z rozmów wyniknęło, że w grupie absolwentów po studiach społecznych najwięcej jest kobiet.

– Z jednej strony przeprowadziłam bardzo pogłębioną analizę danych zastanych, porównując sytuację na rynku pracy absolwentów nauk społecznych z innymi grupami absolwentów, z drugiej strony przeanalizowałam artykuły prasowe dotyczące dyskursu publicznego wokół absolwentów nauk społecznych. Z trzeciej strony przeprowadziłam badanie własne jakościowe, poprzez które chciałam poznać ścieżki karier osób po naukach społecznych, dowiedzieć się o ich motywacjach w wyborze takich a nie innych kierunków i o tym, co by zrobili raz jeszcze – mówi Justyna Sarnowska, doktorantka I roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS na kierunku socjologia

Absolwenci, którzy wzięli udział w rozmowie z autorką pracy, w wyborze studiów kierowali się zarówno swoimi zainteresowaniami, jak i użytecznością wykonywanego w przyszłości zawodu. Jak się okazało – determinanta była słuszna.

Wbrew panującemu przeświadczeniu, absolwenci nauk społecznych nie mają największego problemu z pracą. Badanie pracodawców udowodniło, że większość absolwentów SWPS pracuje w zawodach związanych z ich formalnym wykształceniem.

Wnioski wyciągnięte w ramach pracy magisterskiej pt. „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych” zostały przeprowadzone w okresie maj 2012 – sierpień 2013 na socjologii w SWPS.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio