logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Założył pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych. W ramach licznych badań wykazał, że temperament – choć uwarunkowany genetycznie – podlega zmianom pod wpływem środowiska i doświadczeń życiowych, co podkreśla rolę otoczenia w kształtowaniu osobowości. W zeszłym roku opublikował „Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania”, niezwykłą monografię obejmującą wszystkie obszary psychologii różnic indywidualnych, wynik wieloletniej działalności badawczej.

Od roku 2001 związany z Uniwersytetem SWPS – był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, przez 10 lat pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Obecnie jest przewodniczącym Rady Powierniczej oraz Konwentu Godności Honorowych.

Nagrody magazynu psychologicznego „Charaktery” przyznawane są co roku autorom najlepszych naukowych i popularnonaukowych książek psychologicznych. Ich laureatami są wybitne osobowości polskiej psychologii, w tym wykładowcy Uniwersytetu SWPS: prof. Dariusz Doliński, prof. Paweł Boski, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Wiesław Łukaszewski oraz prof. Piotr Oleś.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio