logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2016 r.

Szybkie tempo życia i związany z tym stres wpływają negatywnie na jakość życia człowieka, powodując problemy w wielu dziedzinach życia. Normą dla rozładowania napięć stało się sięganie po używki, które potrafią w łatwy sposób skanalizować niepożądane emocje. Jest wiele rodzajów uzależnień i każde może prowadzić do utraty zdrowia, w skrajnych przypadkach – życia. Potrzebne są osoby, które mogą zapewnić profesjonalną pomoc w zakresie uzależnień.

Program studiów podyplomowych pozwala odpowiedzieć na wiele z tych pytań i wątpliwości pojawiających się w procesie pomagania osobom z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Wieloaspektowa diagnoza uwzględniająca zmienną motywację, uwikłanie w wielorakie problemy, chwiejność emocjonalną, współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, wypadanie z ról społecznych, brak zaufania do środowiska medycznego – skłania do elastycznego podejścia do pacjenta i indywidualizowania pracy terapeutycznej, niejednokrotnie z wykorzystaniem farmakoterapii.

Bogaty, 650-godzinny program studiów zwraca uwagę studentów na znaczenie psychoterapii opartej na relacji terapeutycznej, uczy integrowania różnych podejść teoretycznych i elastycznego dostosowywania terapii do możliwości i problemów pacjenta. Został on przygotowany zgodnie z programem szkolenia PARPA w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej, nowoczesnych metod diagnozowania, terapii uzależnień oraz psychoterapii członków rodzin. Zajęcia prowadzone będą przez wysokospecjalistyczna kadrę 15 wykładowców, w tym: 7 superwizorów PARPA, 7 specjalistów PARPA, superwizorów i specjalistów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Studia umożliwiają (po spełnieniu dodatkowych warunków) zdobycie certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień lub Instruktora psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokładny opis kierunku dostępny jest na stronie internetowej.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio