logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

– Uprawnienia doktorskie są wielkim osiągnięciem naszego wydziału i wizytówką wysokiego poziomu naukowego. Dzięki konsekwencji w podnoszeniu jakości badań i dydaktyki jako jedyna uczelnia niepubliczna w kraju zyskaliśmy w czerwcu ubiegłego roku status uniwersytetu. – mówi prof. Bogdan Wojciszke, prodziekan ds. nauki, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS Sopot. – Nasz wydział jest silnym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce Możemy poszczycić się znakomitą kadrą naukowców, publikujących swoje prace w najlepszych światowych pismach oraz realizujących prestiżowe projekty badawcze – dodaje.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Autorski program studiów psychologicznych na wydziale został utworzony we współpracy z biznesem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało go za jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce i przyznało nagrodę wysokości 1 mln zł, dzięki czemu wydział sukcesywnie udoskonala ofertę dydaktyczną, pokrywa koszty praktyk studenckich
i wspiera inicjatywy kół naukowych. Ministerstwo w uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia, wskazało na nowoczesne metody nauczania oraz elastyczny model kształcenia umożliwiający dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studenta.

Pozyskanie uprawnień doktorskich dowodzi wysokiej jakości i doświadczenia kadry profesorskiej sopockiego wydziału. Wykładowcy wypromowali ponad 70 doktorów, z których ponad 10 uzyskało habilitację. Na wydziale pracuje wielu młodych naukowców, których zapał i ciekawość otaczającego świata motywuje studentów do inicjowania własnych projektów naukowych. Dr Michał Parzuchowski bada wpływ szybkiego tempa życia człowieka na tryb jego myślenia, dr Jacek Buczny analizuje mechanizmy samoregulacji zachowań impulsywnych, np. jedzenia, kupowania czy hazardu, dr Radosław Sterczyński sprawdza, jakie procesy umysłowe prowadzą do powstawania twórczych pomysłów.

Wykładowcy nie tylko dzielą się wiedzą, ale wspólnie odkrywają ją ze studentami, którzy sami odnoszą sukcesy naukowe. W 2014 roku Marta Wrońska została nagrodzona w konkursie Diamentowy Grant. Zajęła się badaniami z obszaru psychologii poznawczej i psychologii twórczości. Małgorzata Osowiecka zdobyła nagrodę dla najlepszego studenta w województwie pomorskim w ramach konkursu Studencki Nobel 2014.

– Ogromnym wsparciem jest dostrzeganie tych najlepszych, zaangażowanych studentów, którzy mogą, dzięki stypendiom naukowym, twórczym czy sportowym, stale się rozwijać. Tutaj wystarczy świeża głowa, pomysły i zaangażowanie – podkreśla Małgorzata Osowiecka, laureatka Studenckiego Nobla 2014, doktorantka, wykładowca na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie.

Na wydziale wykładają i prowadzą badania wybitni naukowcy, m.in. prof. prof. Wiesław Łukaszewski – znawca psychologii osobowości, prof. Tomasz Maruszewski – specjalista w obszarze psychologii poznawczej, emocji i stresu, prof. Alina Kolańczyk – specjalista w dziedzinie psychologii emocji, prof. Krystyna Drat-Ruszczak – ekspert w zakresie psychopatologii.

W ciągu 14 lat swojego istnienia, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie wypromował ponad 1600 psychologów – specjalistów w zakresie metod diagnostycznych i interwencji kryzysowych, znawców zachowań konsumentów i oddziaływań marketingowych, coachów, doradców zawodowych, mediatorów oraz przyszłych terapeutów. W 2015 roku w ofercie Wydziału pojawiły się pierwsze w Polsce studia psychoseksuologiczne przygotowujące specjalistów do pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio