logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

„Językiada” to program stypendialny, który powstał z myślą o wszystkich uczniach szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiowaniem kierunków filologicznych. Realizowany jest przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie w celu promocji kompetencji językowych. To szansa dla tych, którzy chcieliby wykorzystać swoje predyspozycje językowe w przyszłej pracy zawodowej.

Przyszłość poligloty
Program „Językiada” stawiając na umiejętności językowe i zdolność logicznego myślenia, inspiruje do podjęcia wyzwania i kształcenia się na kierunkach filologicznych, które otwierają szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Stypendium dla dwóch najlepszych osób biorących udział w programie wynosi 7000 i 5000 złotych na pierwszy rok studiów I stopnia na wybranym kierunku filologicznym na Uniwersytecie SWPS. Laureaci mogą zdecydować się na jeden z dziewięciu kierunków: filologię angielską, filologię angielską z rozszerzonym językiem chińskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim, iberystykę, italianistykę, filologie skandynawskie – norweską lub szwedzką.

Zgłoszenie do programu
Pierwszym krokiem do udziału w programie jest wypełnienie do 7 kwietnia 2016 roku formularza zgłoszeniowego znajdującego się na swps.pl/jezykiada. Kolejny etap to dwugodzinny test kompetencji, który odbędzie się 12 kwietnia 2016 roku o godz. 11.00 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Test nie sprawdza znajomości poszczególnych języków, bada natomiast zdolność do analizy mechanizmów językowych. Pytania egzaminacyjne mogą być otwarte lub zamknięte. Wszystkie polecenia będą w języku polskim.

Ogłoszenie wyników oraz uroczystość przyznania stypendiów odbędzie się tuż po drugim etapie konkursu - 12 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00 w warszawskiej siedzibie Uczelni przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio