logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Serwis rekrutacyjny studia.swps.pl został uruchomiony dokładnie 26 lutego 2015 r. Prezentacja oferty w odrębnym serwisie pozwoliła na stworzenie dedykowanych stron dla wszystkich kierunków i specjalności. Usability, responsywność, specjalna struktura informacji oraz spójny z całą kampanią layout spowodował, że serwis został świetnie odebrany przez kandydatów. Uczelnia odnotowała wzrost zaangażowania osób odwiedzających serwis (dłuższy czas spędzony na stronie), co niewątpliwie było jednym z czynników sukcesu rekrutacyjnego w zeszłym roku.

W czerwcu jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej awansowała do rangi Uniwersytetu. Wydarzeniu towarzyszyła specjalna kampania, pokazująca siłę społeczności naukowej: władze-mentorów, profesorów-ekspertów i pierwsze pokolenie młodych naukowców wypromowanych na uczelni.

To właśnie oblicza dydaktyków, absolwentów i studentów od trzech lat stanowią leitmotiv kampanii. Tworzą oni niepowtarzalną atmosferę, są gwarantem jakości i największą wartością uczelni – kapitałem intelektualnym.

Sukces kampanii rekrutacyjnej Uniwersytet SWPS zawdzięcza wykorzystaniu najnowszych metod kreatywnych, które poddane zostały badaniom jakościowym i ilościowym. To pozwoliło wybrać najlepsze pomysły, które nie tylko są spójne z wypracowaną tożsamością marki, lecz także spotykają się z uznaniem szerokiego grona odbiorców – zarówno kandydatów na studia, jak i ich rodziców oraz środowiska akademickiego.

To już piąta edycja konkursu Genius Universitatis organizowanego przez magazyn edukacyjny „Perspektywy” oraz portal branżowy „Marketing przy Kawie”. Genius Universitatis, czyli duch uczelni, jego aura, przejawiać ma się według jurorów w takich kryteriach ocen, jak: nowatorstwo przekazu reklamowego i jego spójność z misją wyższej szkoły, czytelność i przyjazny charakter dobranych narzędzi komunikacji, estetyka i jakość wykonania materiałów promocyjnych.

– Nasz konkurs pomaga uczelniom spojrzeć na ich marketingowe działania z pozycji eksperckiej, wskazuje przykłady dobrze prowadzonych kampanii, podpowiada też, w jakim kierunku prowadzić promocję oferty uczelnianej – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio