logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

 


Stajemy przed problemem napływu fali uchodźców, której wcześniej nie dostrzegaliśmy. Przyjęcie ich do naszego środowiska związane jest z akceptacją odrębnej tożsamości kulturowej. Polska doświadczyła już podobnej sytuacji, gdy przez kilkanaście lat przyjmowała imigrantów z Czeczenii. Czy coś zmieniło się na przestrzeni tego czasu? Gdzie znajduje się źródło naszego strachu przed obcymi? Czy uchodźcy są dla nas zagrożeniem czy szansą?

Podczas debaty „My i Obcy” poruszona zostanie tematyka napływu imigrantów do Europy. Uczestnicy wraz z naukowcami dyskutować będą o tym, czy potrafimy być społeczeństwem wielokulturowym. Porozmawiają o różnicach w tożsamości uchodźców i Europejczyków. Przekonają się, kto ma większy wpływ na nasz kontynent. Dowiedzą się, dlaczego właśnie teraz imigranci pojawili się liczną grupą w krajach Unii Europejskiej. Sprawdzą, co się zmieniło, że nasza życzliwość wobec obcych spadła.

W latach 60 XX wieku pisano o antysemityzmie ludzi łagodnych i dobrych jako o problemie najtrudniejszym do wyrugowania. Dziś mamy nowe przejawy nietolerancji i niechęci wobec muzułmanów. Spotkać można ludzi niewątpliwie łagodnych i dobrych, którzy w kwestii uchodźców stają się radykalni i są „święcie przekonani”, że jak przyjmiemy w Polsce uchodźców, to ci będą w stanie wysadzać w powietrze ich dzieci. Skąd się to bierze? Jak temu zapobiegać? – mówi Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ.

Debatę otworzy Rektor Uniwersytetu SWPS prof. dr hab. Andrzej Eliasz. Gośćmi spotkania będą: Malika Abdoulvakhabova, aktywistka społeczna, Czeczenka mieszkająca od 20 lat w Polsce, Krystyna Starczewska, polonistka, filozof, etyk i pedagog, dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” w Warszawie, dr Justyna Melonowska, psycholog, filozof z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz prof. dr hab. Paweł Boski, psycholog międzykulturowy z Uniwersytetu SWPS. Dyskusję z udziałem naukowców poprowadzi Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ.

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej www.swps.pl/warszawa w zakładce „Aktualności”.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio