logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Fundusze UE umożliwią Uniwersytetowi SWPS realizację dodatkowych zajęć praktycznych i warsztatów dla studentów a także zadań projektowych z ekspertami, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych w siedzibach pracodawców. Program rozwoju kompetencji wspierający proces kształcenia w toku studiów będzie  wdrażany od kwietnia 2016 do stycznia 2019 roku.

Dzięki dotacji 1431 studentów psychologii z Warszawy, Sopotu, Poznania, Wrocławia i Katowic oraz studentów filologii angielskiej, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, wzornictwa i grafiki rozwinie kompetencje zawodowe, praktyczne umiejętności przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym także zdolności przedsiębiorcze – mówi prof. Sylwiusz Retowski, Prorektor ds. dydaktycznych Uniwersytetu SWPS.

Uniwersytet SWPS dużą wagę przywiązuje do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia i wspierania studentów w pomyślnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Działania te realizuje także przy wsparciu funduszy europejskich. Dotychczas uczelnia pozyskała około 35 mln zł ze środków unijnych na projekty obejmujące wzmacnianie jakości procesu nauczania, wdrażanie innowacji dydaktycznych i przygotowywanie studentów do podjęcia zatrudnienia. Fundusze te pozwoliły wdrożyć bezpłatne nowe kierunki studiów, specjalizacje, programy doradztwa zawodowego, staży, zajęcia e-learningowe, czy specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Szczególnie ważnym walorem jest to, iż działania finansowane z funduszy UE umożliwiały zacieśnienie współpracy z praktykami, aktywne angażowanie przedstawicieli pracodawców do procesu kształcenia.

W każdy ze zwycięskich projektów konkursowych zaangażowali się przedsiębiorcy – potencjalni pracodawcy studentów objętych programem. Beneficjenci dostaną z NCBiR łącznie wsparcie w wysokości 87 mln zł. Dofinansowanie obejmuje realizację zajęć kształtujących kompetencje oczekiwane przez pracodawców, realizując m.in. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców, a także współpracując z podmiotami zagranicznymi oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli firmami zainteresowanymi rozwojem kompetencji studentów.

Maksymalna wartość dofinansowania, jaką można uzyskać na jeden projekt w ramach „Programu Rozwoju Kompetencji” to 10 mln zł. Z zajęć współtworzonych przez uczelnie i przedsiębiorstwa skorzystają studenci z całej Polski i ze wszystkich kierunków studiów: zarówno technicznych, ekonomicznych czy medycznych, jak i artystycznych, psychologicznych i społecznych. Przyszli projektanci, logopedzi, geolodzy, informatycy i nie tylko będą doskonalić kompetencje przydatne w wielu zawodach oraz pożądane przez wielu pracodawców, czyli m.in. miękkie umiejętności związane z komunikacją i współpracą w grupie.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie NCBR.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio