logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Obowiązujące przepisy nie przystają do obecnego stanu nowych technologii, które w coraz szybszym tempie generują luki w systemach ochrony danych firm. Przedsiębiorcy mierzą się z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z sieci publicznych, przechowywaniem danych w chmurze, instalowaniem oprogramowania na telefonach i tabletach, korzystaniem z urządzeń przenośnych. Dodatkowo, niezależnie od wielkości firmy i formy prawej prowadzonej działalności muszą stosować jednakowe środki zabezpieczenia danych, co niejednokrotnie wpływa negatywnie na działalność firmy – mówi dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska, radca prawny, Uniwersytet SWPS Wrocław.

Ruch drogowy jest jednym z najlepszych przykładów złożoności problemu wykorzystania autonomicznych robotów w przestrzeni komunikacyjnej. Samosterujące samochody działają na podstawie algorytmów powiązanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Czy to może prowadzić do pozbawienia mocy prawnej istniejących przepisów karnych wyjaśnia dr Michał Rudy, prawnik, Uniwersytet SWPS Wrocław.

Prawnicy każdego dnia napotykają w swojej pracy problem posługiwania się elektronicznymi dowodami w prowadzonych sprawach. Wątpliwości na gruncie procesu cywilnego, jak i karnego budzą szczególnie materiały dowodowe uzyskane w drodze działań sprzecznych z prawem, naruszających podstawowe wolności obywatelskie, takie jak prawo do nietykalności osobistej, tajemnicy korespondencji czy nienaruszalności mieszkania. O tym, czy i kiedy takie dowody mogą być dopuszczane do postępowania sądowego mówi dr Anna Malicka – Ochtera, prawnik, Uniwersytet SWPS Wrocław.

Internet jak żadne inne medium wcześniej może doprowadzać do przeobrażenia myślenia o tym, co jest etycznie i moralnie dopuszczalne. W kontekście przeprowadzonych badań warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób może to wpłynąć na wzmocnienie brutalności przekazów medialnych dotyczących przemocy wobec kobiet. Sama specyfika komunikacji zapośredniczonej internetowo sprzyja większej agresywności oraz skrajnemu relatywizowaniu norm moralnych – mówi Jakub Kuś, psycholog nowych technologii, Uniwersytet SWPS Wrocław.

Działania robotów coraz bardziej uniezależniają się od nadzoru człowieka. Rozwój technologiczny będzie to zjawisko jedynie wzmagać. Maszyny stają się autonomicznymi jednostkami, które nie posiadają zdolności sądowej. Prawnicy na całym świecie starają się dopasować regulacje prawne do sytuacji, w których niezależny od decyzji człowieka robot złamał prawo. Rosnąca autonomia maszyn wymaga zdefiniowania odpowiedzialności w świetle prawa – mówi Paweł Mazur, radca prawny, Uniwersytet SWPS.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio