logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Doktorat honorowy nadawany jest naukowcom, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju swoich dyscyplin naukowych i aktywnie wpłynęli na kształt życia akademickiego. Profesor Strelau jest psychologiem, znawcą problematyki różnic indywidualnych oraz pionierem badań nad temperamentem. W świecie znany jest m.in. jako autor Regulacyjnej Teorii Temperamentu. Ma w dorobku prawie 300 prac naukowych, w tym 44 książki, których jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym.

Profesor Strelau wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki. Prowadzone przez niego badania przyczyniły się do zrozumienia roli różnic indywidualnych w funkcjonowaniu człowieka i należą do światowego kanonu publikacji naukowych z zakresu psychologii – powiedział podczas ceremonii rektor Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz.

Za swoją działalność profesor był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Wyróżnienie specjalne Teofrast Superstar za całokształt pracy badawczej (2015), nagrodę towarzystwa The European Association of Personality Psychology (2012) nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności naukowej (2009), nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Polskiego Nobla (2000), nagrodę Fundacji Humboldta (1990) i Towarzystwa Maxa Plancka (1992) za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością oraz nagrodę "New Europe Prize 1997" za osiągnięcia w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych, ufundowaną przez sześć instytutów badań zaawansowanych - Standford, Princeton, Chapel Hill, Berlin, Uppsala i Wassenaar.

Laureat aktywnie wspierał rozwój Uniwersytetu SWPS i jego pracowników, znacząco przyczynił się do uzyskania przez uczelnię statusu uniwersytetu przymiotnikowego. Pracując na rzecz środowiska akademickiego, inicjował i wspierał rozwój wielu ośrodków naukowych. Dla pokoleń psychologów – praktyków i naukowców – jest mentorem.

„Czy minęła era mistrzów w nauce?” – to pytanie, które w swojej przemowie zawarł prof. Strelau, tłumacząc przy tym, dlaczego tak istotna jest relacja uczeń-mistrz i podkreślając, że autorytet naukowy zawsze powinien iść w parze z autorytetem moralnym. Tym samym prof. Strelau nawiązał do tradycji szkoły warszawsko-lwowskiej zapoczątkowanej przez Kazimierza Twardowskiego, gdzie przekaz wiedzy i doświadczenia między mistrzem a uczniem był szczególnie ważny.

Uniwersytet SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która posiada jednocześnie 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie), socjologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i prawo oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Dotychczas w uczelni wypromowano 172 doktorów, a 42 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Prof. Jan Strelau jest piątym doktorem honoris causa Uniwersytetu SWPS. W ubiegłych latach Senat uczelni uhonorował tym tytułem profesorów Helmuta Skowronka, Philipa Zimbardo, Roberta Cialdiniego oraz Szewacha Weissa.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio