logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Dyżury Studenckiej Poradni Prawnej podzielone są na sekcje: prawa cywilnego oraz prawa pracy. Klienci mogą zasięgnąć porady w sprawach bankowych, rodzinnych, opiekuńczych, spadkowych, dotyczących umów oraz upadłości konsumenckiej i skonsultować na przykład sprawy dotyczące alimentów, testamentu, przyjęcia bądź odrzucenia spadku czy poręczeń majątkowych lub pożyczek. Studenci zajmują się też wszelkimi zagadnieniami związanymi z prawem pracy. Rozwiązują problemy z zakresu między innymi: nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę, urlopów wypoczynkowych, wypadków w miejscu pracy oraz chorób zawodowych, a także doradzają w kwestii praw pracowniczych rodziców. W Studenckiej Poradni Prawnej można również uzyskać poradę odnośnie nabycia praw rzeczowych (własności i posiadania) czy tematów powiązanych ze spadkiem, rodziną, alimentami oraz najmem mieszkania.

Zadaniem Zespołu Dydaktycznego Studenckiej Poradni Prawnej jest praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów z różnych dziedzin prawa, podnoszenie ich kompetencji zawodowych i popularyzowanie działalności pro publico bono. - Studenci poznają na czym w praktyce polega praca prawnika, uczą się poprawnego kontaktu z klientem, odbywają seminaria zarówno z opiekunami sekcji jak również z zapraszanymi ekspertami, stają się badaczami prawa, analizują doktrynę i orzecznictwo w kontekście konkretnych spraw - mówi dr Katarzyna Antolak-Szymanski z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. - Dodatkowo studenci włączają się w realizację ważnej misji społecznej, jaką jest pomoc osobom nisko uposażonym pro bono. Kształtuje się ich świadomość traktowania zawodu prawniczego również w kategoriach służby publicznej. Rada Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych uznała działalność Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS za zgodną ze Standardami Fundacji – dodaje.

Aby skorzystać z pomocy Studenckiej Poradni Prawnej należy zgłosić się na dyżur z dokumentami dotyczącymi sprawy i podpisać oświadczenie (wzór dostępny jest na stronie http://www.swps.pl/warszawa/wydzial-prawa/studencka-poradnia-prawna ). Pomoc jest udzielana bezpłatnie, przez studentów pod opieką dydaktyków praktyków prawa. Studenci po zgromadzeniu kserokopii dokumentów niezbędnych dla rozwiązania sprawy mają ok. 2-3 tygodnie na sporządzenie opinii na piśmie i przedstawienie jej klientowi.

Dyżury podzielone są na sekcje i odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31 w pokoju 207, w następujących dniach i godzinach:

Sekcja prawa cywilnego
Dyżur: poniedziałki 10.00-11.30
Kontakt: spp_cyw@swps.edu.pl

Sekcja prawa pracy
wtorki: 14.30-16.00
Kontakt: spp_pracy@swps.edu.pl

Sekcja prawa cywilnego II
Kontakt: spp_cyw2@swps.edu.pl
Dyżur: wtorki 17.30-19.00

Tel. (22) 517-96-14
(22) 517-98-71
(22) 517-98-73 – w godzinach dyżuru

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio