logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Uniwersytet SWPS oferuje kandydatom łącznie 35 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i wydziałach zamiejscowych. O stypendium „Mistrzowski Start” mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści z najlepszymi wynikami, którzy zdają polską maturę oraz osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce w wyniku zdania tzw. nowej matury obowiązującej od 2005 roku. Zwycięzcy otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Może być ono przedłużane w kolejnych latach, jeżeli w każdym roku nauki, średnia oceny rocznej studenta będzie wyższa o co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku. Kandydaci zainteresowani uzyskaniem stypendium mogą aplikować do 18 lipca 2016 r.

Szczegóły programu wraz z regulaminami dla poszczególnych miast można znaleźć na stronie: http://www.studia.swps.pl/konkurs/mistrzowskistart

  • WARSZAWA

W ramach programu „Mistrzowski Start”, Uniwersytet SWPS w Warszawie oferuje kandydatom 5 stypendiów na Wydziale Psychologii, 2 stypendia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 2 na Wydziale Prawa. Aby przystąpić do programu należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć do 18.07 br., do siedziby uczelni komplet wymaganych dokumentów.
O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendium.

Szczegóły programu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie: http://www.studia.swps.pl/konkurs/mistrzowskistart

Biuro Rekrutacji w Warszawie
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 11, 22 517 96 35
e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl

  • WROCŁAW

W ramach programu, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oferuje 3 stypendia dla kandydatów na kierunku psychologia, 1 na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i 1 na kierunku prawo. Aby przystąpić do “Mistrzowskiego Startu” należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć do 18.07 br., do siedziby uczelni komplet wymaganych dokumentów. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendium.

Szczegóły programu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie: http://www.studia.swps.pl/konkurs/mistrzowskistart

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS
ul. Ostrowskiego 30 b, 53-238 Wrocław
tel. 71 750 72 72
e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl

  • POZNAŃ

W ramach programu Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oferuje 3 stypendia na kierunku psychologia i 3 stypendia na kierunku prawo. Aby przystąpić do “Mistrzowskiego Startu” należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć do 18.07 br., do siedziby uczelni komplet wymaganych dokumentów. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendium.

Szczegóły programu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie: http://www.studia.swps.pl/konkurs/mistrzowskistart

Biuro Rekrutacji w Poznaniu
Uniwersytet SWPS
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 61 27 11 222
e-mail: rekrutacja.poznan@swps.edu.pl

  • KATOWICE

W ramach programu, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oferuje 10 stypendiów na kierunkach psychologia, psychokryminalistyka i psychodietetyka. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu" należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz przygotować uzasadnienie opisujące zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia nauki na Uniwersytecie SWPS. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie uczelni do 18.07.br. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według regulaminu przyznawania stypendium, pisemne uzasadnienie podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegóły programu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie: http://www.studia.swps.pl/konkurs/mistrzowskistart

Biuro Rekrutacji w Katowicach
Uniwersytet SWPS
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój: 004a
tel. 32 750 60 84, 32 721 26 53
e-mail: rekrutacja.katowice@swps.edu.pl

  • SOPOT

W ramach programu, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie oferuje 5 stypendiów na kierunku psychologia. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu" należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, przygotować krótką pracę (np. esej lub prezentację multimedialną) na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego" i do 18 lipca br. roku dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do siedziby uczelni. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według regulaminu przyznawania stypendium, praca pisemna na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego" oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegóły programu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie: http://www.studia.swps.pl/konkurs/mistrzowskistart

Biuro Rekrutacji w Sopocie
Uniwersytet SWPS
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
tel. 58 721 46 00, 58 721 46 95, 782 200 552
e-mail: rekrutacja.sopot@swps.edu.pl

 

 

 

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio