logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Młodzież jest w stanie samodzielnie identyfikować problemy w swoich grupach rówieśniczych i opracowywać odpowiednie scenariusze rozwiązań. Uczniowie, pod opieką studentów i wykładowców Uniwersytetu SWPS, przeprowadzili badania we własnych szkołach i opracowali metody eliminowania dyskryminacji w klasach. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu INKLA finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Podczas konferencji, skierowanej do młodzieży, uczniowie sami przybliżą rówieśnikom przebieg badań oraz ich wyniki. Porozmawiają o tym, jak najlepiej zapobiegać agresji rówieśniczej, jak budować solidarne klasy, co zrobić, by oprawcom nie opłacało się prześladować, a wszyscy uczniowie już od pierwszych dni w szkole czuli się dobrze i bezpiecznie. Szczególną uwagę poświęcą mechanizmom psychologicznym działającym w klasach, które powodują, że nawet „dobre dzieciaki” nie reagują na prześladowanie innych i nie pomagają ofiarom.

Projekt „INKLA – promowanie badań partycypacyjnych″ jest kontynuacją Projektu Interwencji Edukacyjnej „Bliżej”, dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik. Zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS w Katowicach w ramach projektu stworzył i wdrożył w szkołach program interwencji niwelujących rówieśniczą dyskryminację wśród uczniów pierwszych klas gimnazjum. – W rezultacie powstał podręcznik dostępny bezpłatnie online zawierający scenariusze specjalnych lekcji, które pozwalają tworzyć zgrane zespoły uczniów, co zapewnia uczniom komfort pracy, nauki i czasu wolnego – mówi dr Wójcik. Projekt został objęty honorowym patronatem Kuratorium Oświaty i patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Więcej informacji o programie i zgłoszeniach na konferencję znajduje się na stronie www.swps.pl/katowice w zakładce aktualności.

Scenariusze lekcji dostępne są na stronie projektu „Bliżej”.  

Film o projekcie dostępny na YouTube

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio