logo uswps nazwa 3
Centrum Prasowe

Projektowanie najczęściej kojarzone jest z ładnymi przedmiotami, estetyzacją życia codziennego – tym, co widzialne. Ale dizajn to dużo więcej. Projektowanie ma wpływ także tam, gdzie go nie widać. To sposób myślenia i działania przejawiający się w specyficznym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów współczesnego świata. Dizajnerzy nie tworzą swoich innowacyjnych rozwiązań w próżni – współpracują ze specjalistami różnych dziedzin. Interdyscyplinarna współpraca i praca zespołowa umożliwiają całościowe podejście do złożonych zagadnień współczesności.

Interdyscyplinarne myślenie projektowe (design thinking) to podejście z powodzeniem stosowane w procesach wymyślania nowych produktów, tworzenia usług czy projektowania przestrzeni i interakcji.

Istotne jest zatem zebranie polskich dobrych przykładów interdyscyplinarnych działań projektowych. Stąd konferencja, które będzie przeglądem modelowych rozwiązań, a także pozwoli na dyskusję o potencjałach takiej współpracy i jej możliwych barierach czy zagrożeniach.

Organizatorzy

  • School of Form
  • Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM
  • centrum kreatywności Concordia Design

Szczegółowy program

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio