logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Zapytaj o eksperta

Temat

Prosimy opisać problem, zjawisko czy wydarzenie, które będzie przedmiotem komentarza eksperta:

Forma kontaktu


Terminy

Prosimy wskazać przedział dat, w którym powinna się odbyć rozmowa / wywiad  z ekspertem lub dokładny termin nagrania / audycji na żywo z jego udziałem.

Dane kontaktowe

Prosimy o podanie swoich danych, w celu przekazania kontaktu do eksperta

Przyjmuję do wiadomości, iż

 1. Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03 – 815) Warszawa.
 2. Dane będą przetwarzane:
  1. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do Centrum Prasowego SWPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (zgoda na przetwarzanie wyrażona poprzez wysłanie zapytania);
  2. w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora);
  3. w celu kierowania informacji handlowych/marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie).
 3. Okres przechowywania danych:
  1. do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (10 lat, na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
  2. do momentu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celu kierowania treści handlowych/marketingowych.
 4. Odbiorcami moich danych osobowych będzie Centrum Prasowe Uniwersytetu SWPS.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi kontakt z wybranym ekspertem SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio