hr award color

logo uswps nazwa 3
Katowice

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

W KATOWICACH

 

Wydział Psychologii w Katowicach został utworzony w 2010 roku. Dziś przynależy do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce. Jako jedyna uczelnia na Śląsku otrzymała Kategorię A z rąk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to pozytywną ocenę m.in. potencjału naukowego oraz publikacji w prestiżowych pismach. Prowadzi studia I stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe z zakresu psychologii i psychokryminalistyki.

pamperki
biret
pracownicy
1166studentów
1073absolwentów
22pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Dydaktyka

Wydział prowadzi studia oparte na nowoczesnych programach kształcenia. Oferuje ciekawe ścieżki i specjalności: kształci psychologów biznesu, psychologów klinicznych, psychologów wspomagania rozwoju osobistego oraz sądowych. Przygotowuje też psychologów do pracy w biznesie, organizacjach sektora publicznego i prywatnego oraz pozarządowego. Studenci uczą się podejmować interwencje w społecznościach lokalnych, poznają psychologiczne mechanizmy rządzące coachingiem, marketingiem i PR.

W 2014 roku wydział uruchomił interdyscyplinarne studia z psychokryminalistyki, łączące wiedzę i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki. Zajęcia mają charakter warsztatowy, co pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w przyszłej pracy z osobami w trudnych sytuacjach. Studenci maja kontakt z wybitnymi specjalistami z zakresu psychologii klinicznej, psychologii sądowej oraz prawa.

Studia na najwyższym poziomie

Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, wraz z dwoma największymi uniwersytetami w kraju, otwiera listę rankingową „Perspektyw”.
Doceniono potencjał naukowy uczelni: wyróżniające oceny MNiSW, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej, liczbę publikacji i cytowań. Uczelnia dostała także wysokie noty w kategorii „Prestiż” opartej na opiniach pracodawców oraz pracowników akademickich. Więcej informacji »

Najlepszy wydział psychologiczny na Śląsku

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS jako jedyny wydział psychologii w województwie Śląskim otrzymał kategorię A w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MNiSW. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

Pozytywna ocena PKA

Studia psychologiczne prowadzone na wydziale otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej proces kształcenia we wszystkich polskich uczelniach. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz społeczności lokalnej oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania. Więcej informacji »

Eksperci z doświadczeniem zawodowym

Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Anna Hełka – psycholog biznesu, dr Damian Grabowski – psycholog pracy, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny.

Studia specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej

Wydział jest jedyną jednostką na Śląsku posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej dla magistrów psychologii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa daje kwalifikacje umożliwiające:

 • samodzielne przeprowadzenie klinicznej diagnozy psychologicznej,
 • wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego, doradczego i/lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą pacjenta,
 • stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod leczenia,
 • stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod rehabilitacji,
 • wydawanie zaświadczeń, opinii i orzeczeń psychologicznych,
 • projektowanie, prowadzenie i ewaluację programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego i somatycznego,
 • samodzielne przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, różnorodnej pomocy psychologicznej, wspomagania w kryzysie i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego i radzenia sobie w chorobie somatycznej,
 • wystawianie specjalistycznych zaświadczeń, opinii i orzeczeń,
 • samodzielne przeprowadzenie konsultacji w kwestiach zdrowia publicznego i polityki społecznej,
 • samodzielne przeprowadzenie edukacji personelu medycznego w zakresie psychologicznych oddziaływań.

Nauka i badania

Od początku swej działalności wydział łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi wysokie standardy, koncentrującymi się w dużej mierze wokół spraw ważnych dla mieszkańców Śląska. Za pracę na rzecz lokalnej społeczności Dziekan Wydziału prof. Katarzyna Popiołek – uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet Śląska – została uhonorowana platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez Regionalną Izbe Gospodarczą.

Projekty naukowe społecznie użyteczne

Naukowcy z katowickiego wydziału przeanalizowali problem przymusowego wysiedlenia mieszkańców niektórych ulic z dzielnicy Bytom-Karb. Otrzymali także dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Interwencja Edukacyjna „Bliżej”, w ramach którego opracowali działania niwelujące dyskryminację rówieśniczą w gimnazjach.

Z kolei dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaprosili uczniów i studentów do zbadania rzeczywistości szkolnej – projekt INKLA pokazał młodym ludziom, że badania nauk społecznych mogą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę życia codziennego, oraz że każdy może mieć wpływ na zmianę swojego otoczenia. Baza projektów »

Wydział prowadzi także ciekawe badania z zakresu:

 • bliskich związków,
 • filmu w terapii i rozwoju,
 • sposobów odżywiania się i akceptacji własnego ciała,
 • traumy,
 • katastrof ekologicznych.

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 010, 011

Godziny pracy

 • poniedziałek: zamknięte
 • wtorek-czwartek: 09:00-15:00
 • piątek: 12:00-16:00
 • sobota-niedziela: zamknięte

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 008

 • telefon: 32 750 60 80
 • telefon: 782 330 029
 • e-mail: sekretariat.katowice@swps.edu.pl
 • UWAGA: Prosimy o wcześniejsze ustalenie mailowo lub telefonicznie wizyty w biurze

Godziny pracy

 • poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
 • sobota-niedziela: nieczynne