logo uswps nazwa 3
Katowice

W katowickim Wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentanci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

KAT samorzad2018

SAMORZĄD STUDENTÓW W KATOWICACH

Głównym celem katowickiego Samorządu jest integracja środowiska studenckiego, promocja działań studenckich, a także reprezentowanie interesów studenckich w kontaktach z władzami Wydziału. 

Samorząd Studentów w ramach prac w komisji stypendialnej bierze również aktywny udział w przyznawaniu stypendiów socjalnych.

Kontakt: samorzad.katowice@swps.edu.plstrona na FB »
KAT KN Katoflow

KOŁO NAUKOWE Katoflow

KatoFlow zajmuje się szeroko pojętą psychologią humanistyczną oraz psychologią pozytywną. Koło organizuje regularne spotkania oparte na panelach dyskusyjnych oraz zajęciach warsztatowych. Jest na etapie tworzenia projektu na rzecz aktywizacji osób starszych. Wstępem do działań związanych z tym tematem był projekt Photovoice i wystawa fotograficzna „Oblicza starości we współczesnym świecie – blaski i cienie” wykonana przez studentów Wydziału. Wyniki swoich prac studenci prezentują na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych. Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytet SWPS.
Kontakt: mignacak2@st.swps.edu.pl, strona na FB »
KAT KN Criminal Cases

KOŁO NAUKOWE Psychologii Kryminalistycznej Corpus Delicti

Członkowie Koła zajmują się m.in. tematami z zakresy psychokryminalistyki, kryminologii, psychologii sądowej, a także prewencji kryminalnej czy wiktymologii. Podczas cyklicznych spotkań zajmujemy się analizą przypadków, dyskusjami na interesujące nas tematy dotyczące dziedzin, którymi Koło się zajmuje, a także tworzeniem gier edukacyjnych oraz organizacją badań naukowych. Uczestniczymy w wyjściach studyjnych do zakładów karnych, ośrodków naukowych oraz innych miejsc, gdzie jako studenci możemy poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności.

Opiekunem naukowym koła jest podinsp. dr Bogdan Lach - psycholog, profiler policyjny, rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 r.

Kontakt: knpsychologiikryminalistycznej@swps.edu.plstrona na FB »Instagram »
spacer kolezanki

Koło Naukowe Psychologii Zachowań Społecznych

Członkowie koła badają społeczne aspekty ludzkiego zachowania. Interesuje ich zarówno ciemna strona osobowości - działania krzywdzące, zawiść czy oszukiwanie, jak i ta jaśniejsza – pomaganie innym, rozwijanie się i produktywność.
W swojej działalności z jednej strony zajmują się opisywaniem zjawiska pseudonauki, a z drugiej- promują dobrą, wartościową naukę. Wyniki badań prezentują na krajowych konferencjach naukowych, co pozwala na wymianę myśli ze studentami i naukowcami z całego kraju.
Opiekunami naukowymi koła są dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS i dr hab. Damian Grabowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Kontakt: ngwsklorz@gmail.comstrona na FB »
kn psychointerpretacje

KOŁO NAUKOWE PSYCHOINTERPRETACJE

Z miłości do psychologii i filmu! Psychointerpretacje rozpoczęły swoją działalność w 2014 roku. Praca koła jest skoncentrowana na treściach zawartych w kinie. Głównym założeń było zderzenie wiedzy psychologicznej zebranej wokół konkretnego problemu z tym, jak jest on przedstawiony w filmie. Tematami omówionymi do tej pory są: zaburzenia osobowości, relacja matka-dziecko, związki partnerskie, samotność i niepełnosprawność.
Psychointerpretacje regularnie organizują seansy filmowe oraz współpracują z lokalnymi instytucjami kultury, gdzie odbywają się pokazy filmowe wraz z dyskusją prowadzoną przez członków koła i zaproszonych ekspertów.
Opiekunem naukowym koła jest mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska.

Kontakt: wtrybala@st.swps.edu.pl, strona wwwstrona na FB »