Nauka i badania

Należymy do grona najaktywniejszych jednostek badawczych w kraju. Od początku istnienia inwestujemy w rozwój nauki i dbamy o wysoką jakość realizowanych projektów. Badaniami i edukacją w inspirującym środowisku wspieramy ludzi w spełnianiu marzeń oraz osiąganiu celów indywidualnych i wspólnotowych. Nasze projekty odpowiadają na potrzeby zmieniającego się świata, a ich wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Blisko 400 naukowców, ponad 20 centrów badawczych, średnio 250 projektów rocznie i przeszło 2400 publikacji w bazie Scopus, z czego 20% w zagranicznych czasopismach naukowych – jesteśmy w grupie 6% elitarnych ośrodków naukowych wyróżnionych przez MNiSW kategorią A+ jako najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Zapewniamy doskonałe warunki do pracy badawczej i rozwoju kariery zawodowej, czego dowodem jest certyfikat HR Excellence in Research.

campuses campuses campuses campuses

Instytuty naukowe

Prowadzimy badania w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, w takich obszarach jak: psychologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, socjologia, politologia, komunikacja społeczna, zarządzanie czy prawo. Aktywnie partycypujemy w międzynarodowej wymianie idei. Organizacją i koordynacją działalności naukowej naszych badaczy zajmują się poszczególne instytuty.

Odwiedź strony naszych Instytutów

campusescampusescampusescampusescampuses
reaserch centers

Uprawnienia akademickie

Uprawnienia doktorskie
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o polityce i administracji
nauki prawne
nauki socjologiczne
psychologia
Uprawnienia habilitacyjne
nauki o kulturze i religii
nauki prawne
psychologia

Dotychczas na Uniwersytecie SWPS nadano 393 stopnie naukowe doktora oraz 90 stopni naukowych doktora habilitowanego. Zakończono 9 postępowań o nadanie tytułu profesora (stan na luty 2021 roku).

research infrastructure

Prestiżowa kategoria A+

Należymy do ścisłej elity polskiej nauki. Jesteśmy w grupie 6% instytucji naukowych wyróżnionych przez MNiSW prestiżową kategorią A+ jako najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. W grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym tylko 3 jednostki otrzymały tak wysoką ocenę, w tym nasze Wydziały Psychologii we Wrocławiu i w Warszawie.

Przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce potwierdza także kategoria A, którą otrzymały: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu oraz Wydziały Psychologii w Sopocie i Katowicach

Poznaj szczegóły »

 Gardocki Lech Aleksandra Łuszczynska Michael Fleischer Barbara Giza Izabela Grabowska Igor Pietkiewicz Dariusz Doliński Aneta Brzezicka Roma Cieślak Mirosław Filiciak Aleksandra Cisłak-Wojcik Bogdan Wojcieszke Masiota Aleksandra Agnieszka Jacobson

Profesjonalny zespół

Na Uniwersytecie SWPS pracują czołowi przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, laureaci programu MISTRZ dla znamienitych uczonych, członkowie Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, zdobywcy prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej polskim Noblem.

Do grona naszych wykładowców należą także praktycy z wieloletnim doświadczeniem: menedżerowie, przedsiębiorcy, radcy prawni, dziennikarze, analitycy, tłumacze, artyści i projektanci. Tworzymy społeczność ludzi poszukujących wiedzy i rozwoju, dla których nauka jest kluczem do zmiany świata na lepsze.

Poznaj naszych naukowców »

Skuteczność w pozyskiwaniu grantów

Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, co potwierdzają coroczne zestawienia grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. W latach 2011-2019 zdobyliśmy ponad 72 mln zł dofinansowania z NCN i zajęliśmy 4. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych otrzymaliśmy dofinansowanie MNiSW w wysokości 12 mln zł na realizację strategii badawczej Uniwersytetu SWPS w latach 2019-2022.

Nasi badacze mogą liczyć na wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów, który udziela kompleksowej pomocy na każdym etapie przygotowania i realizacji programu badawczego.

Poznaj szczegóły »

research infrastructure

Ponad 200 projektów badawczych rocznie

Nasi dydaktycy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Obecnie prowadzimy 223 projekty badawcze na kwotę 108 mln zł. Środki na realizację badań pozyskujemy z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz funduszy strukturalnych. W samym 2019 roku zdobyliśmy 42 mln na kolejne projekty badawcze.

Zobacz nasze projekty »

Publikacje na światowym poziomie

Prace naszych badaczy są publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Dwa razy z rzędu otrzymaliśmy nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award w kategorii Humanities, przyznawaną instytucjom, które mają największy wpływ na jakość i umiędzynarodowienie krajowych badań naukowych.

W bazie danych Scopus znajduje się prawie 2400 publikacji autorstwa 600 badaczy z Uniwersytetu SWPS, z czego 20% ukazało się w najlepszych czasopismach, a 10% zaliczane jest do najczęściej cytowanych publikacji na świecie. Według SciVal 46% publikacji naszych naukowców powstało we współpracy z zagranicznymi autorami, a wskaźnik cytowań tych prac naukowych wynosi 7,8% na publikację.

Zobacz nasze publikacje »

research infrastructure

Centra naukowo-badawcze

Na uczelni działa kilkadziesiąt ośrodków badawczych realizujących zaawansowane projekty o interdyscyplinarnym charakterze i międzynarodowym zasięgu. Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci bada prawidłowości powstawania i funkcjonowania miejsc pamięci na świecie. Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi łączy wiedzę z psychologii społecznej z praktyką rynków finansowych. W Laboratorium Neuronauki Emocji prowadzone są eksperymentalne badania neuropoznawcze. Z kolei Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją zajmuje się klinicznymi skutkami urazów psychicznych i diagnostyką zaburzeń związanych z ciężkimi przeżyciami.

Zobacz nasze centra badawcze »

Transfer wiedzy

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju i realizacji ich celów. Prowadzimy działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową na rzecz biznesu i sektora publicznego. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i wiedzy popartej wynikami badań naukowych przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych partnerów.

W Centrum HumanTech, wspólnie z inżynierami, informatykami, ludźmi biznesu i lokalnymi władzami, pracujemy nad innowacjami społecznymi i technologicznymi. Z kolei w Centrum Transferu Wiedzy pomagamy naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem gospodarczym i w komercjalizacji wyników badań.

Zobacz nasze działania »

Zaangażowanie społeczne

Łączymy świat nauki z otoczeniem społecznym i kulturowym. W interdyscyplinarnych zespołach realizujemy ważne projekty badawcze, których wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Szukamy praktycznych rozwiązań dla ważnych problemów i wyzwań współczesności.

Prowadzimy projekty, które odpowiadają na rzeczywiste problemy ludzi, takie jak: program BLIŻEJ mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu w szkole, projekt TEMPEST wspierający profilaktykę nadwagi u dzieci i młodzieży, system BEVIADO do interwencji psychologicznych przez internet, robot edukacyjny PHOTON, który rozwija zdolności poznawcze u dzieci i uczy je programowania, multimedialne narzędzie MEMO wspomagające pamięć osób starszych czy aplikacja JASNOPIS sprawdzająca zrozumiałość tekstu.

Group 1085campusesGroup 944Group 1085Group 943

HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Należymy do grona instytucji, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy badawczej, czego potwierdzeniem jest certyfikat HR Excellence in Research. Podpisaliśmy deklarację poparcia dla założeń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Gwarantujemy przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy realizacji projektów badawczych.

Dołącz do nas »

research infrastructure

Nowoczesna infrastruktura

Dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS systematycznie rozbudowujemy profesjonalne laboratoria do przeprowadzania zaawansowanych badań. Nasze pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do analizy danych badawczych, takie jak panel SONA czy system Qualtrics. Naukowcy i studenci mają do dyspozycji m.in. sale fokusowe, pomieszczenia z lustrem fenickim, systemy do rejestracji audio-wideo oraz aparaturę do badań psychofizjologicznych (elektroencefalografy EEG, galwanometry GSR, stymulatory tDCS), okulograficznych (eye-trackery), elektromiograficznych (aparat EMG) i behawioralnych (Cedrus Response Pad, akcelerometry).

Popularyzacja nauki

Dzielimy się wiedzą zarówno w murach naszej uczelni, jak i za pośrednictwem Internetu i nowych technologii. Tworzymy własne media, które kolejno dołączają do liderów opinii w poszczególnych kategoriach tematycznych. Realizujemy spotkania online, przygotowujemy materiały wideo oraz podcasty, prowadzimy blogi popularno-naukowe dla wszystkich zainteresowanych wiedzą o człowieku i społeczeństwie, psychologią, prawem i zarządzaniem, a także najnowszymi trendami w kulturze i designie. Stale rozbudowujemy społeczności skupione wokół dziedzin, jakimi zajmują się nasi badacze.

Jesteśmy pierwszą uczelnią na świecie, która rozpoczęła popularyzację nauki w formie podcastów w międzynarodowym serwisie Spotify. Obecnie znajdujemy się w ścisłej czołówce najpopularniejszych twórców w kraju publikujących na tej platformie. Podobnie w Audiotece – najchętniej odwiedzanej polskiej aplikacji z treściami audio – niezmiennie od kilku lat jesteśmy w gronie TOP 3 autorów treści, które cieszą się największym zainteresowaniem. O jakości i wartości naszych materiałów świadczy nie tylko stale rosnące grono ich odbiorców, lecz także nagrody branżowe, które otrzymujemy w uznaniu skuteczności w budowaniu naszych własnych mediów.

campusescampusescampusescampusescampuses

Poznaj nasze podcasty

campusescampusescampusescampusescampuses