logo uswps nazwa 3
Nauka i badania

Na Uniwersytecie SWPS funkcjonuje 5 instytutów naukowych, które zajmują się organizacją i koordynacją działalności naukowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych uczelni w poszczególnych dyscyplinach.

Instytut Nauk Humanistycznych
mirosław filiciak

dyrektor: dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
strona Instytutu »

 
Instytut Nauk Społecznych
mikolaj czesnik

dyrektor: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
strona Instytutu »

 
Instytut Projektowania
Karol Murlak

dyrektor: dr Karol Murlak
strona Instytutu »

 
Instytut Prawa
teresa gardocka

dyrektor: dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
strona Instytutu »

 
Instytut Psychologii
pawel ostaszewski

dyrektor: prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
strona Instytutu »