logo uswps nazwa 3
Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Rafał Albiński
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Nie
mgr
Mateusz Antczak
Wrocław
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki

Tak
Tak
dr
Katarzyna Antolak-Szymanski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna

Tak
Tak
dr
Tomasz P. Antoszek
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Prywatnego

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Aleksandra Arciszewska-Leszczuk
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Klaus Bachmann
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Aleksandra Bagieńska-Masiota
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Prywatnego

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Nie
Dorota Bąkowska
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Tak
dr
Marlena Banasik
Katowice
Nauki o kulturze fizycznej Psychologia
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
dr
Anna Banik
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
dr
Maria Baran
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Tak
mgr
Wiesław Bartkowski
Warszawa
Informatyka Nauki o kulturze i religii
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr
Wiesław Baryła
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Społecznej

Tak
Tak
dr
Anita Basińska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr
Dorota Bednarek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Hanna Bednarek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Sylwia Bedyńska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Wojciech Białaszek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Olga Białobrzeska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mariusz Bidziński
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Maksymilian Bielecki
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Agnieszka Bielewska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Dominika Blachnicka-Ciacek
Warszawa
Nauki socjologiczne
Instytut Nauk Społecznych , Młodzi w Centrum Lab,

Tak
Tak
dr
Monika Boberska
Wrocław
Psychologia
Instytut Psychologii , Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH ,

Tak
Tak
dr
Konrad Bocian
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Daniel Boduszek
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Waldemar Bojakowski
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Tak
Nie
dr
Katarzyna Bojarska
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr
Michał Boni
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Tak
Tak
dr
Edyta Bonk
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Eliza Borkowska
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Igor Borkowski
Wrocław
Językoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o kulturze i religii
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Piotr Borkowski
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki

Tak
Tak
dr hab. inż., prof. Uniwersytetu SWPS
Grzegorz Borowik
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Tak
Nie
mgr
Sara Boś
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Tak
prof. dr hab.
Paweł Boski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Anna Braniecka
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aneta Brzezicka
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Jacek Buczny
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zaklad Podstaw Psychologii
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr inż.
Maksymilian Bujok
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Nie
Tak

Tak
Nie
mgr
Ewa Butowska
Warszawa
Psychologia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Byrka
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Katarzyna Cantarero
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak
dr inż., prof. Uniwersytetu SWPS
Zenon Chaczko
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Tak
Tak
prof. dr hab.
Marek Chmaj
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Chudzicka-Czupała
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
mgr
Małgorzata Ciesielska
Wrocław
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki

Tak
Tak
prof. dr hab.
Roman Cieślak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Cisłak-Wójcik
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Maria Cyniak-Cieciura
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Marzena Cypryańska-Nezlek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Filip Cyuńczyk
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Tak
Nie
dr
Magdalena Czarnecka
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Tak
Nie
mgr
Jadwiga Czartoryska-Wójcik
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Tak
dr
Olga Czeranowska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Instytut Nauk Społecznych , Młodzi w Centrum Lab,

Tak
Tak
dr
Agnieszka Czerw
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mikołaj Cześnik
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych , Centrum Studiów nad Demokracją,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mariusz Czubaj
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paweł Daniel
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Ewa Dawidziuk
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Karnego

Tak
Nie
dr
Agata Dębowska
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
prof. dr hab.
Dariusz Doliński
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Zofia Dołęga
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Nie
dr
Aneta Dowgiert
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Krystyna Drat-Ruszczak
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
dr
Marek Drogosz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Karolina Dukała
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
dr
Anna Duszyk-Bogorodzka
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
prof. dr hab.
Maciej Dymkowski
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Irena Dzwonkowska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Ogólnej

Tak
Nie
dr
Jolanta Enko
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
prof. dr hab.
Ewa Trzebińska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
dr
Małgorzata Eysymontt
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

Tak
Tak
prof. dr hab.
Andrzej Falkowski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
dr
Mateusz Felczak
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Fila-Jankowska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zaklad Podstaw Psychologii

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mirosław Filiciak
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
mgr
Maja Filipiak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
prof. dr hab.
Michael Fleischer
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki

Tak
Tak
dr
Magdalena Formanowicz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,

Nie
Nie
Tak
Tak
dr
Natalia Frankowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Sandra Frydrysiak
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Nie
dr
Agnieszka Gadomska
Warszawa
Językoznawstwo Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Małgorzata Gamian-Wilk
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Teresa Gardocka
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Lech Gardocki
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Gąsiorowska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Magdalena Gąsiorowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu

Tak
Tak
prof. dr hab.
Krzysztof Gawlikowski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Filip Geburczyk
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
Instytut Prawa,

Nie
Tak

Tak
Nie
prof. dr hab.
Józef Krzysztof Gierowski
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Barbara Giza
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Małgorzata Godlewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
mgr inż. arch.
Anna Gondek-Grodkiewicz
Wrocław
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Anna Grabowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Damian Grabowski
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Alicja Grochowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu

Tak
Tak
dr
Katarzyna Growiec
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Nie
Nie

Tak
Tak
dr
Katarzyna Grunt-Mejer
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ewa Gruszczyńska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Eufrozyna Gruszecka
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Społecznej

Tak
Tak
dr
Paulina Grzęda
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Tomasz Grzyb
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Maciej Hanczakowski
Warszawa
Psychologia
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
mgr
Anna Hebenstreit-Maruszewska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
dr
Daniela Hekiert
Warszawa
Nauki socjologiczne Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Tak
dr
Anna Hełka
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Kamil Henne
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Piotr Herbowski
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Dominik Horodyski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego

Tak
Tak
dr
Joanna Hryniewska
Warszawa
Językoznawstwo Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich

Tak
Tak
prof. dr hab.
Dorota Ilczuk
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych , Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Irena Iskra-Golec
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Hubert Izdebski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Magdalena Jabłońska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Karol Jachymek
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Nie
dr
Marta Jackowska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
dr
Agnieszka Jacobson-Cielecka
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Wizualności
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marcin Jacoby
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Dariusz Jagiełło
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Karnego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Kamila Jankowiak-Siuda
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab. inż., prof. Uniwersytetu SWPS
Stanisław Jankowski
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Maciej Januszek
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Ogólnej

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Januszkiewicz
Warszawa
Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Ewa Jarczewska-Gerc
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Tak
Tak
dr
Joanna Jarczyńska
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki

Tak
Tak
prof. dr hab.
Krzysztof Jaskułowski
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Agata Jastrzębowska-Tyczkowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Tak
mgr
Wojciech Jastrzębski
Wrocław
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Joanna Jeśman
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr
Piotr Jóźwiak
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa

Tak
Tak
mgr
Beata Jurak
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Skandynawistyki

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Joanna Kabzińska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Radosław Kaczan
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Romana Kadzikowska-Wrzosek
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak
dr
Anna Kalinowska
Warszawa
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
Młodzi w Centrum Lab,

Tak
Tak
dr
Dorota Kalka
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Tak
Nie
dr
Olga Kamińska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej

Tak
Tak
mgr
Wojciech Kamiński
Wrocław
Językoznawstwo
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Tak
Tak
dr
Anna Kamza
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zaklad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
mgr
Bartosz Karcz
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Tak
Tak
dr
Wojciech Karczewski
Warszawa
Nauki socjologiczne Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
mgr
Agata Kaźmierska
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Ewa Klekot
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Nauk Humanistycznych , Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr
Małgorzata Kłos
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Skandynawistyki

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marek Kochan
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów

Nie
Nie
Tak
Tak
prof. dr hab.
Leszek Koczanowicz
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Aleksandra Kołodziej
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii , NCRC - Centrum Badań Neuropoznawczych,

Tak
Nie
prof. dr hab.
Hanna Komorowsk-Janowsk
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Andrzej Kondratowicz
Warszawa
Ekonomia i finanse Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Monika Kornacka
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii , Emotion Cognition Lab,

Tak
Nie
mgr inż. arch.
Dawid Korzeniewski
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Tak
dr
Maciej Kościelniak
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
mgr
Aleksandra Kostecka-Szewc
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki

Tak
Tak
dr
Julita Koszur
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii

Tak
Tak
dr
Agnieszka Kowalczewska
Warszawa
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Adam Kowalik
Warszawa
Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Nie
Nie
mgr
Mateusz Kowalik
Warszawa
Ekonomia i finanse Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich
Tak
Tak
prof.
Dariusz Kowalski
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Tak
Tak
dr
Dariusz Kowalski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Tak
Tak
dr
Paweł Kowalski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Tak
Tak
dr
Beata Kozak
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Tak
Tak
dr
Agata Kozłowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Izabela Krejtz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii , Ośrodek Badań Okulograficznych,

Tak
Tak
dr
Krzysztof Krejtz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii , Ośrodek Badań Okulograficznych,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Kroemeke
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab.
Magdalena Król
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnch
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Nie
Nie
Tak
Tak
dr
Anna Kubiak
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Katarzyna Kuć
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Jarosław Kulbat
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Społecznej

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Wojciech Kulesza
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
mgr
Katarzyna Kulwicka-Durmowicz
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Sławomir Kursa
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Jakub Kuś
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii

Tak
Tak
mgr
Beata Kuźma
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
dr
Dominika Kwaśnicka
Wrocław
Psychologia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Joanna Kwaśniewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Tak
Nie
mgr
Marta Kwiatek
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Tak
dr
Agnieszka Kwiatkowska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Zuzanna Kwissa-Gajewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
podinsp. dr
Bogdan Lach
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej

Tak
Tak
dr
Łukasz Lach
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zaklad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej

Tak
Tak
dr
Alina Landowska
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr
Agnieszka Latos
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki

Tak
Tak
dr inż.
Jagoda Lazarek
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki
Instytut Psychologii , Emotion Cognition Lab,

Tak
Tak
dr
Ting-Yu Lee
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Magdalena Leśnierowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Leszczyński
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Monika Lewandowicz-Machnikowska
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Tomasz Lewandowski
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
Instytut Prawa,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Maja Lis-Turlejska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej

Tak
Tak
dr
Natalia Liszewska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Igor Lyubashenko
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Paweł Łącki
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Karolina Łukasik
Warszawa
Psychologia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Aleksandra Łuszczyńska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii , Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH ,

Tak
Tak
dr
Magdalena Łużniak-Piecha
Warszawa
Nauki socjologiczne Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Sylwia Maciaszczyk
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki

Tak
Tak
dr
Robert Mackiewicz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
dr
Magdalena Domeradzka
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Skandynawistyki

Tak
Tak
dr
Konrad Maj
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Nie
Tak
dr
Łukasz Majewski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Tak
Tak
dr
Piotr Majewski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Tak
Tak
prof. dr hab.
David Malcolm
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr
Anna Malicka-Ochtera
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Joanna Mańkowska
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Radosław Markowski
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Magdalena Marszał-Wiśniewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Tomasz Maruszewski
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zaklad Podstaw Psychologii

Nie
Tak

Tak
Nie
mgr
Natalia Mazur-Rodak
Warszawa
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Skandynawistyki

Tak
Nie
dr
Paweł Mazur
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr
Karolina Mazurowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Nie
mgr
Mikołaj Magnuski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Michałowski
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Instytut Psychologii , Laboratorium Neuronauki Emocji,

Tak
Nie
dr
Maciej Mikucki
Warszawa
Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Nie
Tak

Nie
Tak
dr
Agnieszka Młyniec
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie
Instytut Psychologii , Ośrodek Badań Okulograficznych,

Tak
Tak
dr
Paweł Mordasiewicz
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zaklad Podstaw Psychologii

Tak
Tak
dr
Iwona Morozow
Wrocław
Nauki o kulturze i religii
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Tak
Tak
dr
Agnieszka Mościcka-Teske
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Krzysztof Moszczyński
Wrocław
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki

Tak
Tak
mgr
Rafał Motriuk
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Tak
Nie
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Bartosz Mucha
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Projektowania,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Karol Murlak
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Materialności
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr
Paulina Nalewajko
Warszawa
Językoznawstwo Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki

Tak
Nie
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
John Nezlek
Poznań
Psychologia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Bolesław Niemierko
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Tak
Tak
dr
Aleksandra Niemyjska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi,

Nie
Tak

Tak
Nie
dr
Jakub Niewiarowski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych

Tak
Tak
prof. dr hab.
Czesław Nosal
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnch
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Magdalena Nowicka
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
mgr
Martyna Obarska
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów

Tak
Tak
mgr
Magdalena Obszarny
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Tak
Tak
dr
Emma Oki
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karol Olejniczak
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Michał Olszanowski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
dr
Justyna Olszewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Tak
Tak
dr
Anna Orylska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Nie
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Orzechowski
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnch
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
prof. dr hab.
Paweł Ostaszewski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marek Palczewski
Warszawa
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów

Tak
Nie
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agnieszka Pantuchowicz
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
mgr
Maria Parzuchowska
Sopot
Językoznawstwo
Wydział Psychologii w Sopocie

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Michał Parzuchowski
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Izabela Pawłowska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Nie
dr
Monika Pawłowska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zaklad Podstaw Psychologii

Tak
Tak
mgr
Małgorzata Piasecka
Warszawa
Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki

Tak
Tak
dr
Olga Piaskowska
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,

Tak
Nie
dr
Kinga Piber
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Tak
prof. dr hab.
Marek Piechowiak
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa

Tak
Tak
dr
Piotr Piesiewicz
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Igor Pietkiewicz
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Konrad Piotrowski
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Zbigniew Piskorz
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej

Nie
Tak

Tak
Nie
dr
Dorota Płuchowska
Wrocław
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Nie
dr hab.
Agnieszka Popiel
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Popiołek
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Tak
Tak
dr
Agnieszka Popławska-Boruc
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Aleksandra Porada
Wrocław
Nauki socjologiczne Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii

Tak
Tak
dr
Marta Porębiak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab.
Paulina Pustułka
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych , Młodzi w Centrum Lab,

Tak
Nie
dr
Paweł Pyrka
Warszawa
Językoznawstwo Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Tak
Tak
prof. dr hab.
Tadeusz Rachwał
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Mateusz Radajewski
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa
Instytut Prawa,

Tak
Nie
dr
Agnieszka Rayss
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Wizualności
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Sylwiusz Retowski
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Marta Roczniewska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Danuta Rode
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Anna Rogala
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Mikołaj Rogiński
Warszawa
Nauki socjologiczne Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Bianka Rolando
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Wizualności
Instytut Projektowania,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Monika Rosińska
Warszawa
Nauki socjologiczne Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
mgr
Paulina Rosińska
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Skandynawistyki

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Joanna Roszak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Nie
dr
Klara Rydzewska
Warszawa
Psychologia
Instytut Psychologii , Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych,

Tak
Nie
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Krystyna Rymarczyk
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Nie
dr
Katrzyna Samson
Wrocław
Psychologia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Katarzyna Sanna
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Justyna Sarnowska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Nie
dr hab.
Ralf Schwarzer
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Grzegorz Sędek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
mgr
Agnieszka Semaniszyn-Konat
Wrocław
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki

Tak
Tak
dr
Maria Sidoruk
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Iwona Sierpowska
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa
Instytut Prawa,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Bronisław Sitek
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Instytut Prawa,

Tak
Nie
mgr inż.
Maciej Siuda
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Tak
dr
Anna Siwy-Hudowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie

Tak
Tak
prof. dr hab.
Krystyna Skarżyńska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Agnieszka Skorupka
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa

Tak
Nie
dr
Mateusz Skrzeczkowski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Piotr Skurowski
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Ewelina Smoktunowicz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Magdalena Śniegulska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
mgr
Tomasz Sobański
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki

Nie
Tak

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jerzy Sobieraj
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr
Agata Sobków
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnch
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji,

Tak
Nie
dr
Adam Sobolewski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Tak
Tak
prof. dr hab.
Joanna Sokołowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
Instytut Psychologii ,

Tak
Nie
mgr
Yao Song
Warszawa
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Tak
Tak
dr
Wiesława Sotwin
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Tak
Tak
mgr
Sylwia Stachowiak
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Benjamin Stanley
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,

Nie
Tak
mgr
Przemysław Staroń
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie

Tak
Tak
Jolanta Starzak
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Materialności

Nie
Tak
dr
Marta Stasiła-Sieradzka
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karina Stasiuk-Krajewska
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Patrycja Stawiarska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Nie
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ryszard Stocki
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach

Nie
Tak
dr
Joanna Stojer-Polańska

Nie
Tak
dr
Aneta Stremska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach

Tak
Tak
dr
Monika Suchowierska-Stephany
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej

Nie
Tak
dr
Włodzimierz Świątek
Warszawa
Nauki o zarządzaniu i jakości Psychologia
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Nie
Tak
dr
Piotr Szaradowski
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Nie
dr
Marta Szastok
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Nie
Nie
Nie
Tak
dr
Maria Szczepaniak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie

Tak
Tak
mgr
Zofia Szczuka
Wrocław
Psychologia
Instytut Psychologii , Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH ,

Tak
Tak
dr
Dorota Szczygieł
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zaklad Podstaw Psychologii

Nie
Tak
dr
Joanna Szen-Ziemiańska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Andrzej Szlęzak
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,

Nie
Tak
dr hab.
Patrycja Szostok-Nowacka
Katowice
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Szpaderski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych , Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci,

Nie
Tak
dr
Jan Szuma
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Nie
Tak
mgr
Krzysztof Szumski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Tak
Tak
Arkadiusz Szwed
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Nie
Nie

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Szymków-Sudziarska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Łukasz Tanaś
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie

Tak
Nie
mgr
Bartłomiej Tarchalski
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Materialności

Nie
Tak
dr
Monika Tarnowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie

Nie
Tak
dr
Aleksandra Tatko
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Nie
Tak
dr
Magdalena Tomaszewska-Bolałek
Warszawa

Nie
Tak
mgr
Kamil Tomaszewski
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Nie
dr
Agnieszka Trąbka
Warszawa
Nauki socjologiczne
Instytut Nauk Społecznych , Młodzi w Centrum Lab,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jakub Traczyk
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Jerzy Trzebiński
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Ernest Tyburski
Poznań
Psychologia
Zakład Psychologii Ogólnej, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Tak
Tak
dr
Marek Tylkowski
Warszawa
Historia Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich

Nie
Nie
Tak
Tak
dr
Anna Waligórska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Tak
Tak
mgr
Wang Yun
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich

Tak
Tak
dr
Anna Warso
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Tak
Tak
dr
Małgorzata Wawrzyniak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Michał Wenzel
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,

Nie
Tak
mgr
Beata Wilczek
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie

Nie
Tak
dr
Dominic Willmott
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach

Tak
Tak
dr
Dorota Wiśniewska-Juszczak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Nie
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mikołaj Wiśniewski
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,

Nie
Tak

Nie
Tak
dr
Marta Witkowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie
Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,

Nie
Tak
dr hab.
Bartosz T. Wojciechowski
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Tak
Tak
dr
Małgorzata Wójcik
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
prof. dr hab.
Bogdan Wojciszke
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych , Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci,

Tak
Tak
mgr
Tomasz Wołodźko
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Tak
Tak
dr
Bartłomiej Wróblewski
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa

Tak
Tak
dr
Mariusz Wszołek
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki
Instytut Nauk Społecznych , Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr
Agata Wytykowska-Kaczorek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Agata Zabłocka
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych, Wydział Projektowania w Warszawie

Tak
Nie
Oliwia Zaborowska
Warszawa
Psychologia
Młodzi w Centrum Lab, Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Marcin Zaborski
Warszawa
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów

Tak
Nie
mgr
Filip Zagórski
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Wizualności
Instytut Projektowania,

Nie
Tak

Tak
Tak
dr
Jacek Zakrzewski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Tak
prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Karolina Zalewska-Łunkiewicz
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
prof. dr hab.
Anna Maria Zalewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr
Bartosz Zalewski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Nie
Tak
mgr
Patrycja Załuska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie

Tak
Nie
mgr
Mateusz Zaremba
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
BIO Mateusz Zaremba

mgr

Mateusz Zaremba

Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Politolog. Zajmuje się badaniem zachowań wyborczych oraz socjologią polityki. W swoich pracach analizuje przyczyny rezygnacji z udziału w wyborach i różnice pomiędzy osobami głosującymi i niegłosującymi. Sprawdza, w jaki sposób przebiegają procesy podziału polskiego społeczeństwo, oraz jakie wyzwania stoją przed współczesną metodologią badań społecznych.

Interesuje się także politycznym wymiarem funkcjonowania człowieka, metodologią badań społecznych, nowymi metodami badawczymi oraz politycznymi aspektami historii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Polityka polska
  • Wybory i zachowania wyborcze
  • Sondaże wyborcze
  • Historia XX wieku, II wojna światowa
  • Polityka historyczna
  • Totalitaryzm
  • Systemy polityczne
  • Zachowania społeczne

Informacje prasoweTak
Tak
dr
Karolina Zarychta-Zajączkowska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
dr
Mateusz Zatorski
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Zawadzka
Warszawa
Psychologia
Instytut Psychologii ,

Tak
Tak
dr inż.
Piotr Zawistowski
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości

Tak
Nie
dr
Dorota Żelechowska
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zaklad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej

Tak
Tak
dr
Marta Żerkowska-Balas
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,

Tak
Tak
dr
Mariusz Zięba
Poznań
Psychologia
Zakład Psychologii Ogólnej, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi,

Tak
Tak
dr
Oskar Zięta
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Materialności
Instytut Projektowania,

Tak
Tak
dr
Anna Ziółkowska
Poznań
Psychologia
Zakład Psychologii Ogólnej, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Tak
Tak
dr
Magdalena Zmysłowska
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,

Nie
Tak
mgr
Katarzyna Żukowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie

Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jolanta Życińska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Tak
Tak
dr
Karolina Zygmunt
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki

Nie
Tak
dr
Aleksandra Żyłkowska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach