logo uswps nazwa 3
Studia

Wymiana międzynarodowa
Studia w wielokulturowym, inspirującym środowisku

Program
Erasmus+

Studia za granicą – program Erasmus+ i inne programy wymiany

W ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany nasi studenci wyjeżdżają do uczelni na całym świecie. Uniwersytet SWPS podpisał 100 umów z uczelniami zagranicznymi w Unii Europejskiej oraz w wielu krajach pozaunijnych, m.in. w Islandii, Izraelu, Norwegii i Turcji, a także w Azji i Ameryce Północnej.

Nasi partnerzy w programie Erasmus+ na rok 2021/2022

 

budapest

Kto może ubiegać się o wyjazd do uczelni zagranicznej lub na praktyki?

O stypendium ubiegać się mogą studenci dowolnego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I, II i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy:

 • nie rozpoczęli ostatniego roku studiów,
 • w momencie wyjazdu na stypendium i w jego trakcie nie będą przebywali na urlopie dziekańskim ani zdrowotnym.
Program Erasmus+

Program Erasmus+ to niezwykła okazja do doskonalenia umiejętności językowych, poszerzenia horyzontów, poznania innych kultur i zdobycia nowych doświadczeń. Program umożliwia realizację jednego semestru studiów za granicą (wyjazd może być przedłużony pod warunkiem, że uczelnia dysponuje odpowiednimi środkami, przedłużenie jest możliwe tylko z semestru zimowego na semestr letni).

Każdy student aplikujący do Programu Erasmus+ dysponuje tzw. „kapitałem mobilności”, co w praktyce oznacza możliwość wielokrotnego wyjazdu na studia i praktyki.

 • Kapitał mobilności wynosi po 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich).
 • Kapitał mobilności dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę, również z tzw. stypendium „0” (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy).
 • Maksymalnie w trakcie całych studiów można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów).
 • Dla studentów jednolitych studiów magisterskich kapitał mobilności wynosi łącznie 24 miesiące.

Praktyki
za granicą

Praktyki za granicą

W ramach programu Erasmus+ mogą otrzymać stypendium na okres od 2 do 12 miesięcy w celu odbycia praktyk w wybranej przez nich instytucji na terenie Europy.

Studenci, którzy decydują się na praktyki w firmach czy placówkach naukowo-badawczych za granicą zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Podczas wyjazdu zdobywają praktyczną wiedzę, a także kompetencje językowe przydatne do pracy w międzynarodowym środowisku.

barcelona

Inne
programy

Inne programy wymiany

Na podstawie umów dwustronnych zawartych przez Uniwersytet SWPS z uczelniami zagranicznymi, istnieje możliwość studiowania również w krajach, których nie obejmuje program studenckich mobilności Erasmus+.

Osoby korzystające z takich bilateralnych programów wymiany nie otrzymują stypendium, ale są zwolnione z czesnego w zagranicznej uczelni. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdobywać doświadczenie w kraju nie objętym studenckimi mobilnościami programu Erasmus+, na przykład w Chinach, Republice Korei, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. W niektórych z tych państw dostępne są czasem inne stypendia, oferowane przez lokalne uczelnie, które pozwalają na zmniejszenie kosztów takich wyjazdów.

Ameryka
Północna

Studia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Studenci Uniwersytetu SWPS mogą zrealizować część studiów w naszych uczelniach partnerskich w USA (University of Detroit Mercy oraz Arkansas State University) i Kanadzie (Kwantlen Polytechnic University). Dzięki umowom o współpracy między Uniwersytetem SWPS a tymi uczelniami studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.

new york 2140894 1280

Osoby, które chcą odbyć część studiów w Ameryce Północnej muszą biegle posługiwać się językiem angielskim. Studenci, którzy nie znają tego języka w stopniu wystarczającym do podjęcia nauki, mogą skorzystać z kursów językowych prowadzonych przez Uniwersytet SWPS. O wyjazd do USA i Kanady może ubiegać się każdy student spełniający kryteria Uniwersytetu SWPS (takie same jak przy wyjazdach Erasmus+) oraz dodatkowe kryteria ustalone przez uczelnię przyjmującą:

University of Detroit Mercy - program umożliwiający studentom studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Przywództwo zrealizowanie jednego lub dwóch semestrów studiów w College of Business Administration, University of Detroit Mercy w mieście Detroit.

Arkansas State University - program umożliwiający studentom zrealizowanie jednego lub dwóch semestrów studiów w Arkansas State University w mieście Jonesboro.

Kwantlen Polytechnic University (KPU) - program umożliwiający studentom studiów pierwszego stopnia zrealizowanie jednego semestru studiów na KPU.

Republika
Korei

Studia w Korei Południowej

Nasi studenci mogą również zdecydować się na wyjazd do Republiki Korei i studiować przez semestr na jednej z tamtejszych uczelni. Pobyt za granicą to niezwykła okazja do doskonalenia umiejętności językowych, nawiązania kontaktów w międzynarodowym środowisku, a także do poznania odmiennej kultury. Studenci nie płacą czesnego w uczelni przyjmującej.

korea 1

Współpracujemy z Sungshin University i Konkuk University w Seulu oraz z Inha University w Inczon. Duży wybór przedmiotów oferowanych przez koreańskie uczelnie pozwala na poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach na Uniwersytecie SWPS o nowe obszary. W zależności od zainteresowań studenci mają do wyboru zajęcia z zakresu psychologii, socjologii, nauczania języka angielskiego, koreanistyki, biznesu oraz wzornictwa przemysłowego.

O wyjazd do Korei może ubiegać się każdy student. Kryteria i termin rekrutacji są takie same jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Studenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej.

Chiny
 

Studia w Chinach

Uniwersytet SWPS współpracuje na podstawie umów dwustronnych z Uniwersytetem Ludowym (Renmin University of China)Capital Normal University w Pekinie, Tianjin Normal University oraz Chongqing University of Technology.

Oferta wymiany z tymi uczelniami została przygotowana głównie z myślą o studentach Studiów azjatyckich oferowanych w Uniwersytecie SWPS, jednak z możliwości wyjazdu do Chin i nauki języka chińskiego może skorzystać student dowolnego kierunku studiów licencjackich, który ukończył pierwszy rok studiów oraz jest zainteresowany kulturą i językiem tego kraju. Kryteria i termin rekrutacji są takie same jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Studenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z czesnego na wyżej wymienionych uczelniach.

pekin

Japonia
 

Studia w Tokio

Wramach współpracy bilateralnej Uniwersytet SWPS oferuje wymianę studencką z Rikkyo University w Tokio. Oferta skierowana jest głównie do studentów filologii angielskiej, a także do osób zainteresowanych zarówno nauką języka japońskiego, jak i poszerzaniem wiedzy o kulturze Japonii.

Istnieje również możliwość uczestniczenia w kursach, których językiem wykładowym jest język japoński. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest ukończenie przynajmniej jednego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Uniwersytecie SWPS. Osoby uczestniczące w wymianie są zwolnione z płatności czesnego w uczelni przyjmującej. Kryteria oraz termin rekrutacji są takie same jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

pekin

miedzynarodowe info

KONTAKT

Biuro Międzynarodowe

 • Koordynator programu Erasmus+: Katarzyna Tulkis-Błesnowska
 • 22 517 99 18
 • erasmusplus@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pokój 102
 • Czas pracy:
  poniedziałek-piątek: 9.00-16.00