hr award color

logo uswps nazwa 3
Poznań

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I PRAWA

W POZNANIU

 

Poznański wydział Uniwersytetu SWPS prowadzi studia z zakresu psychologii i prawa. Dydaktycy kładą nacisk na nowowczesne podejście do kształcenia. Przygotowując programy studiów, korzystają z wyników najnowszych badań oraz doświadczeń przedstawicieli biznesu.

pamperki
biret
pracownicy
1625studentów
1736absolwentów
35pracowników naukowo-dydaktycznych

 

 

Władze wydziału

 

258 jaroslaw michalowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

Dziekan
jmichalowski@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 anna ziolkowska

dr

Anna Ziółkowska

Prodziekan ds. dydaktycznych kierunku Psychologia
aziolkowska@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 konrad piotrowski

dr

Konrad Piotrowski

Pełnomocnik dziekana ds. organizacyjnych
kpiotrowski1@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Tomasz Lewandowski

dr

Tomasz Lewandowski

Prodziekan ds. dydaktycznych kierunku Prawo
tlewandowski@swps.edu.pl

BIOGRAM »

 

Dydaktyka

Studia na poznańskim wydziale umożliwiają studentom rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych. Studenci prawa współpracują z indywidualnym tutorem, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia. Studenci psychologii prowadzą badania typu field study w specjalistycznym laboratorium. Chętni angażują się w innowacyjne projekty prowadzone we współpracy z instytucjami, poradniami, kancelariami prawnymi oraz znanymi firmami, takimi jak: IKEA, Modus Design czy Skoda.

Nowoczesne studia psychologiczne

Wydział oferuje nowoczesne studia psychologiczne z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia, psychologii sądowej, biznesu oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Duży wybór specjalności umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań studenta.

W 2016 roku studia otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono założenia programowe i organizacyjne przyjęte przez wydział oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej. Więcej informacji »

Studia prawnicze o profilu praktycznym

Przewaga zajęć warsztatowych, analiza przypadków, symulacje rozpraw sądowych, nauka argumentacji prawniczej, negocjacji i mediacji umożliwiają praktyczne przygotowanie do zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora), pracy w biznesie, administracji rządowej i samorządowej oraz w dyplomacji.

Wybitni naukowcy i cenieni praktycy

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.

Przyszli prawnicy uczą się m.in. od prof. Marka Piechowiaka – specjalisty w zakresie filozofii prawa oraz międzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw człowieka, prof. Teresy Gardockiej – znawczyni prawa karnego procesowego, oraz prof. Piotra Herbowskiego, który zajmuje się kryminalistyką.

Nauka i badania

W 2018 roku naukowcy z poznańskiego wydziału prowadzili projekty badawcze w dziedzinach psychologii i prawa o łącznej wartości 7,4 mln zł. Realizowali też granty z funduszu Narodowego Centrum Nauki, a także wiele projektów finansowanych w ramach środków wydziałowych.

Granty Narodowego Centrum Nauki

Dzięki wyróżnieniom w konkursach NCN naukowcy z poznańskiego wydziału otrzymali milionowe granty na realizację zaawansowanych badań. Psychologowie pod kierownictwem prof. Zalewskiej sprawdząją wpływ różnych komponentów osobowości na dobrostan i podejmowanie przez człowieka zachowań pozytywnych. Z kolei zespół dr. Zieby bada znaczenie bolesnych przeżyć w kształtowaniu się poczucia sensu życia.

Projekty w ramach badań własnych

Psychologowie zbadali m.in. rolę emocji wstrętu w wybranych fobiach, zależność między  roszczeniowością a dobrostanem, a także zagrożenia psychospołeczne w pracy lekarza. Z kolei prawnicy analizowali prawo mediów w dobie internetu, sprawdzali nieużyteczność wybranych przepisów prawnych oraz aspekty dynamicznej wykładni Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich w Poznaniu

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pok. R133

  • telefon: 61 27 11 230, wew. 1230
  • email: dziekanat.poznan@swps.edu.pl
  • /telefon odbierany jest od wtorku do piątku w godzinach 10.00-14.00/

Godziny pracy

  • wtorek i czwartek: 10.00-14.00
  • sobota: nieczynne
  • niedziela: nieczynne
  • /w Centrum Spraw Studenckich przyjmowane są wyłącznie osoby, które umówiły wizytę za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni/

Sekretariat Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pok. R138

Godziny pracy

  • poniedziałek-piątek: 8.00-15.00
  • sobota-niedziela: nieczynne