logo uswps nazwa 3
Poznań

W poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

samorzad poznan

SAMORZĄD STUDENTÓW W Poznaniu

Rada wydziałowa Samorządu Studentów jest organizacją statutową Uczelni, reprezentującą interesy studentów. Angażuje się on w organizację życia kulturalnego i dydaktycznego, budując atmosferę wzajemnej współpracy pomiędzy Uczelnią a Studentami.

Kontakt: samorzad.poznan@swps.edu.pl
strona na FB »
badawcze kolo naukowe

Badawcze Koło Naukowe Uniwersytetu SWPS

Zajmujemy się podejmowaniem inicjatywy badawczej. Umożliwiamy studentom realizowanie własnych pomysłów naukowych. Koło badawcze jest miejscem, gdzie każdy może podzielić się własną perspektywą naukową, wykorzystać ją w praktyce, projektować własne badania i uczestniczyć w badaniach innych członków koła. Działamy na rzecz poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności w prowadzeniu badań. Opiekunką koła jest Dr Beata Szramka-Pawlak.
dandelion

Koło Naukowe Tu i Teraz

Kierujemy się słowami Jon Kabat-Zinn’a „Nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się surfować.” Postanowiliśmy skupić się na uważności, jednak w różnych wymiarach. W ramach działalności koła organizujemy spotkania z inspirującymi gośćmi, praktykujemy uważność, realizujemy badania. W ramach akcji Tygiel emocjonalny prowadziliśmy warsztaty z uważności dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku akademickiego 2015/2016 udało nam się przeprowadzić warsztaty w ramach uważności w sytuacji straty bliskiej osoby, uważności w psychoterapii, czy uważności w rodzinie patchworkowej. Opiekunem koła jest dr Mateusz Zatorski.

strona na FB »
Psychotherapy2

Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu

Stawiając na poszerzanie wiedzy w zakresie psychologii, wyników badań związanych z psychoterapią i nurtami psychoterapeutycznymi założyliśmy w 2014 roku nasze Koło Naukowe. Organizujemy spotkania otwarte, warsztaty i mentoringi, na które zapraszamy psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach. W październiku 2015 roku, wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Psychologii Klinicznej oraz Kołem Naukowym TU i TERAZ przeprowadziliśmy akcję „Tygiel Emocjonalny”, realizowany w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Podjęliśmy również współpracę ze studentami Uniwersytetu Medycznego. Opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Mościcka–Teske.

Kontakt: kolopsychoterapiiswps@gmail.com
strona na FB »
business law

Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude”

Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude” zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, szczególnie z zakresu prawa cywilnego. Stawiamy sobie za cel zdobywanie umiejętności praktycznych, poznawanie metod pracy przedstawicieli zawodów prawniczych związanych z tą dziedziną prawa. Spotykamy się regularnie od 2013 roku, bierzemy udział w symulacjach rozpraw sądowych, debatach oksfordzkich, wyjeżdżamy na konferencje. Opiekunem naukowym koła jest dr Aleksandra Bagienska-Masiota.

strona www »
strona na FB »
KAT KN Criminal Cases

Koło Naukowe Nauk Penalnych

Zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, szczególnie z zakresu nauk penalnych i dziedzin pokrewnych. Zdobywamy umiejętności praktyczne z zakresu kryminalistyki i prawa karnego, poznajemy metody pracy organów ścigania. W ramach spotkań dyskutujemy, zgłębiamy zagadnienia z obszaru kryminalistyki, kryminologii, procesu karnego. Pracujemy nad artykułami, bierzemy udział w konferencjach naukowych. Współuczestniczyliśmy w przygotowaniu konferencji naukowej poświęconej przestępstwom seksualnym.  Opiekunem naukowym Koła jest dr Piotr Herbowski.
kolo biznes i psychologia

Koło Naukowe Psychologii Biznesu

Koło Naukowe Psychologii Biznesu to miejsce dla ludzi, którzy chcą się rozwijać i nabrać doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy. Nasza działalność opiera się na psychologii oraz biznesie. Prowadzimy badania, a także ciekawe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne projekty oraz spotykamy się z ludźmi, którzy dzięki swojej przedsiębiorczości zdobyli szczyty w biznesie. Działamy w zespołach, ale doceniamy indywidualne inicjatywy i dajemy możliwość realizacji własnych projektów. Jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz miejsca oraz ludzi, z którymi możesz go zrealizować – zapraszamy do naszego Koła. Opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Czerw.

Kontakt: knpsychologiibiznesu.uswps@gmail.com
strona na FB »
K N Psychologii Dziecka

Koło Naukowe Psychologii Dziecka

W centrum naszego zainteresowania jest dziecko: jego rozwój, funkcjonowanie w różnych środowiskach oraz relacje jakie nawiązuje z bliskimi osobami. Chcemy pogłębiać swoją wiedzę w zakresie psychologii rozwoju człowieka, w tym teorii przywiązania oraz teorii rozwoju tożsamości, poprzez prowadzenie projektów badawczych i praktycznych. Naszym celem jest organizowanie warsztatów dla dzieci, rodziców oraz innych zainteresowanych osób. Opiekunem Koła Naukowego jest dr Konrad Piotrowski.
kolo psychologii emocji i motywacji

Koło Psychologii Emocji & Motywacji

To, co czujemy i co nas motywuje do działania, to te aspekty funkcjonowania człowieka, które są dla nas niewidoczne gołym okiem. Nieświadomi tych obszarów często działamy i reagujemy na „autopilotcie”. Jako Koło chcemy zgłębiać wiedzę dot. tych zagadnień i ją popularyzować zarówno w środowiskach akademickich oraz poza akademickich, tak by każdy mógł lepiej zrozumieć siebie oraz otoczenie. Opiekunem Koła jest dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS, Dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.

strona www »
strona na FB »
K N Seksuologiczne

Koło Naukowe Seksuologii

Koło Naukowe Seksuologii serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które pragną w przyszłości korzystać z wiedzy seksuologicznej w ramach praktyki terapeutycznej, badawczej lub popularyzującej naukę. Spotkania w ramach koła przybliżają tematykę zawodu seksuologa i psychosekuologa, ułatwiają zdobycie najnowszej wiedzy z dziedziny seksuologii oraz pogranicza psychologii i seksuologii, oraz umożliwiają aktywne działania na rzecz popularyzacji tej wiedzy. Opiekunem Koła jest dr Katarzyna Grunt-Mejer.
K N Prawnicze Consilium

Prawnicze Koło Naukowe Consilium

Prawnicze Koło Naukowe Consilium jest organizacją założoną w celu pogłębiania wiedzy studentów na temat prawa, w szczególności prawa międzynarodowego. Zajmuje się organizacją wykładów ukierunkowanych szczególnie na pomoc w wyborze ścieżki kariery przez studentów. Gośćmi spotkań są zarówno radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy, jak i teoretycy - specjaliści w dziedzinach prawa międzynarodowego, humanitarnego oraz praw człowieka. Dodatkowo, koło prowadzi symulacje konkursów moot court oraz warsztaty dotyczące debat oksfordzkich. Opiekunem Koła jest dr Tomasz Lewandowski.

Kontakt: kolonaukowe.consilium@gmail.com
strona na FB »
K N Prawnicze Consilium

Teatr Studencki Uniwersytetu SWPS „Projekcja”

Od ubiegłego roku w Filii w Poznaniu działa Teatr Studencki „Projekcja”, którego celem jest połączenie sztuki z psychologią. Pierwszy spektakl zespołu pt. „Ofiara” został wystawiony w Auli Artis na Young Malta Festival 2019. Główną osią dla przedstawienia było zjawisko współuzależnienia w rodzinie z problemem alkoholowym. Grupa planuje dalsze projekty artystyczne i jest otwarta na nowych członków. Opiekunem koła jest mgr Beata Kuźma. Spotkania odbywają się w czwartki o 17.00 w sali 002.

Kontakt: projekcja.teatr@swps.edu.pl
strona na FB »
Koło naukowe psychologii społecznej Poznań

Koło Naukowe Psychologii Społecznej

Koło Naukowe Psychologii Społecznej zostało utworzone w 2018 roku z inicjatywy studentów. Koło zajmuje się rozszerzaniem oraz popularyzacją wiedzy z zakresu szeroko rozumianej psychologii społecznej. Członkowie koła wspólnie tworzą oraz wdrażają projekty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Posiadają prężnie działającą sekcję badawczą oraz biorą aktywny udział w konferencjach naukowych. Dodatkowo, w ramach koła naukowego organizowane są pokazy filmowe oraz Journal Club. Opiekunem naukowym jest dr Maciej Kościelniak.

Kontakt: knps_poznan@swps.edu.pl
strona na FB »