hr award color

logo uswps nazwa 3
Sopot

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

W SOPOCIE

 

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Istnieje od 2002 roku. W tym czasie wypromował ponad 2250 absolwentów. Za innowacyjny program nauczania otrzymał nagrodę MNiSW.

pamperki
biret
pracownicy
1391studentów
2443absolwentów
30pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Władze wydziału

 

258 Romana Kadzikowska-Wrzosek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Dziekan
rkadzikowska-wrzosek@swps.edu.pl

258 Edyta Bonk

dr

Edyta Bonk

Pełnomocnik ds. praktyk
ebonk@swps.edu.pl

biogram »

258 Wiesław Baryła

dr

Wiesław Baryła

Prodziekan ds. dydaktycznych
wbaryla@swps.edu.pl

biogram »

258 Agnieszka Popławska

dr

Agnieszka Popławska

Prodziekan ds. studenckich
apoplawska1@swps.edu.pl

biogram »

Dydaktyka

Oferujemy studentom inspirujące środowisko akademickie z nowoczesną ofertą edukacyjną. Programy studiów oraz treści nauczania wynikają z aktualnych ustaleń naukowych oraz bieżących wyzwań społecznych. Studenci otrzymują u nas możliwość pełnego rozwinięcia swoich talentów i przygotowania się do kariery zawodowej. Zróżnicowana oferta dydaktyczna umożliwia dostosowanie procesu uczenia się do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studentów.

Studia umożliwiają przygotowanie się do ścieżki kariery w takich obszarach jak: pomoc psychologiczna, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychologia wspomagania rozwoju, psychologia organizacji i marketingu, badania rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi i wszędzie tam, gdzie wiedza i kompetencje psychologiczne sprzyjają odnoszeniu sukcesów. Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Psychologia wśród najlepszych

Wraz z dwiema wiodącymi uczelniami w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – otwieramy listę najlepszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. W rankingu „Perspektyw” z 2019 r. wśród 10 najwyżej ocenianych jednostek prowadzących studia psychologiczne znajdują się wszystkie wydziały Uniwersytetu SWPS oferujące ten kierunek, w tym Wydział Psychologii w Sopocie. 
Więcej informacji »

Wysokie oceny zewnętrzne

W 2016 roku, w ostatniej dotychczas ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju, studia psychologiczne prowadzone na naszym Wydziale uzyskały pozytywną ocenę. Doceniono poziom kadry naukowo-dydaktycznej, koncepcję kształcenia nawiązującą do najnowszych wzorów sprawdzonych w renomowanych uczelniach oraz liczne kontakty Wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
Więcej informacji »

Nauka i badania

Wydział Psychologii w Sopocie to jedna z najlepszych jednostek nauk społecznych w Polsce. Świadectwem bardzo wysokiej jakości tej kadry naukowej jest fakt, że w wyniku ostatniej parametryzacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW w roku 2017 Wydział uzyskał najwyższą kategorię naukową A. W okresie objętym tą parametryzacją (2014-2017) pracownicy Wydziału opublikowali ogółem 140 prac, w tym 33 artykuły w czasopismach najwyższej kategorii A, 45 artykułów w czasopismach kategorii B, 44 artykuły w czasopismach kategorii C, 14 monografii książkowych oraz 4 rozdziały w monografiach zbiorowych.

Projekty badawcze

Świadectwem bardzo wysokiej jakości kadry Wydziału Psychologii w Sopocie jest także pozyskiwanie w drodze konkursów z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i innych instytucji znacznych funduszy na badania. W ostatnich 10 latach pracownicy Wydziału Psychologii w Sopocie uzyskali ponad 20 różnych grantów lub stypendiów. Istotnym walorem naukowych prac Wydziału jest także ich wysoki poziom umiędzynarodowienia, czego dowodem są granty realizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami, częste pobyty pracowników Wydziału Psychologii w Sopocie we wiodących uniwersytetach na świecie, a także rewizyty wybitnych naukowców na naszym Wydziale.
Przejdź do bazy projektów naukowych »

Pracownia Badań Psychologicznych

Pracownia Badań Psychologicznych (wcześniej znana jako Laboratorium Badań Eksperymentalnych) służy studentom i pracownikom Wydziału do przeprowadzania badań naukowych. Pracownia składa się z sześciu pomieszczeń wyposażonych w komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, eyetracker EyeLink 1000Plus oraz system Biopac umożliwiający zbieranie danych fizjologicznych, takich jak: temperatura, ciśnienie krwi czy zmiany w mięśniach twarzy. Osoby korzystające z Pracowni mają do dyspozycji salę z systemem kamer do badań fokusowych oraz profesjonalny sprzęt fotograficzny z oświetleniem studyjnym i tłem portretowym do wykonywania zdjęć osób badanych.
Więcej informacji »

Panel badawczy SONA

SONA to platforma, na której dostępne są aktualnie prowadzone badania przez naukowców i studentów Uniwersytetu SWPS. System ten ma usprawnić sposób ich realizacji: z jednej strony użytkownik (czyli uczestnik badań) ma przed sobą klarowną listę badań z ich opisem, celem i formą wynagrodzenia oraz możliwością rezerwacji i odwołania terminu, z drugiej strony badacz może oszczędzić swój czas, który przeznaczyłby na rekrutację uczestników – system ten zrobi to za niego. Panel badawczy umożliwia też łatwy kontakt pomiędzy badaczem a uczestnikiem, i odwrotnie – pomiędzy uczestnikiem a badaczem.

W roku akademickim 2016/17 z powodzeniem udało się wdrożyć i koordynować na sopockim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS system Sona, nazwany przez nas panelem badawczym. System ten wykorzystywany jest przez liczne uczelnie zagraniczne (również z Ivy League jak Yale czy Harvard). W kolejnych latach system został wprowadzony na wydziałach we Wrocławiu, Poznaniu oraz w Warszawie.
Przejdź do systemu SONA »

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt ma na celu przybliżenie ludziom w wieku 50+ zagadnień związanych z psychologią, pomoc w utrzymaniu się na rynku pracy, jak i w przystosowaniu się do zmian zachodzących w życiu po przejściu na emeryturę. Słuchacze mają do wyboru wiele wykładów i warsztatów tematycznych, w tym fotografię z grafiką, trening pamięci, psychologię szczęścia, terapię tańcem, naukę rysunku, jogę, gimnastykę kręgosłupa, warsztaty komputerowe czy naukę języka angielskiego. Więcej informacji »

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, pok. 0.6

Godziny pracy

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10.00-14.00
 • środa: nieczynne
 • czwartek: 10.00-14.00
 • piątek: nieczynne
 • sobota (w dniu otwarcia biura): 10.00-14.00
 • niedziela: nieczynne
 • UWAGA: Wizyta w dziekanacie wymaga wcześniejszego umówienia, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Wirtualnej Uczelni – kafelek „Strefa kontaktu”

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, pok. 3.6

Godziny pracy

 • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00
  UWAGA: Prosimy o wcześniejsze ustalenie mailowo lub telefonicznie wizyty w biurze
 • soboty, niedziele: nieczynne