logo uswps nazwa 3
Sopot

Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. W 2014 r. projekt „Warsztat badacza”, realizowany przez sopockie Koło Naukowe Empiria, zdobył główną nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego StRuNa 2014 w kategorii „Najlepszy Projekt Roku”. Jednocześnie KN Empiria otrzymało wyróżnienie w kategorii „Koło Naukowe Roku”.

sam sopot

SAMORZĄD STUDENTÓW W Sopocie

Głównym zadaniem Samorządu Studentów jest wspieranie inicjatyw studenckich oraz organizowanie imprez integracyjnych, Połowinek i Balu Absolwenta. Współpracujemy ze Studenckim Porozumieniem Trójmiasta oraz Forum Uczelni Niepublicznych. Aktywnie angażujemy się w działalność charytatywną. Naszym kluczowym zadaniem jest reprezentowanie wszystkich studentów Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Zarząd Samorządu Studentów w Sopocie działa w składzie: Jerzy Kosiewicz – Przewodniczący, Mikołaj Gralla - Wiceprzewodniczący, Patrycja Majorkowska – Sekretarz, Anna Kuźmińska, Iga Rostkowska, Joanna Pluta, Karolina Lewandowska, Monika Lenarczyk, Olga Kulasińska.

Kontakt: samorzad.sopot@swps.edu.plstrona na FB »
SOP empiria

KOŁO NAUKOWE EMPIRIA

Koło Naukowe Empiria zrzesza osoby, które chcą zdobywać i poszerzać swoją wiedzę w różnych dziedzinach psychologii. Nasza działalność naukowo-rozwojowa obejmuje głównie: przyswajanie wiedzy teoretycznej, dyskusje, prezentacje, spotkania z naukowcami, badania własne, udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych. Jesteśmy organizatorami m.in. Tygodnia Zdrowia Psychicznego oraz Dni Mózgu.


Kontakt: strona www »strona na FB »
SOP Integra

KOŁO NAUKOWE Integra

W Integrze działamy wolontaryjnie, przygotowujemy wydarzenia prospołeczne współpracując z organizacjami pozarządowymi lub fundacjami. Tworzymy atmosferę umożliwiającą naszym członkom dzielenie się swoimi pasjami i ich swobodny rozwój. Wspólnie tworzymy Integrę, każdy pomysł rozważamy na forum i decydujemy czy chcemy go zrealizować.  

Opiekunem naukowym koła jest dr Dorota Kalka. 

Kontakt: knintegra@gmail.com, strona na FB »
SOP KN seksuologii

KOŁO NAUKOWE Seksuologii klinicznej

Nasze koło od momentu powstania w 2013 r. zrzesza studentów i absolwentów wydziału zainteresowanych tematyką seksualności człowieka oraz osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności użyteczne w pracy klinicysty i seksuologa.

Chcemy przełamywać tabu i wychodzić poza stereotypy, którymi obwarowana jest sfera intymna człowieka. Temu ma służyć rzetelna wiedza o życiu i zdrowiu seksualnym człowieka, którą przekazujemy w ramach naszej działalności.

Opiekunem naukowym koła jest mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska.

Kontakt: knsk.swps.sopot@gmail.comstrona na FB »
sherlock cap

KOŁO NAUKOWE Psychologii Śledczej

Zajmujemy się pogłębianiem i zdobywaniem wiedzy z zakresu nauk psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem psychologii śledczej. Poszerzamy wiedzę, która czerpie z psychiatrii, psychologii klinicznej, kryminologii, kryminalistyki, medycyny sądowej, poświęcając wiele uwagi zagadnieniom seksualności człowieka oraz mediacji.

Opiekunem naukowym koła jest dr Aleksandra Szymków-Studziarska.


Kontakt: 
knpsychologiisledczej@gmail.comstrona na FB »
SOP Mindfulness

KOŁO NAUKOWE Mindfulness
W Trójmieście

Mindfulness uznawane jest za „trzecią falę terapii poznawczo-behawioralnej”. W ramach działalności koła chcemy pogłębiać i popularyzować wiedzę z zakresu redukcji stresu poprzez medytację. Naszym głównym celem jest propagowanie świadomego życia, uważności – mindfulness, „bycia tu i teraz”, które według badań naukowych skutkuje poprawą dobrostanu psychicznego.

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska, prof. Uniwersytetu SWPS.

Kontakt: knmindfulness.trojmiasto@gmail.comstrona na FB »
Badawcze Koło Studentów Psychologii

Badawcze Koło Studentów Psychologii

Badawcze Koło Studentów Psychologii powstało, aby popularyzować wiedzę psychologiczną poprzez organizację warsztatów, wykładów oraz konferencji naukowych. Naszym celem jest poznawanie i rozwijanie warsztatu naukowego, realizacja projektów badawczych oraz wsparcie młodych naukowców w rozwoju i realizacji ich pomysłów.

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS.

Kontakt: bkspsopot@gmail.com, kstryczynska1@st.swps.edu.pl
Badawcze Koło Studentów Psychologii

Koło Naukowe Cyberpsychologii

Cyberpsychologia - to relatywnie nowy obszar badań dotyczący interakcji człowieka i technologii ujmowanych w perspektywie psychologicznej. W jej zakres wchodzą m.in. takie zagadnienia, jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; jakość relacji i związków online, poczucie odpowiedzialności w Internecie; osobowość w cyberprzestrzeni oraz multiplikacja tożsamości w mediach społecznościowych; cyberprzemoc, patologiczne użytkowanie nowych technologii; jakość edukacji online; sztuczna inteligencja.

Opiekunem koło jest dr Agnieszka Popławska

Kontakt: cyberpsychologiaswps@gmail.com, strona na FB »