hr award color

logo uswps nazwa 3
Uczelnia

Wyznaczyliśmy sobie ambitne zadanie, którego realizacja wymagała trudnych decyzji, nieoczywistych wyborów oraz odwagi przy wytyczaniu nowych ścieżek. Dzięki pasji do zdobywania wiedzy i konsekwencji w zachowaniu najwyższych standardów stworzyliśmy uczelnię na miarę naszych marzeń. Uniwersytet SWPS to nasz wspólny sukces.

Od początku inwestujemy w rozwój nauki. Prowadzimy badania, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Realizujemy nowoczesny model kształcenia oparty na partnerskich relacjach. Współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztuki i biznesu. Nie tylko przekazujemy wiedzę, lecz także odkrywamy ją wspólnie ze studentami. Uniwersytet SWPS to miejsce pracy, nauki, badań i dociekań – to nasze miejsce.

ŁĄCZYMY BADANIA Z DYDAKTYKĄ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

  Prowadzimy studia w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Wybitni uczeni gwarantują solidne podstawy, młodzi badacze wspierają w prowadzeniu projektów naukowych, doświadczeni eksperci pokazują praktyczne zastosowanie najnowszej wiedzy.

5kampusów:
Warszawa, Wrocław, Poznań, Sopot, Katowice
8wydziałów
17492studentów
35kierunków studiów
I, II i III stopnia oraz jednolitych magisterskich
102umowy
o współpracy

z uczelniami zagranicznymi

 

Dydaktyka to nasze powołanie

Nowoczesny model kształcenia

Oferujemy interdyscyplinarne programy studiów dostosowane do potrzeb studentów. Dydaktycy nie tylko przekazują najnowszą wiedzę, lecz także odkrywają ją wspólnie ze studentami. W atmosferze zaufania i partnerstwa motywują studentów do odkrywania swoich zdolności i precyzowania przyszłych planów zawodowych. Zachęcają ich do urzeczywistniania naukowych ambicji i wspierają w ubieganiu się o granty na własne projekty badawcze.

Rozwój kompetencji zawodowych

Studenci mają do wyboru wiele ciekawych ścieżek, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i unikatowych kompetencji. Uczelnia zdobyła prawie 8,6 mln zł na rozwój praktycznych kompetencji zawodowych. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych studenci uczęszczają na warsztaty, certyfikowane szkolenia, spotkania z ekspertami oraz wizyty studyjne u pracodawców, podczas których doskonalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Światowej sławy naukowcy

Studenci mają kontakt z wykładowcami z Polski i zagranicy. Zajęcia prowadzą znamienici profesorowie, autorzy podręczników, opiniotwórczy eksperci. Odwiedzili nas: Bruce Newman – doradca prezydenta USA Billa Clintona, Lidewij Edelkoort – światowej sławy trend forecaster, a także Robert Cialdini – ekspert w dziedzinie psychologii marketingu i wywierania wpływu na ludzi, oraz Philip Zimbardo – światowej sławy psycholog społeczny.

Doświadczeni praktycy

Kadra dydaktyczna naszej uczelni to prawie 1000 wykładowców, z których znaczną część stanowią doświadczeni praktycy. Zajęcia prowadzą m.in.: prof. Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1996-2011, Martyna Nowak – psycholog sportu pracująca z reprezentacją Polski kobiet w piłce ręcznej, dr Marcin Zaborski – dziennikarz stacji radiowej RMF, prof. Marek Chmaj, radca prawny, kancelaria Chmaj i Wspólnicy.

1.06.2015 - Dzień, w którym staliśmy się Uniwersytetem


 

To, że stajemy się dzisiaj Uniwersytetem jest w pewnym sensie spełnieniem naszych marzeń. Myśmy od początku wierzyli, że jest na to szansa, że możemy dołączyć do grona uniwersytetów. No i dzisiaj się to dzieje...

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

    Nasz kanał na YouTube

 

1.miejsce w naukach społecznych
20jednostek badawczo-naukowych
300projektów
badawczych

rocznie
52mln zł
wartość projektów badawczych 
realizowanych w 2018 r.
5.miejsce
wśród grantobiorców NCN

 

Nauka to nasza pasja

Prawie 300 projektów rocznie

Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce. Nasi dydaktycy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. W samym 2018 roku realizowali 284 krajowe i zagraniczne programy badawcze na kwotę ponad 52 mln zł, w tym projekty ze środków pochodzących z dotacji statutowych.

Ponad 20 ośrodków badawczych

Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących zaawansowane projekty, m.in. Centrum Studiów nad Demokracją oraz Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych. Z roku na rok powstają profesjonalne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do zaawansowanych badań.

SPOŁECZNIE UŻYTECZNE PROJEKTY BADAWCZE 

Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce. Zajmujemy 5. miejsce pod względem wysokości pozyskanego dofinansowana wśród jednostek aplikujących o środki z NCN. W oparciu o wyniki najnowszych prac badawczych prowadzimy projekty, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi.

Językoznawcy tłumaczą język urzędniczy

Krótkie zdania, prosty język, zastąpienie urzędniczej nowomowy potoczną komunikacją – to marzenie niejednego petenta w urzędach całej Polski. W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki naukowcy z Uniwersytetu SWPS i PAN opracowali aplikację JASNOPIS, która wskazuje, czy tekst jest zrozumiały dla adresata.

Psychologowie walczą z otyłością dzieci

Liczba polskich dzieci z nadmierną masą ciała stale rośnie. Na tle innych krajów europejskich mają najłatwiejszy dostęp do niezdrowej żywności i coraz częściej cierpią na nadwagę lub otyłość. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu TEMPEST przez psychologów zdrowia z Uniwersytetu SWPS szkoła i rodzice mogą zmienić ten stan rzeczy.

Socjolodzy badają stan polskiej demokracji

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW), stworzone i realizowane przez badaczy z Uniwersytetu SWPS i PAN, ma na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Jest to wyjątkowy i pionierski w Polsce projekt badawczy, prowadzony od prawie 20 lat. Wyniki PGSW wzbogacają wiedzę o polskiej demokracji i zmieniającym się polskim społeczeństwie.

Neurokognitywiści wspierają rozwój mózgu

Gry komputerowe mogą rozwijać umysł? Tak! Grając, można poprawić koncentrację, pamięć, logiczne myślenie i szybkość. Anna Maria Wieczorek-Taraday, neurokognitywistka z Uniwersytetu SWPS, w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej bada, w jaki sposób fitness umysłu może przyczynić się do rozwoju sprawności intelektualnych człowieka.