logo uswps nazwa 3
Uczelnia
 • Powstanie SWPS

  Trzej profesorowie z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk – Andrzej Eliasz, Zbigniew Pietrasiński oraz Janusz Reykowski – zakładają nową uczelnię.

  Rusza pierwszy kierunek studiów – psychologia społeczna.
  Studia rozpoczyna ponad 500 osób.

  W tym czasie na świecie:

  » uruchomiono portal internetowy onet.pl,
  » komputer Deep Blue wygrał pierwszą partię w szachowym pojedynku z mistrzem świata Garrim Kasparowem,
  » Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla,
  » urodziła się owca Dolly – pierwszy sklonowany ssak.

 • Ruszają pierwsze studia podyplomowe

  Uczelnia prowadzi nabór na studia podyplomowe z negocjacji i mediacji, doskonalenia umiejętności kierowniczych oraz metod badania rynku i obsługi klienta.

  Powstaje pierwsza książka studentów SWPS – „Studenci o własnym rozwoju” – napisana pod opieką prof. Zbigniewa Pietrasińskiego.
  W SWPS studiuje ponad 1000 studentów.

  W tym czasie w Polsce:

  » uchwalono Konstytucję RP,
  » stacja TVN rozpoczęła nadawanie.

 • Powstaje Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej

  Działalność rozpoczyna pierwsze centrum naukowo-badawcze – Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej – w którym prowadzone są badania nad automatycznym przetwarzaniem informacji społecznych i modyfikacją postaw. Dyrektorem jednostki zostaje prof. Grzegorz Sędek.

  Rozpoczyna działalność Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS.
  W SWPS studiuje ponad 3 tysiące studentów.

  W tym czasie na świecie:

  » wprowadzono podział administracyjny Polski na 16 województw,
  » Polska została przyjęta do NATO,
  » odbyła się premiera filmu Matrix.
 • Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia

  Po czterech latach działalności Szkoła uzyskuje Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia – świadectwo Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powołanej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. SWPS jest pierwszą uczelnią niepaństwową, która poddaje się ocenie UKA.

  Zostają uruchomione nowe kierunki studiów – socjologia i kulturoznawstwo.
  Założyciele postanawiają rozwijać Uczelnię w kierunku uniwersyteckim.

  W tym czasie na świecie:

  » Sejm przyjął ustawę powołującą urząd Rzecznika Praw Dziecka,
  » powstał pierwszy polski komunikator internetowy – Gadu-Gadu,
  » powstał Instytut Adama Mickiewicza,
  » Andrzej Wajda otrzymał Oscara za całokształt twórczości.

 • Powstaje nowoczesny kampus SWPS o powierzchni 23 tys. m²

  Nowa siedziba SWPS mieści się w biurowcu i halach fabrycznych dawnych Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej na warszawskiej Pradze przy ul. Chodakowskiej. Na nowoczesny kampus składają się m.in. skomputeryzowana i bogata w zbiory biblioteka, aule, sale wykładowe, pracownie komputerowe oraz laboratoria badawcze wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę.

  W wyniku rozwoju SWPS dzieli się na dwa wydziały - Wydział Psychologii i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
  Pierwsi absolwenci odbierają dyplomy magisterskie.

  W tym czasie na świecie:

  » pierwszy raz wręczono Nagrody Naukowe „Polityki”,
  » odbyła się światowa premiera iPoda,
  » powstał Microsoft Windows XP.


 • Wydział Zamiejscowy w Sopocie

  W Sopocie powstaje pierwszy Wydział Zamiejscowy SWPS. Funkcję dziekana obejmuje prof. Alina Kolańczyk.

  SWPS uzyskuje pierwsze uprawnienia doktorskie z psychologii.
  Ruszają studia doktoranckie.
  Uczelnia uruchamia Wydawnictwo SWPS Academica.
  Powstaje centrum terapeutyczne (dziś Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS).

  W tym czasie na świecie:

  » powstała strefa euro – w większości krajów Unii Europejskiej zostaje wprowadzona waluta EURO,
  » Daniel Kahneman otrzymał nagrodę Nobla za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych,
  » powstała Polska Biblioteka Internetowa.

 • Powstaje Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej w SWPS

  Dyrektorem Centrum zostaje prof. Krzysztof Gawlikowski, który pełni tę funkcję do dziś.

  SWPS uruchamia pierwsze w Polsce 5-letnie studia psychologiczne po angielsku.
  Uczelnia zostaje członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
  Pierwsze nadanie stopnia doktora w SWPS.

  W tym czasie na świecie:

  » Chiny jako trzecie państwo w historii samodzielnie wysłały człowieka w kosmos.


 • Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

  We Wrocławiu powstaje drugi Wydział Zamiejscowy SWPS, którego pierwszym Dziekanem zostaje prof. Dariusz Doliński. WZ SWPS we Wrocławiu to obecnie najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce (ocena MNiSW A+).

  Pozytywna ocena PKA dla studiów socjologicznych.
  Powstaje Centrum Skandynawistyczne.
  SWPS zostaje członkiem European University Association.

  W tym czasie na świecie:

  » powstał serwis społecznościowy Facebook,
  » Polska została przyjęta do Unii Europejskiej,
  » pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce,
  » NASA: łazik Opportunity wylądował na Marsie.

 • Pierwsze uprawnienia habilitacyjne

  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Psychologii uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

  Najwyższa ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla psychologii.

  W tym czasie na świecie:

  » uruchomiono serwis internetowy YouTube,
  » premierowe wydanie programu Szkło kontaktowe i magazynu Dzień Dobry TVN,
  » uchwalono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Powstanie Wydziału Filologicznego

  Wydział Filologiczny zostaje wydzielony z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. W skład Wydziału wchodzą Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Skandynawskiej, Centrum Bliskowschodnie oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Funkcję dziekana obejmuje prof. Janusz Danecki.

  Już ponad 1000 absolwentów ukończyło studia w SWPS.

  W tym czasie na świecie:

  » populacja świata osiągnęła 6,5 mld osób,
  » w Kuwejcie kobiety po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach parlamentarnych,
  » serwis internetowy YouTube został kupiony przez Google za 1,65 mld dolarów,
  » angielska wersja Wikipedii osiągnęła 1 mln haseł.

 • Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie kulturoznawstwo

  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Tym samym SWPS staje się jedyną uczelnią niepubliczną, która posiada uprawnienia doktorskie na dwóch wydziałach oraz uprawnienia habilitacyjne.

  Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla socjologii i kulturoznawstwa.

  W tym czasie na świecie:

  » odbyła się światowa premiera iPhone'a,
  » powstał serwis Google Translate,
  » Polska przystąpiła do strefy Schengen.

 • Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie socjologia

  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
  Jest to już trzecie tego typu wyróżnienie dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Powstają nowe centra naukowo-badawcze, m.in. Centrum Studiów nad Demokracją, Centrum Literatury i Języka Polskiego, Centrum Badań Porównawczych nad Literaturą i Sztuką.
  Ponad 1700 absolwentów ukończyło SWPS.

  W tym czasie na świecie:

  » bezzałogowy lądownik Phoenix wylądował na Marsie,
  » w szwedzkim Lund naukowcy po raz pierwszy sfilmowali poruszający się elektron,
  » w ośrodku CERN pod Genewą ruszył Wielki Zderzacz Hadronów.

 • Powstanie Wydziału Prawa

  W związku z decyzją o rozszerzeniu oferty o kierunek prawo Senat uczelni przegłosowuje uchwałę o utworzeniu Wydziału Prawa, którego dziekanem zostaje prof. Teresa Gardocka.

  SWPS znajduje się w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych w Ranking szkół wyższych Perspektyw i tę pozycję utrzymuje nieprzerwanie do dziś.
  W uczelni studiuje ponad 11 tys. studentów.

  W tym czasie na świecie:

  » ukazał się pierwszy numer Dziennika Gazeta Prawna,
  » Jerzy Buzek został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
  » uruchomiono Światową Bibliotekę Cyfrową.


 • Nowe Wydziały Zamiejscowe w Poznaniu i Katowicach

  SWPS otwiera nowe wydziały zamiejscowe. W Katowicach funkcję dziekana obejmuje prof. Katarzyna Popiołek, a w Poznaniu prof. Janusz Romul.

  Ocena parametryczna – sukces wydziałów SWPS

  SWPS Wrocław osiąga najwyższą ocenę parametryczną spośród wszystkich wydziałów w Polsce. Pierwszą kategorię otrzymują również: Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

  W uczelni studiuje 200 studentów zagranicznych.

  W tym czasie na świecie:

  » w San Francisco został zaprezentowany iPad,
  » Centrum Nauki Kopernik otworzyło pierwszy moduł budynku wraz z pięcioma galeriami.


 • Profesor Zimbardo doktorem honoris causa SWPS

  Senat uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa SWPS profesorowi Philipowi Zimbardo za wybitny wkład w rozwój psychologii, a także za promowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z SWPS.

  Naukowcy SWPS otrzymują prestiżowe wyróżnienie

  Wśród uhonorowanych w programie MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się wykładowcy SWPS: prof. Leszek Koczanowicz, prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Grzegorz Sędek oraz prof. Bogdan Wojciszke.

  Pięcioro studentów SWPS nagrodzonych stypendium MNiSW.

  W tym czasie na świecie:

  » odbył się Narodowy Spis Powszechny,
  » rozpoczęła się Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

 • Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie prawo

  Wydział Prawa uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

  Programy studiów SWPS dostają nagrodę MNiSW

  Programy wzornictwa w Poznaniu oraz psychologii w Sopocie otrzymują nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wydziały dostają 1 mln zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej.

  Wydział Prawa SWPS wśród najlepszych wg rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.
  Studentki SWPS laureatkami Studenckiego Nobla 2012 i konkursu „Diamentowy grant”.
  SWPS najlepszą niepubliczną uczelnią w rankingu pozyskiwania grantów Narodowego Centrum Nauki.

  W tym czasie na świecie:

  » Łazik Curiosity wylądował na Marsie,
  » odkryto nową cząstkę elementarną – bozon Higgsa.

 • Prestiżowa kategoria A+ dla wrocławskiego wydziału SWPS

  W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymuje prestiżową kategorię „A+” z największą liczbą punktów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Kategorią „A+” wyróżniono niespełna 4% wszystkich instytucji poddanych ocenie.

  Profesor Cialdini doktorem honoris causa SWPS.
  Doktorantka SWPS laureatką konkursu Nagród Naukowych „Polityki”.
  Prawo wśród najlepszych programów kształcenia wyróżnionych przez MNiSW.
  Stypendium START dla młodych naukowców z SWPS.
  Studenci School of Form gwiazdami CNN.

  W tym czasie na świecie:

  » Unia Europejska rozszerzyła się o Chorwację,
  » urodziło się Royal Baby,
  » w okolicach Czelabińska spadł deszcz meteorytów,
  » pierwszy polski satelita naukowy Lem wyruszył w kosmos.

 • Kulturoznawstwo w SWPS otrzymuje ocenę wyróżniającą PKA

  Studia kulturoznawcze prowadzone na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii SWPS otrzymują ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Komisji.

  SWPS włącza się obchody 25-lecia odzyskania wolności.
  Debata „Polska demokracja – bilans ćwierćwiecza”, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dotyczy wyników Demokratycznego Audytu Polski - projektu pod kierownictwem dr. hab. Radosława Markowskiego, prof. SWPS, Dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją.

  W tym czasie na świecie:

  » polskojęzyczna Wikipedia osiągnęła milion artykułów,
  » Sonda Voyager 1 weszła w przestrzeń międzygwiezdną, której ludzkość jeszcze nigdy nie osiągnęła,
  » drugi polski satelita Heweliusz znalazł się w kosmosie.

 • SWPS staje się Uniwersytetem

  SWPS otrzymuje szóste uprawnienie doktorskie w dyscyplinie literaturoznawstwo. Tym samym uzyskuje prawo do używania nazwy uniwersytetu przymiotnikowego.

  Dziś Uniwersytet SWPS to:

  » kampusy w pięciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach,
  » blisko 90 specjalizacji i specjalności na kilkunastu kierunkach studiów,
  » ponad 15 tys. studentów,
  » wybitna kadra: 75 profesorów, 59 doktorów habilitowanych, 183 doktorów (na pierwszym etacie,)
  » wypromowanych 153 doktorów i 37 doktorów habilitowanych,
  » 6 uprawnień doktorskich i 3 uprawnienia habilitacyjne,
  » 348 projektów naukowych realizowanych w 2014 r. na kwotę 30 mln zł,
  » 13 projektów europejskich ze środków EFS ramach POKL na kwotę 23 mln zł.

+ -

Dwadzieścia pięć lat temu trzech uczonych Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk połączyła jedna śmiała idea: nieodparta chęć stworzenia najlepszej uczelni w kraju. Profesorowie Andrzej Eliasz, Zbigniew Pietrasiński oraz Janusz Reykowski wyznaczyli sobie ambitne zadanie, którego realizacja wymagała trudnych decyzji, nieoczywistych wyborów oraz odwagi przy wytyczaniu nowych ścieżek na polskim rynku edukacji wyższej. Tak w 1996 roku powstała Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dziś Uniwersytet SWPS.

 

andrzej eliasz
prof. dr hab. Andrzej Eliasz
Zbigniew Pietrasinski
prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński
Janusz Reykowski
prof. dr hab. Janusz Reykowski

1996

Założenie uczelni

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych MEN pod nr. 95, na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1-147/2/TBM/96 z 8 lipca 1996 r.

Rektorem uczelni zostaje prof. Andrzej Eliasz, przewodniczącym Rady Programowej – prof. Janusz Reykowski. Funkcję prorektora ds. naukowych obejmuje prof. Krystyna Skarżyńska, prorektora ds. studenckich – prof. Zbigniew Pietrasiński, prorektora ds. dydaktycznych – dr Zuzanna Smoleńska, prorektora ds. organizacyjnych – dr Renata Karwowska-Szulkin.

Pierwszą siedzibą uczelni jest budynek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy ul. Podleśnej w Warszawie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego.

Pierwszy kierunek studiów

W pierwszym roku działalności SWPS uruchamia pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność – psychologia społeczna. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie specjalistów w zakresie zastosowań psychologii w różnych dziedzinach praktyki społecznej, takich jak: zarządzanie pracą grupy, dobór i selekcja kadr, badania konsumenckie, marketing, reklama, public relations, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, badanie opinii publicznej czy rozwój osobisty.

Studia rozpoczyna około 300 osób. Indywidualny tok studiów zakrojony na tak szeroką skalę jest nowatorskim podejściem do dydaktyki akademickiej w Polsce.

Studencki magazyn

Powstaje pismo „Psychologia w Teatrze Życia” redagowane przez studentów. Magazyn umożliwia młodym ludziom prezentację osiągnięć w dziedzinie twórczości dziennikarskiej i literackiej. Opiekunem merytorycznym przez 14 lat działalności pisma jest prof. Zbigniew Pietrasiński.

1997

Nowa specjalność na psychologii

W drugim roku działalności na studiach psychologicznych pojawia się nowa specjalność – psychologia stosunków międzykulturowych, skupiająca się na współpracy ludzi z różnych kultur w zakresie działalności politycznej i gospodarczej, uczestnictwa Polski w takich instytucjach politycznych, jak Unia Europejska czy NATO oraz związanej z tym intensyfikacji kontaktów dyplomatycznych.

Pierwsze studia podyplomowe

Uczelnia rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe z negocjacji i mediacji, doskonalenia umiejętności kierowniczych oraz metod badania rynku i obsługi klienta.

1998

Kolejna specjalność

Oferta edukacyjna zostaje poszerzona o społeczną psychologię kliniczną, która umożliwia kształcenie psychologów przygotowanych do rozwiązywania szczególnie uciążliwych i trudnych społecznie problemów klinicznych, takich jak: uzależnienia, zaburzenia w życiu zawodowym, przemoc w rodzinie i miejscach publicznych.

SWPS członkiem KRUN

SWPS zostaje członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych i przystępuje do programu stypendialnego KRUN. Program ten jest inicjatywą uczelni niepublicznych, w całości ponoszących koszty z nim związane. Patronat nad programem sprawuje Prezydent RP.

1999

Centrum Kształcenia Praktycznego

W tym roku swoją działalność rozpoczyna Centrum Kształcenia Praktycznego, które organizuje studia podyplomowe i szkolenia umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dyrektorem jednostki zostaje prof. Bogdan Wojciszke.

Powstanie instytutów psychologicznych

Senat SWPS powołuje trzy nowe jednostki: Instytut Psychologii Społecznej, Instytut Stosunków Międzykulturowych oraz Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej.

Złoty Indeks dla SWPS

W rankingu uczelni wyższych, przygotowanym przez tygodnik „Wprost”, SWPS znajduje się na 1. miejscu i otrzymuje Złoty Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych.

Pierwsze centrum naukowo-badawcze

Od jesieni w SWPS działa pierwsze centrum naukowo-badawcze – Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, w którym prowadzone są badania nad automatycznym przetwarzaniem informacji społecznych i modyfikacją postaw. Dyrektorem jednostki zostaje prof. Grzegorz Sędek.

Własna siedziba

W grudniu SWPS kupuje biurowiec i hale fabryczne dawnych Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej na warszawskiej Pradze przy ul. Chodakowskiej, zyskując tym samym własną siedzibę.

2000

Certyfikat Jakości Kształcenia

Po czterech latach działalności uczelnia uzyskuje Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powołanej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. SWPS jest pierwszą uczelnią niepaństwową, która poddaje się ocenie UKA.

Nowe kierunki studiów

Władze podejmują decyzję o otwarciu nowych kierunków studiów. Wkrótce SWPS otrzymuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie wyższych studiów zawodowych z socjologii i kulturoznawstwa. W związku z rozwojem oferty edukacyjnej na uczelni powstają: Instytut Socjologii oraz Instytut Kultury i Komunikowania.

Na socjologii studenci realizują program akademicki poszerzony o wiedzę z zakresu kierowania ludźmi, marketingu, kształtowania efektywnych stosunków wewnątrz firmy oraz jej kontaktów z otoczeniem.

Studia kulturoznawcze to zajęcia z kultury artystycznej, plastyki użytkowej, sztuki przestrzeni publicznej, zjawisk kultury popularnej, młodzieżowej i alternatywnej. To analiza publicznych zachowań perswazyjnych oraz języka i sposobu funkcjonowania mediów zarówno w ujęciu antropologicznym, jak i psychologicznym.

Złoty Indeks dla SWPS

W rankingu uczelni wyższych przygotowanym przez tygodnik „Wprost” SWPS ponownie znajduje się na 1. miejscu i otrzymuje Złoty Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych.

Współpraca w Polską Akcją Humanitarną

W ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną i United Nations High Commissioner for Refugees studenci SWPS organizują warsztaty integracyjne podczas kolonii dla dzieci uchodźców politycznych.

2001

Początek prac adaptacyjnych siedziby SWPS

W styczniu rozpoczynają się prace remontowe i adaptacyjne zakupionego budynku. W pierwszym etapie remontu zaprojektowano 38 sal dydaktycznych, 3 aule, 5 pracowni komputerowych, 2 sale konferencyjne, laboratorium językowe, magazyn książek, bibliotekę oraz czytelnię, 10 pomieszczeń badawczych, klub studencki, księgarnię, sklepiki i bary.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2001/2002, połączona z obchodami 5-lecia istnienia uczelni, odbywa się już w nowej siedzibie.

Wydział Psychologii

Dnia 8 czerwca decyzją Senatu powstaje pierwszy wydział SWPS. W chwili utworzenia Wydział Psychologii prowadzi studia na poziomie magisterskim w następujących specjalnościach: psychologia społeczna, psychologia stosunków międzykulturowych, społeczna psychologia kliniczna, społeczna psychologia informatyki i komunikacji. Pierwszym dziekanem wydziału zostaje prof. Jan Strelau. Strona Wydziału Psychologii »

Dyplom Uniwersytetu w Lancaster

SWPS zawiera porozumienie ze Środkowoeuropejską Fundacją Edukacyjną umożliwiające studentom socjologii i kulturoznawstwa ubieganie się o dyplomy MA (Master of Arts) Uniwersytetu w Lancaster (Wielka Brytania), na podstawie programu kształcenia prowadzonego przez Ośrodek Studiów Społecznych IFIS PAN i ŚFE (OSS).

Złoty Indeks dla SWPS

Po raz trzeci SWPS otrzymuje Złoty Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych w rankingu uczelni wyższych tygodnika „Wprost”.

ECTS

Uczelnia wprowadza Europejski System Transferu Punktów Kredytowych (European Credit Transfer System – ECTS), wspólny dla szkół wyższych w krajach członkowskich oraz państwach przystępujących do Unii Europejskiej. Wdrożenie systemu ułatwia wymianę międzynarodową studentów, umożliwiając zaliczenie kursów odbytych na uczelniach za granicą.

Program Absolwent

Mury uczelni opuszczają pierwsi absolwenci z tytułem magistra. W związku z tym SWPS rozpoczyna prace nad programem Absolwent. Jego głównym celem jest wspieranie osób, które ukończyły studia w poszukiwaniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom oraz poinformowanie jak największej liczby pracodawców o wiedzy i umiejętnościach absolwentów uczelni.

Chór SWPS

We wrześniu, z inicjatywy Samorządu Studentów, powstaje Chór Kameralny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W skład zespołu wchodzą studenci różnych lat, kierunków i specjalności. Do dziś zespołem zarządza dyrygent Ewa Mackiewicz.

SWPS współwydawcą „Charakterów”

Uczelnia wydaje magazyn „Charaktery” wspólnie z Bogdanem Białkiem – twórcą i redaktorem naczelnym magazynu. Czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym jest  w całości poświęcone tematyce psychologicznej.

Rozwój oferty edukacyjnej

Uczelnia uzyskuje zgodę na uruchomienie wyższych studiów zawodowych z filozofii oraz filologii.

Na Wydziale Psychologii powstaje Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji, który wprowadza do oferty psychologii kolejną innowacyjną specjalność. Program studiów zostaje poszerzony o elementy informatyki, zagadnienia informatycznego modelowania rzeczywistości społecznej oraz komunikacji i przekazu informacji. 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dnia 26 października decyzją Senatu powstaje drugi wydział SWPS – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych obejmujący cztery kierunki studiów na poziomie licencjackim: filozofię, kulturoznawstwo, socjologię i filologię angielską. Dziekanem wydziału zostaje prof. Marek Ziółkowski.

Księgozbiór orientalistyczny

Szkoła rozpoczyna gromadzenie księgozbioru orientalistycznego. Naukową pieczę nad jego rozwojem sprawuje Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS. Pomysłodawcą i pierwszym donatorem jest prof. Krzysztof Gawlikowski.

Obecnie zbiory liczą ponad 18 tys. książek i czasopism, obejmujących tematyką wszystkie dziedziny wiedzy o krajach Azji Wschodniej – historię, stosunki polityczne i gospodarcze, życie społeczne, kulturę, sztukę, etnografię, religię i filozofię, a także literaturę piękną, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo. Strona księgozbioru »

Laboratorium Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej

Pod kierunkiem prof. Wojciecha Pisuli działalność rozpoczyna Laboratorium Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej, które prowadzi badania nad zachowaniami zwierząt i ludzi oraz ewolucyjną analizą zachowań społecznych.

2002

Porozumienie z Uniwersytetem w Bielefeld

Uczelnia podpisuje porozumienie o współpracy naukowej w dziedzinie nauk społecznych i nauk o kulturze z Uniwersytetem w Bielefeld. Współpraca obejmuje wymianę kadry akademickiej i studentów, realizację wspólnych projektów badawczych, udział pracowników naukowych oraz studentów w seminariach, konferencjach, zajęciach dydaktycznych i organizowanych przez obie strony praktykach.

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia

Dnia 27 maja Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Psychologii uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

Kolejne jednostki naukowo-dydaktyczne

Senat powołuje na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Instytut Filozofii, Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Filologii Angielskiej. Na Wydziale Psychologii powstaje Instytut Podstaw Psychologii.

Poszerzenie oferty edukacyjnej

Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadaje SWPS uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach: politologia oraz zdrowie publiczne.

Srebrny Indeks dla SWPS

W rankingu uczelni wyższych przygotowanym przez tygodnik „Wprost” SWPS zajmuje 2. miejsce, otrzymując Srebrny Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych.

Wydawnictwo Academica

Uczelnia otwiera własne wydawnictwo naukowe pod nazwą Wydawnictwo SWPS Academica. Koordynatorem ds. inicjatyw wydawniczych zostaje red. Andrzej Łabędzki. Oprócz licznych publikacji książkowych oficyna wydaje pięć czasopism: „Kultura Popularna” red. Wiesław Godzic, „Psychologia Jakości Życia” red. Ewa Trzebińska, „Bliski Wschód” red. Janusz Danecki, „Spotkania Europejskie” red. Sybilla Bidwell, „Acta Sueco-Polonica” red. Witold Maciejewski.

Studia doktoranckie

We wrześniu zostają uruchomione Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone przez SWPS we współpracy z Instytutem Psychologii PAN. Studia powstają z inicjatywy prof. Bogdana Wojciszke, dyrektora Instytutu Psychologii PAN. Pierwszym dyrektorem studiów zostaje prof. Tomasz Maruszewski.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Kolejnym etapem rozwoju uczelni jest utworzenie z dniem 14 listopada Wydziału Zamiejscowego w Sopocie kształcącego na poziomie magisterskim na kierunku psychologia z następującymi ścieżkami specjalizacyjnymi: psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia organizacji i zarządzania marketingowego oraz psychologia wspomagania rozwoju. Funkcję dziekana obejmuje prof. Alina Kolańczyk. Strona Wydziału Zamiejscowego w Sopocie »

SWPS członkiem European Consortium for Political Research

SWPS zostaje członkiem European Consortium for Political Research. ECPR to niezależne stowarzyszenie naukowe zrzeszające szkoły wyższe, których celem jest wspieranie oraz inicjowanie badań a także międzynarodowej współpracy w dziedzinie nauk politycznych oraz w dziedzinach im pokrewnych.

Centrum terapeutyczne

Przy SWPS powstaje Centrum Terapeutyczne (obecnie Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju), którego podstawowym zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Centrum prowadzi także staże terapeutyczne dla absolwentów studiów psychologicznych, przygotowujących się do samodzielnej pracy klinicznej. Pierwszym dyrektorem centrum zostaje prof. Barbara Weigl. Strona centrum »

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii

Z inicjatywy prof. Jerzego Mellibrudy w SWPS powstaje Profesjonalna Szkoła Psychoterapii. Nowa jednostka uruchamia pierwsze studia podyplomowe w Polsce z zakresu profesjonalnej psychoterapii. Dyrektorem zostaje jej pomysłodawca – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

2003

SWPS członkiem KRASP

W czerwcu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przyznaje SWPS status uczelni członkowskiej KRASP. Instytucja ta jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego.

Parametryzacja KBN

Komitet Badań Naukowych przeprowadza ocenę parametryczną Wydziału Psychologii. Otrzymanie kategorii KBN jest równoznaczne z pozytywną oceną działalności naukowej pracowników – w konsekwencji SWPS jako jedna z zaledwie kilku szkół niepublicznych otrzymuje dotację na badania statutowe.

Srebrny Indeks dla SWPS

W rankingu uczelni wyższych przygotowanym przez tygodnik „Wprost” SWPS zajmuje 2. miejsce, otrzymując Srebrny Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych.

Nowe kierunki studiów

SWPS otrzymuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na uruchomienie kolejnego kierunku studiów – filologii polskiej, oraz na prowadzenie kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku socjologia.

MA Program in Psychology

Oferta edukacyjna Wydziału Psychologii zostaje wzbogacona o kierunek psychologia społeczna w języku angielskim. Studia obejmują komplet kursów przewidzianych planem 5-letnich studiów psychologicznych w SWPS oraz pozwalają zdobyć wyższe kwalifikacje językowe, umożliwiające podjęcie zawodu psychologa na terenie UE. Są to pierwsze w Polsce 5-letnie studia psychologiczne prowadzone w języku angielskim.

Certyfikat znajomości języka angielskiego w zakresie psychologii

Studenci psychologii, którzy ukończyli wybrane zajęcia, mogą podejść do egzaminu English for Psychology, który potwierdza ich znajomość zawodowego języka angielskiego stosowanego w psychologii.

Certyfikat European Label

Program English for Psychology zostaje uhonorowany znakiem jakości European Label. Za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Komisja Europejska przyznaje ten prestiżowy certyfikat w celu nagrodzenia nowatorskich inicjatyw dotyczących nauczania i uczenia się języków obcych. SWPS znalazła się w gronie dwudziestu instytucji edukacyjnych w Polsce, które otrzymały to wyróżnienie.

Centrum Bliskowschodnie

W październiku powstaje Centrum Bliskowschodnie – nowa placówka badawcza zajmująca się współczesną problematyką Bliskiego Wschodu, zwłaszcza zagadnieniami politycznymi i społecznymi. Kierownikiem jednostki zostaje prof. Janusz Danecki.

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Swoją działalność rozpoczyna także Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Oferta edukacyjna uczelni zostaje stopniowo poszerzona o zajęcia poświęcone różnym kulturom pozaeuropejskim, w tym Chin, Japonii, Indii oraz państw Bliskiego Wschodu. Dyrektorem centrum zostaje prof. Krzysztof Gawlikowski.

Nagroda Stalowego Przęsła

Podczas Międzynarodowych Dni Komunikacji Rynkowej we Wrocławiu SWPS otrzymuje nagrodę Stalowego Przęsła za uwzględnienie najnowszych osiągnięć psychologii w programach studiów adresowanych do osób wykorzystujących w sposób praktyczny różne aspekty komunikacji społecznej.

2004

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Dnia 13 stycznia  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podejmuje decyzję o utworzeniu Wydziału Zamiejscowego z siedzibą we Wrocławiu kształcącego na poziomie studiów magisterskich na kierunku psychologia. Dziekanem wydziału zostaje prof. Dariusz Doliński.

W pierwszym roku działalności oferta edukacyjna wnowej jednostki zawiera: społeczną psychologię organizacji i zarządzania marketingowego, społeczną psychologię kliniczną i społeczną psychologię międzykulturową. Strona Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu »

Akredytacja PKA dla socjologii

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie ocenia jakość kształcenia na kierunku socjologia w SWPS. Zdaniem PKA najwyższy poziom kształcenia potwierdza zarówno wizja rozwoju ocenianego kierunku, jak i jakość kadry naukowo-dydaktycznej.

Rozwój oferty edukacyjnej

Szkoła uzyskuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo.

Oferta edukacyjna Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS zostaje wzbogacona o możliwość studiowania politologii w języku angielskim. Studia Political Science oferują pełne licencjackie wykształcenie politologiczne, zakończone uzyskaniem stopnia BA degree w dyscyplinie nauk politycznych.

Psychologia jako drugi kierunek

Uczelnia oferuje możliwość studiowania psychologii jako drugiego kierunku. Propozycja ta skierowana jest do osób, które ukończyły studia wyższe i uzyskały (po roku 1990) tytuł zawodowy magistra w zakresie kierunków społecznych i humanistycznych lub tytuł zawodowy lekarza.

Centrum Skandynawistyczne

Powstaje Centrum Skandynawistyczne. Główną dziedziną badań i dydaktyki centrum jest wiedza o językach i kulturze krajów nordyckich (Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii i Finlandii). Kierownikiem jednostki zostaje prof. Witold Maciejewski.

Współpraca z Uniwersytetem Nancy 2

SWPS podpisuje umowę o współpracy naukowej i badawczej z Uniwersytetem Nancy 2  we Francji. Porozumienie obejmuje wymianę kadry akademickiej i studentów, realizację wspólnych projektów badawczych oraz udział pracowników naukowych i studentów w seminariach, konferencjach, zajęciach dydaktycznych, a także praktykach organizowanych przez obie strony.

Wyróżnienie dla Chóru SWPS

Chór SWPS zdobywa wyróżnienie w kategorii chórów akademickich podczas Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.

Srebrny Indeks dla SWPS

SWPS zajmuje 2. miejsce w rankingu uczelni wyższych przygotowanym przez tygodnik „Wprost”, otrzymując Srebrny Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych.

E-learning

Uczelnia wprowadza system prowadzenia lektoratów na platformie e-learningowej, umożliwiającej nauczanie na odległość z wykorzystaniem Internetu.

Konkurs IW EQUAL

Projekt SWPS „Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej” znajduje się w gronie zwycięzców konkursu IW EQUAL, zajmując wysoką 8. pozycję. Zadaniem programu IW EQUAL jest wdrażanie europejskiej strategii zatrudniania, rozwoju oraz zwalczania dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

Złoty Telefon dla SWPS

Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, SWPS otrzymuje Honorową Odznakę Niebieskiej Linii za „konsekwentne utrzymywanie warunków umożliwiających przygotowanie przyszłych profesjonalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

SWPS członkiem EUA

SWPS przystępuje do międzynarodowego stowarzyszenia European University Association. EUA jest organizacją reprezentującą zarówno uniwersytety europejskie, jak i konferencje rektorskie państw Europy. Do głównych zadań stowarzyszenia należy aktywne wspieranie badań naukowych i procesów budowy jednolitego systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Unii Europejskiej.

Współpraca z chińskimi uczelniami

Na Światowym Kongresie Psychologii w Pekinie SWPS rozpoczyna współpracę z uczelniami Państwa Środka. W rezultacie dwuletniej, intensywnej kooperacji studenci z Chin coraz chętniej podejmują studia w SWPS.

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”

Przy SWPS powstaje Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”. Członkami stowarzyszenia są studenci i pracownicy uczelni, którzy stawiają sobie ambitne cele: wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej oraz wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych.

Pierwszym ważnym projektem jest organizacja świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z Pragi Południe. Wynajęcie, wyremontowanie i wyposażenie lokalu było możliwe dzięki wsparciu władz uczelni oraz dzięki środkom zgromadzonym przez Społeczną Inicjatywę Pracowników i Studentów SWPS.

2005

Własna siedziba Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

Od roku akademickiego 2005/2006 Wydział Zamiejscowy w Sopocie posiada własną siedzibę, mieszczącą się w budynku przedwojennej szkoły o powierzchni 4000 m2. Po niewielkim remoncie do dyspozycji studentów i pracowników wydziału oddane zostają 3 aule, 10 sal dydaktycznych, pracownia komputerowa, biblioteka, księgarnia, klub studencki, stołówka, gabinety pracowników i pokoje administracyjne.

SWPS w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych

W kwietniu dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” publikuje ranking szkół wyższych. SWPS plasuje się na 4. miejscu.

Złoty Indeks dla SWPS

Po raz kolejny zajmujemy 1. miejsce w rankingu uczelni wyższych przygotowanym przez tygodnik „Wprost”. SWPS otrzymuje Złoty Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych, tym samym wchodząc do grona uczelni o klasie międzynarodowej.

Medal 350-lecia nadania Pradze praw miejskich

W uznaniu „szczególnego wkładu w rozwój życia społecznego i poprawę wizerunku Pragi, a także w kształtowanie użytecznych, twórczych i patriotycznych postaw pro publico bono” uczelnia zostaje uhonorowana medalem 350-lecia nadania Pradze praw miejskich.

Uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinie psychologia

Dnia 30 maja Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Psychologii uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

Certyfikat Wiarygodna Szkoła

SWPS otrzymuje certyfikat Akademickiego Centrum Informacyjnego „Wiarygodna Szkoła”. Wyróżnienie to oznacza, że uczelnia zapewnia studentom wysokie standardy nauczania i komfort nauki, wykazując jednocześnie dbałość o przygotowanie studentów do startu w życie zawodowe.

Nowe kierunki studiów

Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydaje zgodę na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunkach informatyka i stosunki międzynarodowe oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia.

Ocena wyróżniająca PKA dla kierunku psychologia

Dnia 16 czerwca Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznaje ocenę wyróżniającą kierunkowi psychologia na Wydziale Psychologii. SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia PKA. W uzasadnieniu decyzji Prezydium wskazało na wysoce zindywidualizowany charakter studiów, doceniło unikalną tematykę specjalności oraz wykorzystanie możliwości pracy w środowisku lokalnym.

Współpraca z Appalachian State University

SWPS podpisuje umowę o współpracy z Appalachian State University (Północna Karolina, Stany Zjednoczone) przewidującą wymianę studentów i pracowników naukowych na zasadzie wzajemności.

Uczelnia Przyjazna Studentom

Szkoła zostaje uhonorowana Nagrodą Środowiska Studenckiego. Parlament Studentów RP przyznaje SWPS tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom.

Sukcesy wydawnictwa

Wydawnictwo SWPS Academica zdobywa dwa wyróżnienia w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA: za książki „Tolerancja i wielokulturowość – wyzwania XXI wieku” oraz „Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych”.

Współpraca z Uniwersytetem Florenckim

Uczelnia podpisuje umowę o współpracy kulturalnej i naukowej z Uniwersytetem Florenckim. Umowa dotyczy utworzenia wspólnego programu kształcenia i wymiany nauczycieli akademickich specjalizujących się w psychologii społecznej i politologii. Współpracę zainaugurował wykład prof. Leonardo Morlino, wybitnego specjalisty w dziedzinie nauk politycznych.

Rozwój biblioteki

Rząd Japonii wspiera rozwój biblioteki SWPS, przyznając uczelni dotację na rozwój działu orientalistycznego. Dotacja z Polsko-Japońskiego Funduszu opiewa na kwotę 740 tys. zł. Ponad połowa tej sumy zostaje przeznaczona na zakup dzieł literatury światowej, poruszającej zagadnienia społeczne, kulturowe i polityczne Japonii oraz innych krajów Azji Wschodniej.

Studium Pedagogiczne

SWPS uruchamia Studium Pedagogiczne. Studium umożliwia słuchaczom uzyskanie dodatkowych uprawnień nauczycielskich, wymaganych od osób, które podejmują pracę w placówkach podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownikiem studium zostaje prof. Krystyna Błeszyńska.

2006

Wydział Filologiczny

Dnia 1 stycznia 2006 r. działalność rozpoczyna Wydział Filologiczny wydzielony z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. W skład wydziału wchodzą Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Skandynawskiej, Centrum Bliskowschodnie oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Funkcję dziekana obejmuje prof. Janusz Danecki.

Nowa jednostka prowadzi kształcenie na kierunkach filologia angielska oraz filologia szwedzka. W kolejnym roku akademickim oferta wydziału zostaje rozszerzona o filologię norweską i hiszpańską.

Rozwój oferty edukacyjnej

Minister Edukacji i Nauki nadaje Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie uzyskuje uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych zdobywa uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku politologia – studia prowadzone są równolegle w języku angielskim.

Odyseja Umysłu

Studencka drużyna Wydziału Zamiejscowego SWPS w Sopocie zajmuje 1. miejsce w Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu w Gdyni. Odyseja Umysłu jest drużynowym konkursem kreatywnego rozwiązywania problemów. Poza zaszczytnym tytułem i pucharem drużyna uzyskuje prawo reprezentowania Polski w Finałach Światowych w Ames (Iowa, Stany Zjednoczone).

Dotacja rządu japońskiego

W siedzibie SWPS następuje uroczyste podpisanie umowy o przekazaniu przez rząd Japonii środków finansowych na rozwój Działu orientalistycznego biblioteki SWPS.

SWPS ponownie w czołówce najlepszych uczelni w kraju

W kwietniu dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” publikuje ranking szkół wyższych. SWPS znajduje się w gronie trzech najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Złoty Indeks dla SWPS

W rankingu przygotowanym przez tygodnik „Wprost” SWPS po raz piąty zajmuje 1. miejsce i otrzymuje Złoty Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych. Tym razem SWPS otwiera listę uczelni niepublicznych o klasie międzynarodowej.

Psychologia w SWPS zostaje uznana za najlepszą w zestawieniu wszystkich szkół wyższych w kraju prowadzących studia psychologiczne.

SWPS w superlidze

W rankingu wyższych szkół niepublicznych opublikowanym przez tygodnik „Polityka” socjologia w SWPS została sklasyfikowana na pozycji wicelidera. Według autorów klasyfikacji „Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [...] należy do ugruntowanej czołówki szkół niepublicznych – możemy ją nazwać superligą”.

Wyróżnienie dla Chóru SWPS

Chór SWPS zdobywa 2. miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Jubileusz profesora Jana Strelaua

W siedzibie SWPS odbywa się seminarium naukowe dedykowane prof. Janowi Strelauowi z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin. W seminarium poświęconym Regulacyjnej Teorii Temperamentu prof. Strelaua oraz problematyce kształcenia psychologów w XXI wieku biorą udział przyjaciele, uczniowie i współpracownicy profesora. 

Egzamin Swedex

Instytut Filologii Skandynawskiej SWPS otrzymuje zgodę na utworzenie licencjonowanego centrum egzaminacyjnego z prawem wystawiania międzynarodowego certyfikatu Swedex. Egzamin Swedex jest potwierdzeniem praktycznej znajomości języka szwedzkiego na poziomie A2 i B1 w skali europejskiej.

Ocena parametryczna jednostek naukowych SWPS

Po przeprowadzeniu oceny parametrycznej jednostek naukowych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Psychologii otrzymują drugą kategorię, co oznacza znaczny wzrost dotacji na badania naukowe oraz potwierdza silną pozycję SWPS jako ośrodka naukowo-badawczego.

SWPS sygnatariuszem Magna Charta Universitatum

W siedzibie najstarszego uniwersytetu w Europie – Uniwersytetu Bolońskiego, rektor SWPS prof. Andrzej Eliasz podpisuje uroczyście deklarację Magna Charta Universitatum. SWPS wstępuje tym samym do elitarnego grona uczelni sygnatariuszy dokumentu proklamującego podstawowe zasady, które obecnie i w przyszłości powinny stanowić fundament działalności uczelni uniwersyteckich.

Umowa o współpracy z  Animal Behavior Institute

W październiku SWPS podpisuje umowę o współpracy z Animal Behavior Institute. Zgodnie z umową studenci ABI mogą uzyskać pełne zaliczenie programu studiów w SWPS. Z kolei studenci SWPS mają możliwość zdobycia zewnętrznego dyplomu ABI. Dodatkowo studenci otrzymują dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz zasobów SWPS i ABI.

2007

Pozytywna ocena PKA dla socjologii

Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznaje Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywną ocenę dla kierunku socjologia na poziomie studiów I i II stopnia.

Krzyże Zasługi

W imieniu Prezydenta RP, prof. Karol Modzelewski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wręcza zasłużonym pracownikom SWPS Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Odznaczenia otrzymują prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska, prof. Alina Kolańczyk, prof. Bogdan Wojciszke i prof. Wojciech Pisula.

W dalszej części uroczystości odbywa się promocja doktorów połączona z nadaniem stopnia doktora habilitowanego.

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie kulturoznawstwo

Dnia 11 kwietnia Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Tym samym SWPS staje się jedyną uczelnią niepubliczną, która posiada uprawnienia doktorskie na dwóch wydziałach oraz uprawnienia habilitacyjne.

Europejska akredytacja dla studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnych otrzymują akredytację „The European Forum Training and Research in Family Mediation”. Studia te są prowadzone przez Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS.

Złoty Indeks dla SWPS

SWPS zajmuje 1. miejsce w rankingu uczelni wyższych tygodnika „Wprost” w kategorii szkół niebiznesowych. Tym samym Złoty Indeks trafia do uczelni już po raz szósty.

SWPS wśród najlepszych uczelni niepublicznych

W rankingu szkół wyższych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” SWPS zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Uczelnia została zaliczona do grona najlepszych szkół niepublicznych w Polsce.

Nowe kierunki studiów

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Akredytacja PKA dla kulturoznawstwa

Kierunek kulturoznawstwo prowadzony na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie na poziomie studiów I i II stopnia otrzymuje ocenę pozytywną Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zdaniem PKA Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

2008

Zmiany na poziomie założycielskim

Trzej założyciele Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zakładają Instytut Rozwoju Edukacji, który przejmuje funkcje założycielskie. Piotr Voelkel zostaje prezesem zarządu Instytutu Rozwoju Edukacji.

Współpraca SWPS i WSNHiD

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu nawiązują ścisłą współpracę, popartą zmianami kapitałowymi na poziomie założycielskim. Podpisano porozumienie o współpracy, na mocy którego uczelnie rozpoczynają wspólne działania oparte na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w obszarach: naukowo-badawczym, dydaktycznym, popularyzującym kulturę i sztukę oraz międzynarodowym.

Akredytacja dla podyplomowej seksuologii

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne udziela akredytacji studiom z zakresu seksuologii klinicznej prowadzonym w ramach Szkoły Podyplomowej Seksuologii SWPS.

Ranking uczelni w opinii dyrektorów personalnych

Podsumowaniem drugiej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.PL, promującej Polskę jako atrakcyjne miejsce do rozpoczęcia kariery zawodowej, jest pierwszy w Polsce „Ranking uczelni w opinii dyrektorów personalnych”. Prawie 350 dyrektorów personalnych, menedżerów, specjalistów oraz praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi z całej Polski wskazało na absolwentów psychologii, politologii i socjologii SWPS jako jednych z najbardziej pożądanych pracowników.

Absolwenci politologii i socjologii SWPS zajmują 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych kształcących na tych kierunkach. W kategorii niepubliczna psychologia absolwenci SWPS są bezkonkurencyjni.

SWPS laureatem konkursu Wiarygodna Szkoła

Po raz kolejny Akademickie Centrum Informacyjne wyróżnia Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej  Certyfikatem Wiarygodna Szkoła.

SWPS wśród najlepszych uczelni niepublicznych

W rankingu szkół wyższych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” SWPS ponownie zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich.

Rozwój oferty edukacyjnej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Decyzją Ministra Zdrowia Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. SWPS jest jedynym ośrodkiem w województwie dolnośląskim oferującym  specjalizację z psychologii klinicznej.

Współpraca z British Council

Prof. Jan Strelau – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej SWPS, oraz Tony O'Brien – dyrektor British Council, podpisują porozumienie o partnerstwie strategicznym w latach 2008-2011. SWPS realizuje z British Council międzynarodowy projekt „Intercultural Navigators”.

Nominacje profesorskie

Dnia 15 grudnia Lech Kaczyński, prezydent RP, uhonorował tytułem profesora dr hab. Magdalenę Marszał-Wiśniewską oraz dr. hab. Pawła Ostaszewskiego z Wydziału Psychologii.

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie socjologia

Dnia 22 grudnia decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.

Jest to już trzecie tego typu wyróżnienie dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uczelnia uzyskała już prawo do nadawania stopni naukowych w zakresie psychologii (2002) i kulturoznawstwa (2007) oraz do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w zakresie psychologii (2005).

Kolejne centra naukowo-badawcze

W uczelni powstają nowe ośrodki naukowo-badawcze: Centrum Badań Porównawczych nad Literaturą i Sztuką – dyrektor prof. Lech Sokół, Centrum Studiów nad Demokracją – dyrektor prof. Radosław Markowski, Centrum Literatury i Języka Polskiego – dyrektor prof. Jerzy Bralczyk, Międzywydziałowe Centrum Interdyscyplinarnych Studiów i Badań – dyrektor prof. Andrzej Nowak.

2009

SWPS członkiem European University Association

W styczniu uczelnia uzyskuje pełne indywidualne członkostwo w European University Association (EUA) – organizacji zrzeszającej najlepsze europejskie szkoły wyższe. Aktualnie do EUA należy ponad 800 uczelni z 46 krajów.

Złoty Krzyż Zasługi dla prof. Szeląg

Dnia 9 stycznia z okazji 90-lecia działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego prof. Elżbieta Szeląg – kierownik Katedry Neurorehabilitacji Instytutu Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS oraz Pracowni Neuropsychologii Instytutu Nenckiego – zostaje odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Academica w Stowarzyszeniu Wydawców Szkół Wyższych

W styczniu decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych Wydawnictwo SWPS Academica, jako pierwsza tego typu jednostka reprezentująca niepubliczną szkołę wyższą, zostaje przyjęte w poczet członków stowarzyszenia. Jest to wyróżnienie i sukces będący konsekwencją dotychczasowych osiągnięć oficyny, docenionych przez środowisko akademickie.

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych jest organizacją pozarządową istniejącą od 1996 roku. Skupia około 70 wydawców reprezentujących wszystkie typy wyższych uczelni.

Kolejny etap inwestycji

W lutym rozpoczyna się kolejny etap prac remontowych w warszawskiej siedzibie SWPS. Do użytku zostają przekazane 3 nowoczesne sale wykładowe mogące pomieścić do 150 osób każda, 23 sale dydaktyczne mieszczące do 50 osób oraz 5 sal przeznaczonych dla 20-25 osób. W wyremontowanych częściach mieści się Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS.

Rozpoczyna się także remont budynku przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu, wynajmowanego przez SWPS. Na ponad 1 tys. m2 zaplanowano salę wykładową na 250 osób oraz kilkanaście sal przeznaczonych na zajęcia w grupach 50- i 25-osobowych.

Współpraca MSZ i SWPS w zakresie organizacji praktyk

W warszawskiej siedzibie SWPS zostaje podpisana umowa o współpracy między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w zakresie organizowania i prowadzenia praktyk studenckich. SWPS jest pierwszą uczelnią niepubliczną, z którą MSZ podpisało tego rodzaju porozumienie.

Uprawnienia doktorskie dla Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Dnia 30 marca decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce posiadającą uprawnienia habilitacyjne oraz cztery uprawnienia doktorskie.

Wysokie miejsce w rankingu szkół wyższych

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zajmuje 2. miejsce w rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii niepublicznych uczelni magisterskich.

Nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie otrzymuje uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

Wydział Prawa

W związku z pozytywną decyzją o rozszerzeniu oferty o kierunek prawo – 26 czerwca Senat podejmuje uchwałę o utworzeniu Wydziału Prawa. Dziekanem zostaje prof. Teresa Gardocka.

Wydział oferuje specjalności z prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego. Ponadto uruchamia studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Strona Wydziału Prawa »

Profesor Jerzy Szacki uhonorowany doktoratem honoris causa

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nadaje profesorowi Jerzemu Szackiemu z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych tytuł doktora honoris causa.

Ten wyjątkowy tytuł został przyznany profesorowi „[...] w uznaniu dla wielkości jego myśli naukowej, zawsze otwartej na odmienne poglądy i style myślenia o świecie, wyróżniającej się mądrością czerpaną z historii i z trudnych doświadczeń teraźniejszości oraz w uznaniu dla godnej postawy życiowej i dzieła wspierania idei społeczeństwa obywatelskiego”.

Uprawnienia habilitacyjne dla kulturoznawstwa

Dnia 28 września Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

2010

Nowe Wydziały Zamiejscowe

Dnia 1 lipca powstają wydziały zamiejscowe w Katowicach i Poznaniu. Dziekanem katowickiego wydziału zostaje prof. Katarzyna Popiołek. Funkcje dziekana wydziału w Poznaniu obejmuje prof. Janusz Romul. Oba wydziały rozpoczynają działalność dydaktyczną w roku akademickim 2010/2011.
Strona Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu »
Strona Wydziału Zamiejscowego w Katowicach »

Rozwój oferty edukacyjnej

Senat SWPS podejmuje decyzję o uruchomieniu na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. W pierwszym roku działalności dydaktycznej wydziału w ofercie edukacyjnej znajdują się: psychologia społeczna, psychologia kliniczna oraz psychologia przedsiębiorczości i zarządzania.

Na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu utworzono jednolite studia magisterskie na kierunku prawo oraz studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz wzornictwo.

Na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu uruchomiono nowe kierunki: grafikę, stosunki międzynarodowe i fizjoterapię I stopnia oraz socjologię II stopnia.

Podjęto również decyzję o otwarciu filologii polskiej oraz specjalności italianistyka na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym, jak i studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Srebrny Indeks dla SWPS

W rankingu uczelni wyższych przygotowanym przez tygodnik „Wprost” SWPS zajmuje 2. miejsce, otrzymując Srebrny Indeks w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych.

SWPS wśród najlepszych uczelni niepublicznych

W rankingu szkół wyższych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” SWPS po raz czwarty zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Tym samym uczelnia zostaje uznana najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu humanistycznym.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Począwszy od roku akademickiego 2010/2011 studia doktoranckie są prowadzone przez Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu pod nazwą Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Rektor SWPS oraz Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zawierają porozumienie w sprawie utworzenia Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej – międzyuczelnianej jednostki badawczej podejmującej wielowymiarową i interdyscyplinarną analizę szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

Tytuł doktora honoris causa dla profesora Helmuta Skowronka

Senat uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa SWPS profesorowi Helmutowi Skowronkowi za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii pedagogicznej, a także w projektach na pograniczu psychologii, socjologii i pedagogiki – w tych obszarach badawczych profesor jest niekwestionowanym autorytetem.

Wrocławski wydział SWPS najlepszy w Polsce

W ocenie parametrycznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymuje pierwszą kategorię i jednocześnie zajmuje pierwsze miejsce w wykazie jednostek naukowych w grupie nauk społecznych w Polsce. 

Wrocławski wydział SWPS osiąga najwyższą ocenę parametryczną spośród wszystkich wydziałów w Polsce, na których wykłada się nauki społeczne (socjologia, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika itp.) oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk z tych dyscyplin.

Wysokie oceny parametryczne

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oprócz Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu pierwszą kategorię otrzymują również: Wydział Psychologii i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS. Ten ostatni zajmuje drugie miejsce wśród najlepszych jednostek naukowych w dziedzinie nauk o kulturze. Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie, po dokonaniu oceny parametrycznej przez MNiSW, uzyskał drugą kategorię.

Wydziały otrzymują znaczne dotacje na działania statutowe, na które składają się m.in.: prowadzenie badań naukowych, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych czy współpraca naukowa z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Akredytacja PKA dla psychologii w Warszawie, w Sopocie i we Wrocławiu

Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia prowadzone na Wydziale Psychologii w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie i Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu otrzymują pozytywną ocenę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zdaniem PKA uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym. Psychologię w SWPS wyróżnia: nowoczesny program studiów i badań naukowych, wysokie kompetencje dydaktyczne pracowników, sprawne zarządzanie oraz realistyczne aspiracje instytucjonalne.

2011

Tytuł doktora honoris causa dla profesora Philipa Zimbardo

Senat uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa SWPS profesorowi Philipowi Zimbardo za wybitny wkład w rozwój psychologii jako nauki zaangażowanej w rozwiązywanie konfliktów indywidualnych, grupowych i międzynarodowych, a także za promowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z SWPS.

Nowy kierunek studiów

Senat SWPS podejmuje decyzję o utworzeniu na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. Nabór na nowy kierunek jest prowadzony od roku akademickiego 2011/2012.

SWPS wśród najlepszych uczelni niepublicznych

W rankingu szkół wyższych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” SWPS po raz piąty zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich, pozostając najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu humanistycznym.

Nowy kampus Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu rozpoczyna działalność dydaktyczno-naukową w nowej siedzibie przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b. W latach 60. XX w. powstawały tu pierwsze polskie komputery, a do niedawna w fabrycznych halach produkowano urządzenia elektroniczne firmy Siemens i Telect.

W nowoczesnej bazie dydaktycznej o powierzchni 8500 m2, o zachowanym charakterze industrialnym, mieści się kilkadziesiąt sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych, multimedialnych, laboratoriów, aula na 300 osób, nowoczesna biblioteka, czytelnia, stołówka oraz sala fitness.

Wydawnictwo SWPS

W październiku następują zmiany organizacyjne w formule funkcjonowania Wydawnictwa SWPS Academica – od tej pory oficyna publikuje pod nazwą Wydawnictwo SWPS. Dzięki szerokiej współpracy z uznanymi edytorami rynku książki akademickiej, wydawnictwo pomaga pracownikom naukowo-dydaktycznym SWPS zaprezentować dorobek naukowy z zakresu psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, wiedzy o języku i literaturze, filozofii, edukacji, etyki, a także seksuologii i historii.

Prestiżowe wyróżnienia dla naszych profesorów

Czworo profesorów naszej uczelni otrzymuje subsydia dla wybitnych naukowców w ramach programu MISTRZ realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Uhonorowani zostają: prof. Leszek Koczanowicz,  prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Grzegorz Sędek oraz prof. Bogdan Wojciszke.

Program MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej skierowany jest do wybitnych uczonych, którzy poza wyjątkowym dorobkiem naukowym wsławili się również skutecznym kształceniem młodej kadry naukowej. Subsydia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych przyznawane są co cztery lata.

2012

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie prawo

Dnia 30 stycznia Wydział Prawa uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Uczelniane efekty kształcenia

W ramach dostosowywania programów kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji Senat przyjmuje uczelniane efekty kształcenia określające zakres wiedzy i kompetencji absolwenta SWPS.

Wręczenie odznaczeń państwowych

Prezydent RR nadaje najwyższe odznaczenia cywilne jedenaściorgu zasłużonym pracownikom Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Orderem Odrodzenia Polski zostają uhonorowani: prof. Jan Strelau, prof. Janusz Danecki, prof. Wiesław Godzic, prof. Alina Kolańczyk, prof. Idalia Kurcz, prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska, prof. Jacek Wasilewski, prof. Bogdan Wojciszke. Złotym Krzyżem Zasługi zostają odznaczeni: dr Zuzanna Smoleńska, prof. Mirosław Duchowski oraz prof. Jerzy Karyłowski.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, dnia 24 kwietnia, aktu dekoracji dokonuje Szef Kancelarii Prezydenta, minister Jacek Michałowski.

II miejsce w rankingu niepublicznych uczelni humanistycznych

W rankingu szkół wyższych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” SWPS zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Niezmiennie od 2007 roku SWPS pozostaje najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu humanistycznym.

SWPS wśród trzech najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju

W rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy”, w kategorii uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia, SWPS zajęła 3. miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju, plasując się za Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Najlepsza uczelnia niepubliczna w kategorii współpraca z zagranicą

Według rankingu uczelni prowadzących studia na kierunku prawo przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” SWPS znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce.

W kategorii współpraca z zagranicą nasza uczelnia została oceniona jako jedna z trzech najlepszych niepublicznych szkół wyższych, plasując się tuż za Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Białymstoku.

Ranking Wydziałów Prawa

W zestawieniu uczelni niepublicznych VI Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Gazety Prawnej” opublikowanym w czerwcu Wydział Prawa SWPS zajmuje 3. miejsce. Najwyższe noty uczelnia otrzymuje za jakość kadry naukowej oraz wysokie standardy kształcenia.

Life-Time Achievement Award dla profesora Strelaua

Dorobek naukowy prof. Jana Strelaua został doceniony przez członków European Association of Personality Psychology. Podczas 16th European Conference on Personality profesor otrzymuje prestiżową nagrodę Life-Time Achievement Award dedykowaną ludziom nauki, których wybitne osiągnięcia zawodowe stanowią bezcenny wkład w rozwój psychologii osobowości, wyznaczając nowe tory myślenia, zmieniając perspektywę patrzenia na badane zjawiska i determinując nowatorskie podejście do niezgłębionej nauki, jaką psychologia wciąż okazuje się pozostawać.

Kodeks Etyki Studenta

Samorząd Studentów SWPS uchwala Kodeks Etyki Studenta. Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, w szczególności norm właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.

 Honorowi członkowie Senatu

W uznaniu wybitnych osiągnięć w obszarze nauki oraz dokonań na rzecz rozwoju uczelni, Senat nadaje prof. Januszowi Reykowskiemu oraz prof. Hermannowi Brandstätterowi tytuł Honorowego Członka Senatu.

Zmiany w organizacji warszawskich wydziałów

W oparciu o zmiany przepisów w zakresie obszarów wiedzy i dziedzin nauki wprowadzone przez MNiSW w uczelni zachodzą zmiany w organizacji wydziałów – z dniem 28 września z połączenia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziału Filologicznego powstaje Wydział Kulturoznawstwa i Filologii. Wydział Prawa zmienia nazwę na Wydział Prawa i Nauk Społecznych.

W skład Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii wchodzą: Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Nauk Społecznych, Instytut Anglistyki, trzy samodzielne katedry: Katedra Skandynawistyki, Italianistyki, Iberystyki oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej i Centrum Literatury, Języka Polskiego oraz Centrum Studiów nad Demokracją.

Uprawnienia habilitacyjne dla Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Dnia 29 października decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce posiadającą trzy uprawnienia habilitacyjne oraz pięć uprawnień doktorskich.

MNiSW nagradza programy studiów w SWPS

Programy studiów przygotowane przez Wydziały Zamiejscowe SWPS w Poznaniu i Sopocie otrzymują nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wydziały dostają po 1 mln zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. Doceniono interdyscyplinarny charakter programu realizowanego na kierunkach: wzornictwo w Poznaniu oraz psychologia w Sopocie. W uzasadnieniu decyzji podkreślono nowoczesne metody kształcenia oraz naukę praktycznych umiejętności dających pełne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Centrum Prasowe SWPS – jedyne w Polsce wirtualne biuro prasowe

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zwyciężyła w dziesiątej edycji konkursu Złote Spinacze na najlepsze kampanie PR ostatniego roku w kategorii „PR korporacyjny – budujący lub wzmacniający wizerunek firmy lub instytucji”.

Projekt wirtualnego biura prasowego SWPS był jednym z trzech nominowanych projektów. W finale konkurował z Grupą Żywiec S.A., a także Hill+Knowlton Strategies oraz Procter & Gamble.

Wirtualne biuro prasowe naszej uczelni oferuje obszerną bazę i wyszukiwarkę ekspertów przygotowanych do komentowania tematów poruszanych w mediach. Centrum jest także podstawowym źródłem wiedzy dziennikarzy na temat uczelni. Więcej informacji »

2013

Ranking pozyskiwania grantów Narodowego Centrum Nauki 2011-2012

SWPS znalazła się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce i zajęła 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu pozyskiwania grantów Narodowego Centrum Nauki, przyznanych w latach 2011-2012.

Realizując projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, SWPS zajęła wysokie 9. miejsce wśród najlepszych instytucji naukowych, obok takich uczelni jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Wrocławski. 

Uroczystość poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Pietrasińskiego

Dnia 15 stycznia w warszawskiej siedzibie SWPS odbywa się wyjątkowa uroczystość poświęcona pamięci prof. Zbigniewa Pietrasińskiego – jednego z  założycieli SWPS, wieloletniego prorektora uczelni, wspaniałego opiekuna studentów.

Punktem kulminacyjnym spotkania był moment nadania auli S306 imienia Profesora Zbigniewa Pietrasińskiego. 

SWPS jedną z najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni niepublicznych

W rankingu gazety „Wprost” przeprowadzonym wśród członków zarządów największych przedsiębiorstw w Polsce, SWPS jako jedyna niepubliczna szkoła wyższa zostaje wyróżniona w obszarze nauk społecznych i filologii obcych, plasując się na 6. miejscu rankingu wśród wszystkich uczelni wyższych w kraju.

Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych oraz promocji doktorów

Dnia 15 marca w warszawskiej siedzibie uczelni odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów habilitacyjnych siedmiu doktorom habilitowanym w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo oraz promocja 22 doktorów w ramach dyscyplin: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia.

Chór SWPS wyśpiewuje zwycięstwo

W dniach 6-7 kwietnia Chór Akademicki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej otrzymuje 1. miejsce w kategorii Muzyka Cerkiewna na Międzynarodowym Wrocławskim Festiwalu Vratislavia Sacra.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filologia

Uchwałą z dnia 25 kwietnia studia filologiczne prowadzone na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii w SWPS otrzymują pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Według Prezydium uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów I i II stopnia w zakresie filologii angielskiej, a także studiów I stopnia w zakresie skandynawistyki, iberystyki i italianistyki. 

SWPS najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym

Ranking szkół wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” potwierdza silną pozycję SWPS na rynku edukacyjnym. Doceniono potencjał naukowo-badawczy uczelni, świetnie wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wysoki poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Według rankingu SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz socjologia. 

Wizyta Ambasadora Chin

W maju ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Xu Jian, w towarzystwie I sekretarza – kierownika Biura Edukacji Liu Wanshenga, składają wizytę Rektorowi SWPS.

Spotkanie dotyczyło m.in. współpracy między uczelnią a Ambasadą ChRL, poruszono temat kształcenia chińskich studentów w SWPS, nauki języka chińskiego, perspektyw rozwoju nowego kierunku studiów azjatyckich oraz innych inicjatyw azjatyckich realizowanych przez naszą uczelnię.

Ranking wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” 

W rankingu wydziałów prawa dziennika „Rzeczpospolita” SWPS zajmuje 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.

Wydziały prawa zostały ocenione w następujących kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej z nich Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS znajduje się w pierwszej dziesiątce wszystkich uczelni w Polsce, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Program Santander Universidades

W lipcu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej przystępuje do programu Santander Universidades, który w Polsce realizowany jest przez Bank Zachodni WBK będący członkiem Grupy Santander. Przynależność do tak prestiżowego programu daje możliwość udziału w międzynarodowych programach edukacyjnych i naukowych organizowanych przez najlepsze uczelnie na świecie.

Creative Communication Cluster

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej została członkiem Creative Communication Cluster, pierwszej inicjatywy branżowej o charakterze klastrowym. Klaster zrzesza firmy i organizacje związane z przemysłem kreatywnym i komunikacją. Więcej informacji »

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu wyróżniony kategorią A+

W ocenie parametrycznej MNiSW Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymuje prestiżową kategorię A+ z największą liczbą punktów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Wydział pokonał 92 ośrodki badawcze, w tym te pochodzące z najbardziej znanych ośrodków uniwersyteckich. Kategorią A+ wyróżniono niespełna 4% wszystkich instytucji poddanych ocenie. 

SWPS w gronie najbardziej prestiżowych jednostek naukowych w kraju

Kompleksowa ocena działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w Polsce (ocena parametryczna) przeprowadzona przez MNiSW potwierdza bardzo silną pozycję naszej uczelni.

W obszarze nauk społecznych w pierwszej trójce znalazły się dwa wydziały SWPS: Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu z najwyższą oceną ostateczną i prestiżową kategorią naukową A+ oraz Wydział Psychologii SWPS w Warszawie, który otwiera listę najlepszych instytucji z kategorią naukową A.

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii uzyskuje najwyższą ocenę ostateczną w kategorii nauk filologicznych w zestawieniu uczelni niepublicznych, a przed Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych SWPS w kategorii nauk prawnych znajduje się tylko jedna uczelnia niepubliczna. Więcej informacji >>

Tytuł doktora honoris causa dla profesora Roberta Cialdiniego

Senat uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa SWPS profesorowi Robertowi Cialdiniemu za wybitne osiągnięcia w zakresie psychologii społecznej oraz dokonania w badaniach nad zastosowaniem wiedzy o psychologii wpływu społecznego w praktyce zarządzania.

Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 11 października we wrocławskiej siedzibie uczelni. Więcej informacji »

Tytuł doktora honoris causa dla profesora Szewacha Weissa

Senat SWPS nadaje tytuł doktora honoris causa SWPS profesorowi Szewachowi Weissowi w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie nauk politycznych oraz badań nad współczesnym Izraelem, jak również za ogromny wkład w rozwój stosunków polsko-izraelskich i tworzenie klimatu wzajemnego zrozumienia dla dziedzictwa obu narodów.

Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 12 listopada w warszawskiej siedzibie uczelni. Więcej informacji »

Odnowienie doktoratu profesora Jana Strelaua

Na Uniwersytecie Warszawskim, 26 listopada, odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu profesora Jana Strelaua – wybitnego badacza, któremu badania nad temperamentem przyniosły międzynarodową sławę i uznanie, wspaniałego nauczyciela akademickiego, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego i prorektora ds. nauki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Odnowienie doktoratu jest jedną z najwyższych rangą form uznania dorobku naukowego, porównywalną z doktoratem honoris causa, przyznawaną znamienitym uczonym w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej. 

Kierunek prawo wyróżniony przez MNiSW w konkursie na milion złotych

Kierunek prawo prowadzony przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS zostaje nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy studiów. Wydział otrzymuje 1 milion zł na realizację nowatorskich założeń programowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. 

2014

Najbardziej kreatywna kampania rekrutacyjna 2013 roku

SWPS zostaje liderem w konkursie Genius Universitatis na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej. Uczelnia wygrywa w dwóch kategoriach: reklama prasowa oraz rekrutacyjny serwis internetowy. Otrzymuje także 2. miejsce za promocję międzynarodową. Doceniono nowatorstwo pomysłu, wartość artystyczną kreacji, czytelny i przyjazny charakter przekazu oraz jego spójność z wartościami SWPS.

Ranking pozyskiwania grantów Narodowego Centrum Nauki

Zestawienie grantobiorców Narodowego Centrum Nauki w roku 2013 potwierdza, że SWPS jest najbardziej aktywnym ośrodkiem badawczym wśród wszystkich niepublicznych uczelni wyższych w Polsce.

W grupie jednostek aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych SWPS zajmuje wysoką 7. pozycję pod względem wysokości pozyskanych funduszy. Wśród 207 ośrodków badawczych z całego kraju SWPS znajduje się na 27. miejscu, wyprzedzając wiele cenionych uczelni publicznych oraz ośrodków naukowych. 

Ranking uczelni cenionych przez pracodawców „Wprost”

Pracodawcy ponownie uznają SWPS za najlepszą uczelnię niepubliczną kształcącą w obszarze nauk społecznych i filologii obcych. W rankingu tygodnika „Wprost” uczelnia zajmuje 10. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. 

Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych oraz promocji doktorów

Dnia 25 marca w warszawskiej siedzibie SWPS odbyła się promocja 24 doktorów oraz wręczenie dyplomów 8 nowo mianowanym doktorom habilitowanym. Postępowania awansowe prowadzone były przez Wydział Kulturoznawstwa i Filologii, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wydział Psychologii oraz Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu.

Nominacje profesorskie

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród osób, które otrzymały zaszczytny tytuł profesora, znaleźli się: dr hab. Dorota Ilczuk – wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, dr Izolda Kiec – wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, dr hab. Klaus Bachmann –  kierownik Katedry Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Społecznych SWPS, dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz – kierownik Katedry Iberystyki Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii SWPS, dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz – dziekan Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu, dr hab. Ewa Trzebińska – prorektor ds. dydaktyki SWPS oraz dr hab. Włodzimierz Gruszczyński – specjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego w SWPS.

SWPS najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym

Ranking szkół wyższych „Perspektyw” potwierdza silną pozycję SWPS na rynku edukacyjnym. Doceniono potencjał naukowo-badawczy uczelni, świetnie wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wysoki poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Według rankingu SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo i studia azjatyckie, prawo oraz socjologia. 

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku kulturoznawstwo

Uchwałą z dnia 8 maja kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii w SWPS otrzymuje ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Według Prezydium spośród przyjętych ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu uczelnia uzyskuje najwyższą ocenę. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Komisji. 

Piotr Voelkel uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dnia 5 czerwca prezydent Bronisław Komorowski wręcza odznaczenia państwowe z okazji 25-lecia Wolności. Uroczystość odbywa się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród osób, które zostają uhonorowane Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, znajduje się Piotr Voelkel – obecny założyciel SWPS. 

Zmiany w organizacji warszawskich wydziałów

Dnia 1 sierpnia Wydział Kulturoznawstwa i Filologii wraca do nazwy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. WNHiS kształci na takich kierunkach jak: filologia angielska, norweska, szwedzka, iberystyka, italianistyka, kultura w działaniu, kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa, studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia, analityka społeczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi. Strona WNHiS

2015

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie literaturoznawstwo

Dnia 30 marca Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. To już czwarte uprawnienia wydziału: oprócz literaturoznawstwa WNHiS ma prawo do nadawania stopnia doktora z socjologii oraz stopnia doktora i doktora habilitowanego z kulturoznawstwa. 

Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych oraz promocji doktorów

W marcu kolejni naukowcy wypromowani w SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Gala zgromadziła 28 doktorów i 9 doktorów habilitowanych, którym nadano stopnie naukowe w okresie od marca 2014 do lutego 2015 r. Postępowania awansowe prowadzone były przez Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu. 

Status uniwersytetu przymiotnikowego

Po uzyskaniu szóstego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uczelnia otrzymuje status uniwersytetu przymiotnikowego i 1 czerwca zmienia nazwę na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS. To świadectwo znakomitej jakości prowadzonych studiów oraz osiągnięć naukowych o międzynarodowym znaczeniu. Więcej informacji »

Diamentowe Granty dla studentów Uniwersytetu SWPS

W tegorocznej edycji programu Diamentowy Grant organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie otrzymało 78 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów ze wszystkich polskich uczelni i instytucji. Wśród laureatów znalazło się troje studentów z Uniwersytetu SWPS – Pamela Sobczak, Kamil Fuławka, Wojciech Zajkowski – którzy otrzymali wsparcie finansowe na łączną kwotę 580 tys. zł. Więcej informacji 

Profesor Jan Strelau laureatem nagrody im. T. Kotarbińskiego

Profesor Jan Strelau, nestor polskiej psychologii i światowej rangi badacz temperamentu, został laureatem Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

O nagrodę rywalizowało 30 publikacji stanowiących ważny wkład w rozwój nauk humanistycznych. Kapituła konkursu, w gronie której znaleźli się profesorowie reprezentujący wybrane uczelnie, uznała „Różnice indywidualne. Historia – Determinanty – Zastosowania″ prof. Strelaua za najwybitniejsze dzieło spośród nadesłanych propozycji.

Studenci Uniwersytetu SWPS stypendystami MNiSW

Pięcioro studentów z Uniwersytetu SWPS zostaje wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znakomite osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016. Nagrodzeni – Anna Kozak, Pamela Sobczak, Kamil Fuławka, Przemysław Kubaszewski, Rafał Węgrzyn – otrzymają dotację indywidualną w wysokości 15 tys. zł.

Zespół 26 ekspertów ocenił ponad 1900 wniosków. Decyzję o przyznaniu stypendium zapadała na podstawie liczby punktów przyznawanych za poszczególne osiągnięcia naukowe, wyróżnienia artystyczne i dokonania sportowe studentów. Stypendium przyznano 744 studentom i 79 doktorantom. Więcej informacji »

2016

Uprawnienia doktorskie dla Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Zamiejscowy w Sopocie otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. To już siódme uprawnienia doktorskie naszej uczelni, trzecie – w zakresie psychologii. Więcej informacji »

Awanse naukowe – 25 doktorów i 7 doktorów habilitowanych

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 12 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 25 doktorów i 7 doktorów habilitowanych, którym nadano stopnie naukowe w okresie od marca 2015 do marca 2016 r. Postępowania awansowe prowadzone były przez Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Prawa oraz Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Więcej informacji »

Profesor Jan Strelau doktorem honoris causa Uniwersytetu SWPS

Profesor Jan Strelau, jeden z najczęściej cytowanych polskich psychologów, twórca Regulacyjnej teorii temperamentu, należący do światowego grona najwybitniejszych przedstawicieli psychologii różnic indywidualnych, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS. Uroczystość przyznania najwyższej godności akademickiej odbyła się 21 kwietnia w warszawskiej siedzibie uczelni. Więcej informacji »

Ocena wyróżniająca PKA dla psychologii

Studia psychologiczne prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie otrzymują ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Według Prezydium PKA kierunek psychologia na Uniwersytecie SWPS w stopniu wyróżniającym spełnia wszystkie przyjęte kryteria jakościowe na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Strona studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie »

HR Excellence in Research

Uczelnia otrzymuje prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Wyróżnienie to jest przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy i spełniają wymogi przyjęte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Więcej informacji »