hr award color

logo uswps nazwa 3
Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki zatrudenienia w kraju i za granicą.

Wizja:

 • Tworząc naukę zmieniamy świat

Misja:

 • Edukacją w inspirującym środowisku wspieramy ludzi w spełnianiu marzeń i osiąganiu celów indywidualnych i wspólnotowych

Wartości

 • Otwartość, która wyraża się w gotowości do poszukiwania nowych rozwiązań, w twórczym działaniu i współpracy, przyjmowaniu argumentów opartych na racjonalnych przesłankach oraz w poszanowaniu odmiennych przekonań i poglądów.
 • Odwagę, prowadzącą do pokonywania własnych i zewnętrznych ograniczeń, która przejawia się w traktowaniu trudnych problemów jako wyzwań, a nie zagrożeń, oraz w gotowości do angażowania się w pożyteczne działania.
 • Odpowiedzialność, która pozwala identyfikować obszary wymagające zmian, każe przyjmować w działaniu i myśleniu postawę zaangażowaną i perspektywę nie tylko własną, lecz także innych osób i grup, oraz uwzględniać konsekwencje swoich działań, również te odległe w czasie.

Uniwersytet SWPS w liczbach

5kampusów
8wydziałów
17492studentów
300projektów badawczych  rocznie
386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
52mln złotych
na projekty realizowane w 2018 r.

 

Oferty pracy

Sprawdź aktualnie prowadzone rekrutacje. 
Jeśli nie mamy obecnie interesującej Cię oferty pracy? Aplikuj tutaj.

Pracownicy akademiccy

O Uniwersytecie SWPS

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, liczne granty na badania i projekty wdrożeniowe, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Uczelnia prowadzi interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, wzornictwa czy grafiki, a wkrótce informatyki.

HR Excellence in Research

Uniwersytet SWPS znalazł się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z wyróżnienia HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Możliwości rozwoju

Dla naszych pracowników akademickich przygotowaliśmy specjalną ofertę rozwojową. Mogą oni skorzystać dofinansowania do udziału w konferencjach naukowych, rozwijać swoje kompetencje dydaktyczne poprzez udział w programie Tydzień kompetencji dydaktycznych oraz czerpać inspirację od najlepszych podczas wydarzeń typu Master Class.

Korzyści

Naszym pracownikom akademickim, poza standardowym pakietem benefitów, oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu grantów
 • wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje
 • swobodę w działaniu - możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych
 • jasną strukturę organizacyjną nastawioną na pracowników i atmosferę współpracy
 • laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie
 • liczne centra badawcze i laboratoria, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii, takie jak Centrum Innowacji HumanTech.
 • możliwość współtworzenia programu nauczania (studia w j. polskim i j. angielskim) i realizacji autorskich projektów
 • pracę w międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku, wśród wybitnych wykładowców i badaczy
 • nastawienie na rozwój naukowy poprzez wysoką jakość prowadzonych badań i zajęć dydaktycznych
 • nowoczesne, doskonale wyposażone sale wykładowe
 • możliwość łączenia pracy akademickiej z działalnością biznesową

Proces rekrutacji:

Stanowiska dydaktyczne i badawczo-dydaktyczne

 1. Ogłoszenie konkursu
 2. Zbieranie aplikacji
 3. Weryfikacja formalna kandydatów
 4. Spotkanie rekrutacyjne
 5. Decyzja
 6. Informacja zwrotna do kandydatów

Link do regulaminu konkursowego na stanowiska dydaktyczne i badawczo-dydaktyczne »

Stanowiska badawcze i badawczo-techniczne

 1. Ogłoszenie konkursu
 2. Zbieranie aplikacji
 3. Weryfikacja formalna
 4. Spotkanie (opcjonalnie)
 5. Decyzja komisji
 6. Informacja zwrotna do kandydatów

Link do regulaminu konkursowego na stanowiska badawcze i badawczo-techniczne »

Pracownicy administracyjni

Struktura

Nasz uniwersytet to złożona struktura organizacyjna dająca szansę na rozwój w różnych działach. W ramach naszej uczelni można zdobywać doświadczenie w takich obszarach jak księgowość, obsługa klienta, kadry i płace, marketing, PR, IT oraz wspierać projekty badawcze realizowane na uczelni.

Co nas wyróżnia

Jesteśmy nowoczesną prywatną instytucją, dynamicznie rozwijającą się, wykorzystującą innowacyjne rozwiązania w codziennej pracy. Działając w zgodzie z najnowszymi trendami obowiązującymi w biznesie zachowujemy akademicki charakter i niekorporacyjną kulturę organizacji.

Możliwości rozwoju

Szkolenia

Uniwersytet SWPS stwarza pracownikom szansę na rozwój. Nasi pracownicy mają możliwość korzystania nie tylko z naszej oferty edukacyjnej na preferencyjnych warunkach. Jako świadomy pracodawca zapewniamy pracownikom liczne szkolenia, kursy pozwalające rozwijać kompetencje istotne z punktu widzenia zajmowanego stanowiska oraz kompetencje miękkie. Obecni i przyszli menedżerowie biorą udział w projektach rozwojowych typu badanie 360 stopni czy Developement Center oraz biorą udział w profesjonalnych sesjach coachingach.

Rekrutacje wewnętrzne

Oferty pracy na Uniwersytecie SWPS są dostępne dla wszystkich naszych pracowników, dzięki czemu mogą oni rozwijać się w strukturach uczelni i zdobywać nowe kompetencje na nowych stanowiskach. Naszą społeczność tworzą wspaniali ludzie, wybitni naukowcy oraz doświadczeni specjaliści, dzięki którym każdego dnia nasz Uniwersytet osiąga sukcesy. To dzięki nim tworzymy niezwykły ośrodek akademicki oraz unikalne miejsce pracy dające szansę na rozwój zawodowy i codzienną satysfakcję.

Proces rekrutacji

 1. Publikacja ogłoszenia
 2. Weryfikacja aplikacji
 3. Wstępna rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Działu HR
 4. Spotkanie z kierownikiem rekrutującym
 5. Decyzja
 6. Informacja zwrotna

Benefity

Dbamy o zdrowie, przyszłość i rozwój naszych pracowników.
Dowiedz się, co zyskujesz dołączając do naszej społeczności!


50% zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny

 • Nasi pracownicy mają możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej na preferencyjnych warunkach. Wysokość dofinansowania rośnie wraz ze stażem pracy.

Erasmus+

 • Program Erasmus+ umożliwia pracownikom zarówno naukowym, jak administracyjnym wyjazdy do uczelni partnerskich lub innych instytucji. Wyjazd może mieć formę job-shadowing. Może także polegać na uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach i seminariach, których tematyka jest bezpośrednio związana z rodzajem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Opieka medyczna

 • Dbamy o zdrowie naszych pracowników i ich rodzin oferując im dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w ramach Luxmed lub Medicover.

Pakiet Multisport

 • Wiemy jak ważną rolę odgrywa w życiu człowieka sport. Dlatego nasi pracownicy mogą korzystać z szerokiej oferty obiektów sportowych w ramach pakietu Multisport.

Pakiet Multibenefit

 • Korzystając z karty Multibenefit nasi pracownicy mogą korzystać szerokiej z gamy biletów i voucherów na wydarzenia kulturalne, takie jak bilety do kina, teatru czy na balet, wejściówki na koncerty, zniżek na audiobooki na audioteka.pl czy oferty turystyczne.

35% zniżki na kursy językowe

 • Pracownicy uczelni są uprawnieni do korzystania z naszej oferty edukacyjnej w Szkole Językowej. Szkoła uczy 21 języków zarówno w formie indywidualnej lub grupowej.

Ubezpieczenie na życie

 • Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo na co dzień. Dlatego dajemy naszym pracownikom możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach.

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

 • Nasi pracownicy mogą dołączyć do Pracowniczego Planu Emerytalnego i dzięki wsparciu uczelni już dziś zadbać o bezpieczną przyszłość.

50% zniżki na PKP

 • Będąc pracownikiem uczelni możesz skorzystać z ulgi w wysokości 50% na przejazdy koleją w całej Polsce!

Zniżki w ramach grupy HUMAN TOUCH GROUP

 • Dzięki temu, że jesteśmy częścią grupy Human Touch nasi pracownicy mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek na ofertę firmy VOX, Concordia Design, Szkoły i Collegium da Vinci

 

Kontakt

Masz pytania dotyczące możliwości pracy na uczelni? Skontaktuj się!

Anna Zając
Kierownik Sekcji Zarządzania Kapitałem Ludzkim
tel. 22 517 96 16 | tel. kom. +48 785 202 548
email: azajac2@swps.edu.pl