logo uswps nazwa 3
Uczelnia

Uniwersytet SWPS umożliwia studentom zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Realizujemy projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami na całym świecie, sięgamy do najlepszych wzorców zagranicznych, opracowujemy partnerskie programy nauczania i stwarzamy możliwości uzyskania wspólnych dyplomów.

88 umów o współpracy

Naszym studentom umożliwiamy zdobywanie doświadczenia za granicą. Podpisaliśmy prawie 90 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. W ramach programów Erasmus Plus, a także innych porozumień międzynarodowych, co roku ponad 100 studentów wyjeżdża na semestr studiów nie tylko do Europy, lecz także do Chin, Turcji czy Korei Południowej.

1200 studentów zagranicznych

Corocznie przyjeżdża do nas coraz większa liczba słuchaczy i wykładowców z całego świata. Obecnie studiuje tu ponad 1200 obcokrajowców z 66 krajów: niektórzy decydują się na zrealizowanie pełnych studiów, inni przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej. Na zajęciach można spotkać osoby z Francji, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Chin czy Turcji.

106stypendiów Erasmus+
(2018/19 r.)
62partnerów Erasmus+ 
w Europie
19partnerów zagranicznych
poza Europą
1244studentów zagranicznych (2018/19 r.)

 

Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia wymianę między uczelniami nie tylko na terenie Unii Europejskiej oraz w jej bliskim sąsiedztwie. Nasi studenci i pracownicy wyjeżdżają na stypendia do takich krajów, jak: Chiny, USA, Korea, Izrael czy Indonezja. 
więcej o programie Erasmus Plus »

wspolpraca miedzynarodowa uniwersytety europejskie

Podnoszenie kwalifikacji

Rynek pracy w Europie ciągle się zmienia. Szacuje się, że do 2020 roku ponad 35% wszystkich pracodawców będzie wymagało od kandydatów wysokich kwalifikacji, zdolności innowacyjnych oraz umiejętności przystosowania się do nowego środowiska pracy. Dlatego głównym celem programu Erasmus+ jest pomaganie uczestnikom w uzyskiwaniu lepszych kwalifikacji poprzez stwarzanie szansy na studia i szkolenia za granicą.

Studia na najlepszych uczelniach Europy

Ponad 100 studentów Uniwersytetu SWPS rocznie korzysta ze stypendium Erasmus+, w ramach którego realizują cześć studiów na wybranej uczelni partnerskiej.

Uniwersytet SWPS wpółpracuje z 88 zagranicznymi ośrodkami. Są wśród nich: Sapienza – Università di Roma – największy uniwersytet w EuropieHumboldt-Universität – najstarsza uczelnia w BerlinieUniversidad Autónoma de Madrid – najlepsza szkoła psychologiczna w Hiszpanii, Tilburg University – wiodący holenderski ośrodek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, KU Leuven – jedna z najstarszych i najlepszych uczelni w Belgii, oraz University of Zagreb – najstarszy uniwersytet w południowo-wschodniej części Europy

Wymiana kadry akademickiej

Nasi wykładowcy często korzystają z oferty dla nauczycieli akademickich. Prowadzenie zajęć ze studentami na zagranicznych uczelniach jest okazją do sprawdzenia i rozwijania umiejętności dydaktycznych, umożliwia zapoznanie się z nowymi metodami nauczania oraz innym trybem organizacji kształcenia.

Wyjazdy do uczelni partnerskich otwierają także możliwości nawiązywania kontaktów z naukowcami z całej Europy, podejmowania wspólnych działań i projektów badawczych.

Praktyki w firmach za granicą

Uczelnia umożliwia odbycie praktyk zawodowych związanych z przedmiotem studiów. Studenci wyjeżdżają na kilkumiesięczne staże w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, muzeach, szpitalach i bibliotekach.

Job-shadowing dla pionu organizacyjnego

Pracownicy Pionu Organizacyjnego Uniwersytetu SWPS wyjeżdżają na zagraniczne szkolenia, warsztaty i seminaria, których tematyka jest związana z rodzajem wykonywanej pracy. Umiejętności zawodowe doskonalą także podczas wizyt w uczelniach partnerskich oraz innych instytucjach edukacyjnych w całej Europie.

Podczas pobytu za granicą poznają zasady funkcjonowania jednostki administracyjnej odpowiadającej miejscu pracy na Uniwersytecie SWPS. Tego rodzaju stypendium ma na celu wymianę dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, które warto zastosować w uczelni macierzystej.

Erasmus Mundus Global Minds

Uniwersytet SWPS należy do międzynarodowego Konsorcjum Erasmus Mundus Global-MINDS, oferującego wspólny, 2-letni program studiów magisterskich w dziedzinie Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society [Psychologia globalnej mobilności, akceptacji i różnorodności w społeczeństwie]. Konsorcjum, w skład którego wchodzą również ISCTE University Institute of Lisbon w Portugalii, University of Limerick w Irlandii, University of Oslo w Norwegii oraz Koç University w Turcji, realizuje program Global MINDS z funduszy Komisji Europejskiej.

Wymiana pozaeuropejska

Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę studentów i wykładowców, prowadzenie projektów badawczych oraz organizację międzynarodowych konferencji. Sprzyja wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.

wspolpraca miedzynarodowa uniwersytety pozaeuropejskie

Ośrodki akademickie na całym świecie

Współpracujemy z blisko 20 uczelniami zlokalizowanymi poza Europą. Wśród partnerów znajdują się takie ośrodki, jak: Renmin University w Pekinie – jeden z czołowych chińskich uniwersytetów humanistycznych, Konkuk University i Sungshin University –  międzynarodowe uczelnie w Seulu w Rep. Korei, Academic College of Tel Aviv-Yaffo w Izraelu, czy Arizona State University w Stanach Zjednoczonych.

Wspólne studia – podwójne dyplomy

Jednym z istotnych elementów umiędzynarodowienia kształcenia w Uniwersytecie SWPS jest prowadzenie studiów z partnerami zagranicznymi, co umożliwia studentom zdobycie wspólnego lub podwójnego dyplomu. Oferujemy program Economic Psychology we współpracy z Tilburg University w Niderlandach. Dzięki współpracy z trzema uczelniami w Chinach, na kierunku filologia angielska oraz wzornictwo w School of Form prowadzimy programy umożliwiające studentom chińskim przyjazd do Polski i otrzymanie dyplomu naszej uczelni. 

Szkoły letnie

Summer Schools

Uczelnia organizuje szkoły letnie przygotowane głównie z myślą o obcokrajowcach przyjeżdżających na studia do Polski. Uczestniczą w nich zarówno cudzoziemcy, którzy chcą poznać naszą kulturę, jak i polscy studenci Uniwersytetu SWPS, którzy w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i kompetencje międzykulturowe. Więcej informacji »

Preparatory Schools

Nasi studenci mogą także wziąć udział w rocznych lub wakacyjnych kursach językowych przygotowujących obcokrajowców do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS. Preparatory Schools to doskonała okazja do treningu międzykulturowego i ćwiczenia umiejętności językowych. Więcej informacji »

Kontakty

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej

 •  dr hab. Marcin Jacoby
 •  22 517 99 40
 •  mjacoby@swps.edu.pl
 •  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 415
 •  Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Biuro Rekrutacji Międzynarodowej

 •  Kierownik: Katarzyna Ksenicz
 •  22 517 99 61
 •  admissions@swps.edu.pl
 •  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 001
 •  Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Biuro Międzynarodowe

 •  Koordynator programu Erasmus+: Katarzyna Tulkis-Błesnowska (programy i umowy)
 •  erasmusplus@swps.edu.pl
 •  517 99 18
 •  Starszy Specjalista ds. Międzynarodowych: Agnieszka Golińska
 •  agolinska@swps.edu.pl
 •  Specjalista ds. Międzynarodowych: Barbara Dmowska
 •  bdmowska@swps.edu.pl
 •  517 99 32
 •  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 102
 •  Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

 •  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 102
 •  Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-16.00