logo uswps nazwa 3
Warszawa

W warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS działają Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Członkowie kół naukowych realizują autorskie projekty, których wyniki prezentują na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Uni1

SAMORZĄD STUDENTÓW W WARSZAWIE

Samorząd Studentów jest organizacją statutową reprezentującą interesy studentów podczas rad wydziałów oraz posiedzeń Senatu Uniwersytetu SWPS. Współpracuje z jednostkami administracyjnymi uczelni. Angażuje się w organizację życia kulturalnego (Juwenalia, Połowinki, Bal Absolutoryjny) i dydaktycznego. Buduje atmosferę wzajemnej współpracy pomiędzy uczelnią a studentami. Jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych na terenie uczelni.

strona na FB »
chor 2017 10 26

Chór Uniwersytetu SWPS

Chór Uniwersytetu SWPS powstał w 2001 roku i od tego czasu regularnie koncertuje w kraju i za granicą. W swoim repertuarze mają prawie 150 zróżnicowanych stylistycznie utworów. Śpiewa w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim, łotewskim, litewskim i białoruskim, a także po łacinie oraz w języku cerkiewno-słowiańskim.

strona www »
siatka4

AZS UNIWERSYTET SWPS WARSZAWA - DRUŻYNA SIATKAREK

Akademicka reprezentacja Uniwersytetu SWPS w piłce siatkowej kobiet. Drużyna w całości zbudowana ze studentek, pasjonatek sportu. Członkami są zarówno dziewczyny, które od najmłodszych lat trenowały siatkówkę rozwijając swoje boiskowe umiejętności jak i osoby które swoje pierwsze siatkarskie kroki postawiły dopiero na studiach. Droga do drużyny jest otwarta dla każdego kto ma chęci i determinację do rozwoju. Kierownikiem zespołu jest Piotr Wójcik, magister prawa, pracownik Uniwersytetu SWPS. Funkcja trenera kolejny sezon jest w rękach Pawła Makosza.

strona www »
strona na FB »
eye

Koło Naukowe Badań Okulograficznych

Działalność Koła koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii okulograficznej oraz zastosowania psychofizjologicznych metod badawczych w empirycznych badaniach podstawowych i aplikacyjnych z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, biznesu i mediów, a także designu i human-computer interaction (HCI).
WAW kn crimen imperfecta

Koło Naukowe Crimen iMPERFECTA

Głównym zakresem działania Koła Crimen Imperfecta (łac. zbrodnia niedoskonała) jest prawo karne, kryminalistyka i kryminologia. Podczas spotkań omawiane były m.in. takie tematy, jak analiza działalności seryjnych morderców, system więziennictwa, terroryzm (organizacje terrorystyczne, zamachy terrorystyczne), ślady na miejscu zbrodni.

strona na FB »
wenecja

Koło Naukowe Italianistów

Koło Naukowe Italianistów zrzesza wszystkich miłośników kultury i języka Półwyspu Apenińskiego. Opiekunem naukowym koła jest dr Kamila Miłkowska-Samul.

strona na FB »
Temida

Koło Naukowe Komparystyki Prawniczej

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej powstało w 2016 r. na Wydziałe Prawa. Głównym zakresem działania koła jest porównywanie systemów prawnych różnych państw w obrębie poszczególnych dziedzin prawa.

strona na FB »
Psychoterapy2

Koło Naukowe Metod Diagnozy Psychologicznej

Członkowie koła doskonalą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu swobodnych metod diagnozy psychologicznej, szczególnie wywiadu psychologicznego. Poszukują praktycznego zastosowania teorii z różnych dziedzin psychologii dla metod wywiadu, w tym psychologii klinicznej, psychologii komunikacji, psychologii osobowości oraz psychologii międzykulturowej.
mindfullness

Koło Naukowe Mindfulness

Mindfulness uznawane jest za trzecią falę terapii poznawczo-behawioralnej. Członkowie koła pogłębiają i popularyzują wiedzę z zakresu redukcji stresu poprzez medytację. Ich głównym celem jest propagowanie świadomego życia, uważności, bycia tu i teraz, które według badań naukowych skutkuje poprawą dobrostanu psychicznego. 

strona na FB »

gender

Koło Naukowe MYGENDER

Połączyło nas zainteresowanie problematyką gender studies, jednak rozwijamy się nieustannie na polu interdyscyplinarnych studiów kulturowych (studia postkolonialne, studia nad migracjami, studia nad osobami niepełnosprawnymi, queer studiesanimal studies) oraz psychologii. Kierunek naszego rozwoju wyznacza przekonanie o społecznej odpowiedzialności nauki. Chcemy wiedzieć, by działać i działać, by zmieniać. Działalność naukowa jest dla nas przede wszystkim okazją do spotkania z Innym, Inną. Dlatego, choć wszystkich nas łączy aktywistyczny zapał i pragnienie dialogu, to czasem nie zgadzamy się ze sobą i lubimy się spierać!

strona www »

koło naukowe praw człowieka

Koło Naukowe Praw Człowieka

Koło Naukowe Praw Człowieka powstało w 2021 r. na Wydziale Prawa w Warszawie. Zrzesza studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu praw człowieka w ujęciu międzynarodowym i krajowym. Członkowie Koła poprzez spotkania dyskusyjne poszerzają swoją wiedzę z wybranych tematów, które następnie są omawiane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi.

strona na FB »

law

Koło Naukowe Prawa Publicznego „Causa Publica”

Koło Naukowe Prawa Publicznego „Causa Publica” działa na Wydziale Prawa. Powstało w roku akademickim 2015/2016, w odpowiedzi na zainteresowanie studentów tematyką prawa publicznego, w szczególności takimi dziedzinami, jak prawo konstytucyjne czy prawo administracyjne.

Kontakt: kolocausapublica@gmail.com
meeting

Koło Naukowe
PSYCHOLOG w Biznesie

Koło Naukowe Psycholog w Biznesie zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii biznesu oraz praktycznym wykorzystywaniem psychologii w biznesie. Koło jest także platformą wymiany doświadczeń między studentami, praktykami biznesu i psychologami biznesu.

strona www »  strona FB »
concentration

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej „Sanitas”

Koło powstało w 2008 r. przy Instytucie Psychologii Klinicznej w Warszawie. Zajmuje się wymianą doświadczeń z zakresu psychologii klinicznej, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego oraz propagowaniem etycznego postępowania w kontakcie z chorym psychicznie i somatycznie.

strona na FB »
My i Oni

Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej

Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej powstało w 2012 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Swoją działalność skupia na prowadzeniu badań w środowisku międzykulturowym, organizowaniu wydarzeń o charakterze międzykulturowym i integracyjnym oraz przygotowywaniu warsztatów uwrażliwiających na odmienności kulturowe.

strona na FB »
WRO KN PSYCH SPORTU

Koło Naukowe Psychologii Sportu

Koło Naukowe Psychologii Sportu działa od 2005 r. Skupia osoby zainteresowane tematyką psychologii sportu oraz nauk pokrewnych związanych z aktywnością fizyczną. Podczas regularnie odbywających się spotkań członkowie koła prezentują wybrane przez siebie teorie psychologiczne oraz wyniki prowadzonych przez nich badań naukowych dotyczących psychologii w sporcie. Koło organizuje również otwarte spotkania ze znanymi sportowcami oraz psychologami sportowymi.

strona www »strona na FB »
decision 1

Koło Naukowe Psychoterapii

Głównym zadaniem działalności koła jest stworzenie serii regularnych wydarzeń przeglądowych mających na celu przedstawienie głównych założeń szkół i metod w psychoterapii. Studenci poznają arkana psychoterapii z perspektywy praktyktów, osób obcujących z zagadnieniem na co dzień, dostrzegających blaski i cienie „leczenia duszy”.

strona na FB »
knpp

Koło Naukowe PsychIATRii i Psychofarmakologii

Koło Naukowe Psychiatrii i Psychofarmakologii (KNPP) powstało w wyniku stale rosnącego zainteresowania studentów oraz założycieli Koła szeroko rozumieną psychiatrią i psychofarmakologią, a niewiele treści o tej tematyce pojawia się w trakcie kształcenia psychologicznego.

strona www »
strona na FB »
scandinavian flags

Koło Naukowe Skandynawistów

Koło Naukowe Skandynawistów (KNS) działa przy Katedrze Skandynawistyki w Warszawie. Zainteresowania studentów skupiają się wokół Skandynawii, z uwzględnieniem aspektów językowych, kulturowych i turystycznych. Członkowie koła pogłębiają wiedzę dotyczącą tego regionu oraz nawiązują współpracę z różnymi instytucjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ich celem jest wymiana myśli i doświadczeń oraz wspieranie prac studenckich o charakterze naukowym.

strona na FB »
WAW KN studia azjatyckie

Koło Naukowe Studiów Azjatyckich

Koło Naukowe Studiów Azjatyckich powstało w 2008 r. Jest miejscem pogłębiania wiedzy studentów zainteresowanych szeroką tematyką cywilizacji azjatyckich, w tym szczególnie popkulturą azjatycką, biznesem i ekonomią (w skali lokalnej i globalnej), przemianami politycznymi w rejonie Azji i Pacyfiku czy tradycyjnymi aspektami kulturowymi, od obrzędów religijnych po kulinaria.

strona na FB »
brain on black

Koło NEURONAUKI

Koło Neuronauki powstało w 2005 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Od tamtej pory zgromadziło szeroką rzeszę studentów zainteresowanych tematem neuronauki poznawczej, chętnych do omawiania zagadnień, wyników badań i najświeższych informacji  z nią związanych. Koło angażuje się w organizację Festiwalu Nauki. Od jedenastu lat organizuje cieszący się ogromnym zainteresowaniem Dzień Mózgu.

strona na FB »
WAW KN statystyka

Psychologiczne Koło Statystyczne

Psychologiczne Koło Statystyczne (PKS) zostało założone w 2013 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim pogłębianiem wiedzy statystycznej i metodologicznej w badaniach humanistycznych. Członkowie koła wykraczają poza program statystyki przewidziany dla ich kierunku studiów i wspólnie odkrywają świat regresji, modelowania i trendów. Zbierają i wymieniają się informacjami na temat nowych technik badawczych, schematów badań i metod analiz danych.

strona na FB »
WAW KN kinematograf

Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf”

Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf” powstało w roku akademickim 2008/2009. Członkowie koła to nie tylko studenci, lecz także doktoranci, absolwenci oraz wykładowcy Uniwersytetu SWPS zainteresowani zarówno pogłębieniem wiedzy na temat teoretycznych, historycznych oraz kulturowych aspektów sztuki filmowej, jak i nabyciem praktycznych umiejętności w organizowaniu różnorodnych wydarzeń (około) filmowych.

strona na FB »
Studenckie Koło Naukowe Penitencjarne Uniwersytet SWPS

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne

Koło Penitencjarne powstało w 2021 r. na Wydziale Prawa w Warszawie. Działalność Koła koncentruje się na rozwoju naukowym i społecznym członków oraz edukacji w zakresie praw człowieka w dziedzinie szeroko pojętego prawa karnego wykonawczego. Opiekunem naukowym Koła jest dr Ewa Dawidziuk.

strona na FB »
WAW KN kinematograf

GRUPA ENACTUS

Celem grupy jest realizacja projektów biznesowych, które pomogą lokalnej społeczności w trzech aspektach: społecznym, ekologicznym i ekonomicznym przyczyniając się do poprawy standardu życia grupy docelowej. Opiekunem naszej organizacji jest dr Konrad Maj.

Enactus to międzynarodowy program, który zrzesza obecnie ponad ponad 1 700 uczelni w 36 krajach, 69 000 studentów i ponad 1 177 000 beneficjentów.

strona www »  strona na FB »
cudo

GRUPA CUDO

Grupa CUDO jest powstałą w 2015 roku organizacją studencką promującą postawy prospołeczne poprzez organizację działań charytatywnych (zbiórek dla domów dziecka, bezdomnych zwierząt) oraz integrującą studentów polskich i zagranicznych, poprzez liczne wydarzenia na terenie Uniwersytetu (m.in. Noce Naukowe, Warsztaty Świąteczne i tematyczne, Wieczory gier planszowych). Zapraszamy do kontaktu wszystkich Studentów, którzy pragną zorganizować wydarzenie własnego pomysłu lub zaangażować się w życie Uniwersytetu od podszewki!

strona na FB »
english OSIA

Organizacja Studencka KATEDRY Anglistiki (OSKA) 

OSKA powstała przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się m.in. organizacją warsztatów dla studentów anglistyki. W ramach aktywności OSKA członkowie mają również okazję sprawdzić się w roli tłumaczy oraz trenerów językowych.

blog »  strona na FB »