hr award color

logo uswps nazwa 3
Warszawa
rankingprawo 1miejsce white3       rankingprawo 5miejsce white3

 

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi nowoczesne studia prawnicze o profilu praktycznym, nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najbardziej innowacyjne programy nauczania. Jest także cześcią Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (European Law Faculties Association). Obecnie na wydziale kształci się prawie 750 studentów, a ponad 1300 absolwentów znakomicie radzi sobie na rynku pracy.

 

Władze wydziału

 

Adam Bodnar Uniwersytet SWPS

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Adam Bodnar

Dziekan
abodnar@swps.edu.pl


biogram »

Sławomir Kursa

dr hab., prof Uniwersytetu SWPS

Sławomir Kursa

Prodziekan ds. dydaktycznych
Koordynator kierunku Prawo
skursa@swps.edu.pl


biogram »

Ewa Dawidziuk

dr

Ewa Dawidziuk

Prodziekan ds. studenckich
edawidziuk@swps.edu.pl


biogram »

Dydaktyka

Wydział kształci prawników – znawców prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego. W ofercie wydziału znajduje się także innowacyjny kierunek Prawo w biznesie, na którym studenci zdobywają wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Zobacz pełną ofertę dydaktyczną wydziału »

Adepci prawa poznają warsztat pracy prawnika już podczas studiów. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają w Studenckiej Poradni Prawnej. W ramach cyklicznych spotkań „O prawie przy kawie” omawiają prawne aspekty spraw nagłaśnianych w mediach. Działają w Kole Naukowym Komparatystyki Prawniczej, Kole Naukowym Prawa Rodzinnego, Kole Naukowym Prawa Unii Europejskiej oraz Kole Naukowym Prawa Medycznego.

W czołówce wydziałów prawa

Według rankingu „Perspektyw” z 2020 roku wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia na kierunku prawo.

Wysoką pozycję Uniwersytetu SWPS potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2020 roku Wydział Prawa w Warszawie zajął 2. lokatę wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. W kategorii „Jakość kształcenia” – 1. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Więcej informacji »

Praktyczne studia wyróżnione przez MNiSW

Prawo na Uniwersytecie SWPS to jedyne studia prawnicze w Polsce wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy kształcenia. Doceniono nowoczesny model nauczania, praktyczny profil studiów, gotowość dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta, jakość oferowanych praktyk oraz skalę współpracy z pracodawcami.

Wydział otrzymał 1 milion zł na realizację innowacyjnych założeń programowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. Studia znalazły się wśród 13 nowatorskich programów o profilu praktycznym w kraju. Więcej informacji »

Indywidualna praca z tutorem

Adepci prawa otrzymują wsparcie tutora, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kaształcenia, dostosowanej do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i planów zawodowych studentów. Praktyczny program kształcenia, kontakt z najlepszymi prawnikami w kraju i praca z tutorem stanowią znakomite przygotowanie do egzaminów na aplikację.

Seminaria doktorskie

Wykładowcy z wydziału opracowali specjalistyczny program seminariów doktorskich, dla osób, które wiążą swoją karierę ze zdobyciem stopnia doktora nauk prawnych i chcą pogłębić wiedzę na poziomie studiów III stopnia. Program seminariów »

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Zajęcia prowadzą sędziowie, adwokaci, radcy prawni i analitycy ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. profesorowie Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, oraz Bronisław Sitek – sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członek Rady Doskonałości Naukowej, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Studencka Poradnia Prawna

Przy wsparciu doświadczonych prawników studenci udzielają porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na zasięgnięcie odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Pomagają interpretować sytuację prawną klienta w oparciu o obowiązujące przepisy, analizować umowy oraz sporządzać projekty pism procesowych. Więcej o poradni »

Specjalistyczna baza prawnicza

Studenci mogą korzystać z profesjonalnych systemów informacji prawnej: LEX oraz Legalis. W celu rozbudowy zbiorów bibliotecznych nawiązano ścisłą współpracę z dwoma ważnymi wydawnictwami prawniczymi: Wolters Kluwer Polska oraz LexisNexis. Obecnie liczba pozycji książkowych zakupionych z myślą o studentach prawa wynosi 12 tys. egzemplarzy.

European Law Faculties Association (ELFA)

Wydział Prawa należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (European Law Faculties Association) – prestiżowego grona najlepszych wydziałów z Europy i innych kontynentów dbających o najwyższy poziom kształcenia na studiach prawniczych. W tej międzynarodowej organizacji włączamy się w forum dyskusji, współpracy i wymiany doświadczeń w obszarach związanych z edukacją prawniczą. Więcej o ELFA »

Nauka i badania

Wydział Prawa jest ważnym ośrodkiem nauk prawnych. W latach 2013-2016 otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki na kwotę ponad 2,2 mln zł, zajmując 7. miejsce pod względem wysokości przyznanych środków wśród wszystkich wydziałów prawa w Polsce.

W czołówce jednostek niepublicznych

Działalność naukowa pracowników wydziału została pozytywnie zaopiniowana przez MNiSW. W ocenie potencjału badawczo-rozwojowego przeprowadzonej w 2017 roku wydział uzyskał kategorię B, podtrzymując tym samym notę z 2013 roku. Więcej informacji »

Projekty badawcze

Wydział prowadzi działalność badawczą w zakresie ochrony praw człowieka, kondycji zawodów prawniczych i wolności środków społecznego przekazu. Wśród realizowanych projektów można wymienić badanie polskich rodzin w Irlandii oraz analizę kwestii związanych z otwarciem i wykonaniem testamentu w prawie justyniańskim. Baza projektów »

Założenia do Ustawy 2.0

Konsorcjum stworzone przez Wydział Prawa wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Collegium Civitas przygotowało znalazło się w gronie laureatów konkursu na opracowanie szczegółowych założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespołowi przewodniczy prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o projekcie »

Periodyk „Law and Forensic Science”

„Law and Forensic Science” podejmuje bieżące tematy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz szybko rozwijającej się dziedziny medycyny sądowej. Pismo powstało z myślą o udostępnieniu wykładowcom akademickim, studentom, a także praktykującym prawnikom i lekarzom sądowym nowoczesnego periodyku naukowego o międzynarodowym zasięgu. Większość artykułów publikowana jest w języku angielskim, pozostałe są opatrzone angielskimi abstraktami.
Więcej informacji »

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. C007

  • telefon: 2 517 99 44, 22 517 99 47, 22 517 99 46
  • http://portal.swps.edu.pl – przez opcję „Strefa kontaktu / Centrum Spraw Studenckich”

Godziny pracy

  • W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i realizacją zajęć dydaktycznych online informujemy, że do odwołania obsługa Centrum Spraw Studenckich będzie realizowana online. W celu złożenia lub odbioru dokumentów należy umówić się na wizytę przez kafel „Umów wizytę” dostępny w Strefie kontaktu na Wirtualnej Uczelni lub za pośrednictwem wizyta.swps.edu.pl/SWPS.
  • Dyżury
  • poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i w wybrane soboty w godzinach 9.00-17.00

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 205

W sprawach studenckich zapraszamy do Centrum Spraw Studenckich

Godziny pracy

  • poniedziałek-piątek: 9.00-16.00