logo uswps nazwa 3
Warszawa

 

Wydział Projektowania w Warszawie to najmłodszy wydział na Uniwersytecie SWPS powołany w 2020 roku. Prowadzi dwa kierunki studiów: Wzornictwo (School of Form) oraz Psychologię i informatykę. Program kształcenia na każdym z kierunków łączy nauki humanistyczne i społeczne z praktyczną edukacją projektową, zakorzenioną w technologiach i rzemiośle. Istotnym elementem procesu nauczania jest współpraca z otoczeniem społecznym i biznesowym uczelni.

Studenci mają do dyspozycji bogatą infrastrukturę w specjalnie przystosowanej do ich potrzeb nowej części budynku. Na powierzchni prawie 2000 m kw. znajdują się: pracownia ceramiczna, stolarnia, pracownia cyfrowa, pracownia krawiecka, pracownia rysunku, pracownia barwienia tkanin i sitodruku, modelarnia, a także przestrzeń do pracy warsztatowej, jak również pracownie komputerowe i przestrzeń dla wykładowców.

Dydaktyka

Wydział oferuje nowoczesne programy kształcenia, przygotowane we współpracy z ekspertami z biznesu, branży projektowej i technologicznej oraz międzynarodowego środowiska naukowego. Prowadzi studia na dwóch kierunkach: Wzornictwo w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w języku angielskim oraz Psychologia i informatyka w formie stacjonarnej.

Wzornictwo (School of Form)

Studia na kierunku wzornictwo są prowadzone na uczelni od 2011 roku. Do końca roku akademickiego 2019/2020 roku – w poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS. Program studiów w 2012 roku został nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program kształcenia wdrożony zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, a w 2016 roku uzyskał ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ciągu tych lat kierunek ukończyło przeszło 200 licencjatów i licencjatek, którzy z powodzeniem rozwijają karierę projektową lub kontynuują naukę na najlepszych polskich i międzynarodowych uczelniach. Kierunek studiów wzornictwo (działający pod marką School of Form) cieszy się uznaniem zarówno w polskim, jak i międzynarodowym środowisku projektantów.

Wzornictwo to studia interdyscyplinarne, o oryginalnej koncepcji kształcenia, która łączy wiedzę projektową z humanistyczną i społeczną. Po ośmiu latach działalności postanowiliśmy przenieść studia do Warszawy – najważniejszego dla polskiego wzornictwa i przemysłów kreatywnych miasta. Obecność w głównym kampusie – gdzie prowadzone są studia z obszaru psychologii, kulturoznawstwa, zarządzania, prawa i komunikacji, stanowiące przedmiot zainteresowania i narzędzie wsparcia projektantów – tworzy przestrzeń rozwoju i możliwości współpracy ze zróżnicowanym zespołem badaczy, dydaktyków i praktyków.

Na wzornictwie studenci mają do wyboru cztery specjalności: Communication design, Domestic design, Fashion design oraz Industrial design.
Więcej o kierunku wzornictwo »

Psychologia i informatyka

Kierunek studiów psychologia i informatyka innowacyjnie łączy poszukiwane na rynku pracy kompetencje analityczne i zawodowe z wielu obszarów z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi i technologicznymi, dającymi podstawy do zrozumienia zachowań w szybko rozwijającym się, nasyconym technologią społeczeństwie. Program studiów wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów, łączących kompetencje informatyczne z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi i rozumieniem procesów kulturowych. Ważną część programu stanowi odniesienie do współczesnych problemów cywilizacyjnych i globalnych zagrożeń, a także ich związków z nowymi technologiami i rosnącymi potrzebami użytkowników.

Studia kierowane są do absolwentów średnich szkół ogólnokształcących oraz techników, zainteresowanych problematyką psychologiczną, kulturową i społeczną, a jednocześnie otwartych na nowe technologie.

Na Psychologii i informatyce studenci mogą wybrać między specjalnościami:
Analityka i projektowanie interfejsów (UX Research & Design) »
Psychologia sztucznej inteligencji »

Kadra

Eksperci z doświadczeniem zawodowym

Polityka kadrowa wydziału oparta jest na dwóch grupach pracowników: etatowych dydaktykach, realizujących znaczącą część programu, którzy są regularnie obecni na uczelni i dostępni dla studentów, zapewniając ciągłość i spójność warsztatowej pracy i edukacji, a także czynnie zaangażowanych w sprawy organizacyjne i programowe; oraz współpracujących praktykach prowadzących działalność projektową i biznesową oraz badaczach/teoretykach zaangażowanych w dyscypliny związane z projektowaniem i technologiami, którzy budują unikatowość kierunków wzornictwo i psychologia i informatyka. Wśród pracowników nie brakuje wybitnych twórców, projektantów i artystów, którzy realizują działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej poprzez wystawy, udział w konkursach i publikacje. Zajęcia prowadzą m.in.:

 • projektanci produktu: Karol Murlak, Bartosz Mucha, Arkadiusz Szwed,
 • projektanci i artyści wizualni: Honza Zamojski, Agnieszka Rayss, Filip Zagórski, Edgar Bąk,
 • badacze i eksperymentatorzy: Oskar Zięta, Wiesław Bartkowski,
 • teoretycy: Monika Rosińska, Ewa Klekot,
 • informatycy: Dariusz Kowalski, Grzegorz Borowik,
 • praktycy: Marcin Jaworski, Michał Boni, Zuzanna Skalska.

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich

Wydział Projektowania w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. C007

 • telefon: 2 517 99 44, 22 517 99 47, 22 517 99 46
 • http://portal.swps.edu.pl – przez opcję „Strefa kontaktu / Centrum Spraw Studenckich”

Godziny pracy

 •  W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i realizacją zajęć dydaktycznych online informujemy, że do odwołania obsługa Centrum Spraw Studenckich będzie realizowana online. W celu złożenia lub odbioru dokumentów należy umówić się na wizytę przez kafel „Umów wizytę” dostępny w Strefie kontaktu na Wirtualnej Uczelni lub za pośrednictwem wizyta.swps.edu.pl/SWPS.
 • Dyżury
 • poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i w wybrane soboty w godzinach 9.00-17.00

Biuro Dziekana

Wydział Projektowania w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. N222

Godziny pracy

 • poniedziałek-piątek: 9.00-16.00
 • sobota-niedziela zjazdowe: 9.00-14.00
Agnieszka Baran

Agnieszka Baran

Specjalista w Biurze Dziekana
abaran1@swps.edu.pl

Magdalena Czupryna

Magdalena Czupryna

Specjalista w Biurze Dziekana
mczupryna@swps.edu.pl