hr award color

logo uswps nazwa 3
Warszawa

 

Wydział Psychologii w Warszawie – najstarszy i największy wydział Uniwersytetu SWPS – jest w ocenie MNiSW trzecią najlepszą jednostką nauk społecznych w Polsce. Realizuje zaawansowane badania naukowe z zakresu psychologii, w tym projekty o międzynarodowym zasięgu. Prowadzi studia psychologiczne nagrodzone wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

pamperki
biret
pracownicy
4442studentów
12894absolwentów
108pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Dydaktyka

Obecnie wydział kształci ponad 4,3 tys. osób na kilkunastu unikatowych ścieżkach i specjalnościach. Zróżnicowana oferta dydaktyczna umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studentów. Wiedzę zdobywają tu nie tylko przyszli psychoterapeuci, lecz także studenci nastawieni na karierę w takich branżach jak: media, badania rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i reklama, edukacja, ochrona zdrowia czy projektowanie dla IT, czyli wszędzie tam, gdzie wiedza i kompetencje psychologiczne sprzyjają odnoszeniu sukcesów.

Wyróżniająca ocena PKA

O jakości studiów psychologicznych prowadzonych na wydziale świadczą oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Wydział dwukrotnie otrzymał ocenę wyróżniającą: w 2005 i 2016 roku. Jedynie cztery uczelnie w Polsce – w tym Uniwersytet SWPS – oferują psychologię z najwyższą oceną PKA.

W uzasadnieniu decyzji Prezydium wskazało na wysoce zindywidualizowany charakter studiów, doceniło unikalną tematykę specjalności oraz wykorzystanie możliwości pracy w środowisku lokalnym. Więcej informacji »

Psychologia na najwyższym poziomie

Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” Uniwersytet SWPS jest jedną z trzech najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Psychologii w Warszawie znajduje się w samej czołówce listy rankingowej i jest najwyżej ocenianą jednostką niepubliczną. 
Więcej informacji »

Europejskie standardy nauczania

Program studiów psychologicznych jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii, spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Więcej informacji »

Najlepsi specjaliści

Na wydziale pracują i z wydziałem współpracują wysokiej klasy specjaliści znani w kraju i za granicą, m.in. profesorowie: Grzegorz Sędek zajmujący się psychologią eksperymentalną, Krystyna Skarżyńska – autorytet w zakresie psychologii społecznej, Andrzej Kokoszka – doświadczony psychiatra i psychoterapeuta, Andrzej Falkowski – ekspert w dziedzinie psychologii biznesu, Edward Nęcka – specjalista w temacie psychologii twórczości, Paweł Boski – prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce, oraz dr Piotr Winkielman – specjalista w zakresie nauronauki społecznej.

Kształcenie doktorantów

Osoby, które myślą o karierze naukowej, mogą skorzystać z oferty Szkoły Doktorskiej, gdzie dzięki współpracy z ekspertami z wydziału przygotują się do prowadzenia badań w zakresie współczesnej psychologii. Więcej informacji »

Nauka i badania

Wydział Psychologii w Warszawie to jedna z najlepszych jednostek nauk społecznych w Polsce, co potwierdziła kompleksowa ocena potencjału badawczo-rozwojowego przeprowadzona przez MNiSW w 2017 roku. Jest jedną z trzech jednostek, które otrzymały kategorię A+ w grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym. W 2013 roku Wydział zajął 3. miejsce wśród wszystkich instytucji naukowych o profilu społecznym i 1. miejsce w grupie jednostek wyróżnionych kategorią A.

Ponad 25 mln na projekty badawcze

Wydział daje przestrzeń do realizacji programów naukowych spełniających światowe standardy. W 2018 roku pracownicy wydziału realizowali 42 projekty badawcze ze środków zewnętrznych na łączną kwotę ponad 25,4 mln zł. Baza projektów »

Diamentowe granty studentów

Studenci Wydziału Psychologii w Warszawie – pod opieką wykładowców – prowadzą badania, których wyniki prezentują na corocznej Studenckiej Sesji Naukowej. Dzięki wsparciu promotorów naukowych zdobywają dofinansowanie na autorskie projekty. W ramach programu Diamentowe Granty MNiSW najzdolniejsi otrzymali łącznie kwotę ponad 870 tys. na realizację swoich badań.

Nowoczesna aparatura do badań

Aby stworzyć jak najlepsze warunki do pracy naukowej, na wydziale powstały laboratoria i centra badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę do prowadzenia badań psychofizjologicznych. Pracownicy mają do dyspozycji m.in. eye-trackery do badania ruchów gałek ocznych, sprzęt do badań elektromiograficznych mierzący aktywność elektryczną mięśni (EMG) oraz wzmacniacze EEG do pomiaru bioelektrycznej aktywności mózgu.

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. C007

  • telefon: 22 517 99 44, 22 517 99 47, 22 517 99 46
  • http://portal.swps.edu.pl – przez opcję „Strefa kontaktu / Centrum Spraw Studenckich”

Godziny pracy

  •  W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i realizacją zajęć dydaktycznych online informujemy, że do odwołania obsługa Centrum Spraw Studenckich będzie realizowana online. W celu złożenia lub odbioru dokumentów należy umówić się na wizytę przez kafel „Umów wizytę” dostępny w Strefie kontaktu na Wirtualnej Uczelni lub za pośrednictwem wizyta.swps.edu.pl/SWPS.
  • Dyżury
  • poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i w wybrane soboty w godzinach 9.00-17.00

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 305

Godziny pracy

  • poniedziałek-piątek: 9.00-16.00