logo uswps nazwa 3
Wrocław

W filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu działają Samorząd Studencki oraz liczne organizacje studenckie zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską.

sam wroclaw

SAMORZĄD STUDENTÓW We Wrocławiu

Samorząd Studentów działa w imieniu wszystkich studentów uczelni. Zabiera głos w wielu dyskusjach na temat studenckich spraw. Do jego zadań należą: wspieranie inicjatyw studenckich, zrzeszanie społeczności studenckiej, reprezentowanie studentów, współpraca z władzami uczelni, doradzanie w sprawie najważniejszych zmian na uczelni. Samorząd aktywizuje społeczność akademicką m.in. poprzez organizację takich wydarzeń, jak Dzień Zerowy, szkolenia z praw i obowiązków studentów, otrzęsiny, wieczory gier jak również jest otwarty na wszelkie inicjatywy studentów. Każdy student może się skontaktować z samorządem drogą mailową lub przez social media. Przewodniczącą Samorządu Studentów w filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu jest Zuzanna Pacześniak

Kontakt: samorzad_wroclaw@swps.edu.pl, strona na FB »
Koło Naukowe Psychologii Klinicznej uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej

Członkowie koła poszerzają wiedzę teoretyczną oraz nabywają umiejętności praktyczne w dziedzinie psychologii klinicznej. Wśród zainteresowań organizacji są m.in.: psychologia zdrowia, psychiatria, psychoterapia, seksuologia, interwencja kryzysowa, diagnostyka psychologiczna. Koło organizuje konferencje, wykłady, dyskusje oraz spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin psychologii. Wśród osiągnięć koła można wskazać organizację wykładu i dyskusji z prof. Bogdanem de Barbaro oraz konferencji „Uzależnienia behawioralne”. Opiekunem koła jest dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS. Przewodniczącą koła jest Aleksandra Cieloch.

Kontakt: acieloch@st.swps.edu.pl, strona na FB »
KAT KN Synergia

Koło Naukowe Synergia

Koło naukowe Synergia pomaga studentom Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS realizować ich własne projekty badawcze. Wspiera u studentów rozwój umiejętności prowadzenia badań – przez wspólną realizację eksperymentów, omawianie artykułów naukowych, organizowanie szkoleń i wykładów oraz spotkań z praktykami. Wśród osiągnięć koła można wskazać organizację spotkania z drem Tomaszem Witkowskim, konferencji “Synergia empirycznie” oraz Journal Club. Opiekunem koła jest dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS. Przewodniczącym koła jest Jakub Michalik.

Kontakt: knsynergia.wroclaw@swps.edu.pl, strona na FB »
Koło Naukowe Rozwój uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Koło Naukowe Rozwój

Celem organizacji jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu technik autoprezentacyjnych, szerzenia edukacji, zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii, biznesu i marketingu. Ponadto koło wspiera członków w wyborze ścieżki zawodowej oraz dba o integrację środowiska studenckiego. Koło naukowe ROZWÓJ zajmuje się organizacją wykładów, dyskusji oraz warsztatów z zaproszonymi gośćmi. Opiekunem koła jest dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS. Przewodniczącym koła jest Kacper Sawicki.

Kontakt: ksawicki@st.swps.edu.pl, strona na FB »
Koło Naukowe Seksuologii Sekspedia Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Koło Naukowe Seksuologii Sekspedia

Celem organizacji jest szerzenie rzetelnej wiedzy naukowej na tematy związane z seksualnością. Nie skupiamy się jedynie na pozytywnej seksualności i edukacji seksualnej, chcemy również uświadamiać na tematy, które są mało poruszane np. niepłodność par, seksualność osób niepełnosprawnych czy terapia osób wykorzystywanych seksualnie. Koło w ramach działalności prowadzi fanpage na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie wrzuca regularnie dawkę rzetelnej wiedzy z zakresu seksuologii; organizuje różne naukowe wydarzenia takie jak webinary, warsztaty czy konferencje; współpracuje z innymi kołami naukowymi w celu przekazywania interdyscyplinarnej wiedzy. Wśród osiągnięć koła można wskazać organizację spotkania z prof. Grzegorzem Iniewiczem, spotkania z partyworkerem oraz szkolenia dotyczącego „Standardów postępowania psychologicznego podczas ewaluacji osób transpłciowych”. Opiekunem koła jest dr Monika Boberska. Przewodniczącą koła jest Katarzyna Napierała.

Kontakt: sekspedia.wroclaw@swps.edu.pl, strona na FB »
KN Zaburzeń Odżywiania i Dietetyki "Ciałość" Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania i Dietetyki „Ciałość”

Koło naukowe skupia się na psychoedukacji na temat zaburzeń odżywiania, psychodietetyki oraz ciałopozytywności poprzez organizację spotkań i wykładów z ekspertami. Organizacja prowadzi fanpage na Facebooku, na którym publikuje posty o tematyce edukacyjnej. Wśród osiągnięć koła można wskazać organizację spotkania filmowego “Aż do kości” z mgr Katarzyną Kulwicką-Durmowicz oraz cieszących się zainteresowaniem wykładów ze specjalistami. Opiekunem koła jest dr Karolina Zarychta-Zajączkowska. Przewodniczącą koła jest Agata Pawlik.

Kontakt: cialosc.wroclaw@swps.edu.pl, strona na FB »
Organizacja Studencka Tygiel Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Organizacja Studencka Tygiel

Tygiel to koło działające na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, a zrzeszające wszystkich, którzy interesują się dziennikarstwem telewizyjnym, a także tworzeniem materiałów filmowych. Na cotygodniowych spotkaniach studenci uczą się techniki operatorskiej, warsztatu montażowego, wystąpień publicznych oraz zdobywają umiejętności dziennikarskie. Opiekunem organizacji jest mgr Magdalena Obszarny.

strona na FB »
Pismo Prywatne Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Organizacja Studencka Pismo Prywatne

„Pismo Prywatne” to magazyn tworzony od studentów dla studentów. Działa na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu już od 2016 roku. W Piśmie cyklicznie publikowane są treści różnych form – felietony, reportaże, wywiady – o tematyce z obszarów społeczeństwa, kultury, sztuki czy nauki. Pismo Prywatne jest zarówno przestrzenią dialogu, jak i miejscem twórczości studenckiej. Ważni są Ci, o których piszemy, dla których piszemy i z którymi piszemy. Opiekunem organizacji jest dr Iwona Morozow. Przewodniczącym organizacji jest Dawid Dziurzyński.

Kontakt: ddziurzynski@st.swps.edu.pl, Strona na FB »
Koło Naukowe Po Co To Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Koło Naukowe Po Co To

Koło zajmuje się projektowaniem komunikacji marek, organizuje wystawy, eventy oraz prelekcje i webinary. Podejmuje także działania związane z badaniami ukierunkowanymi na efektywny branding. Opiekunem koła jest dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS. Przewodniczącą koła jest Sara Sobiesińska.

Kontakt: ddziurzynski@st.swps.edu.pl, Strona na FB »
Organizacja Studencka Sound Study Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Organizacja Studencka Sound Study

Sound Study powstało na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, ale działa na całej uczelni. Studenci zajmują się projektowaniem muzyki w przestrzeniach publicznych, organizują koncerty i poznają różne aspekty komunikacji dźwiękowej. Opiekunem organizacji jest mgr Tomasz Wołodźko. Przewodniczącą organizacji jest Aleksandra Sakowska.

Kontakt: asakowska1@st.swps.edu.pl, Strona na FB »
Studenckie Koło Nagraniowe "Nagłos"

Studenckie Koło Nagraniowe „Nagłos”y

Studenckie Koło Nagraniowe "Nagłos" zajmuje się projektowaniem, realizacją i produkcją podcastów oraz brandingiem dźwiękowym. Studenci przygotowują również reportaże radiowe, słuchowiska i elementy lektorskie. Opiekunem koła jest mgr Tomasz Wołodźko. Przewodniczącą koła jest Maria Jurasz.

Kontakt: mjurasz@st.swps.edu.pl, Strona na FB »