hr award color

logo uswps nazwa 3
Wrocław

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

WE WROCŁAWIU

 

Wydział Psychologii we Wrocławiu znajduje się w czołówce polskich ośrodków badawczych. W 2010 roku został uznany przez MNiSW za najlepszą jednostkę naukową w dziedzinie nauk społecznych. Dwukrotnie (w latach 2013 i 2017) otrzymał prestiżową kategorią A+, przyznawaną najwybitniejszym instytucjom naukowym w kraju. Prowadzone na Wydziale studia psychologiczne otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział został także wybrany przez MNiSW do prestiżowego grona 25 polskich jednostek ze wszystkich dyscyplin, które otrzymały dotację projakościową w latach 2018-2020.

pamperki
biret
pracownicy
1693studentów
3066absolwentów
29pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych

 

Dydaktyka

Wydział kształci przyszłych psychologów klinicznych zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz psychologów biznesu specjalizujących się w rozwoju pracowników, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zwiększaniu konkurencyjności organizacji. Absolwenci studiów magisterskich mają możliwość kontynuowania ścieżki naukowej w zakresie psychologii w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS.

Studia na najwyższym poziomie

Od lat wraz z dwiema wiodącymi uczelniami w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – otwieramy listę najlepszych szkół wyższych w kraju prowadzących studia psychologiczne. Według rankingu „Perspektyw” z 2019 roku wrocławski wydział należy do grona 4 najlepszych ośrodków kształcących na tym kierunku kierunku w Polsce i zajmuje pierwsze miejsce wśród jednostek kształcących psychologów na Dolnym Śląsku. Więcej informacji »

Program studiów jest dostosowany do wymagań Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania.

Wyróżniająca ocena PKA

O jakości studiów psychologicznych prowadzonych na wydziale świadczy wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyznana w 2016 roku. Doceniono wysoki poziom kształcenia, kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz stopień zaawansowania badań naukowych pracowników wydziału. Więcej informacji »

Specjalizacja w psychologii klinicznej

Wydział jest jedynym ośrodkiem w południowo-zachodniej Polsce, który posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej dla magistrów psychologii (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia). Więcej informacji »

Kształcenie doktorantów

Osoby, które myślą o karierze naukowej, mogą skorzystać z oferty Szkoły Doktorskiej, gdzie dzięki współpracy z ekspertami z Wydziału przygotują się do prowadzenia badań w zakresie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych dziedzin psychologii, takich jak: psychologia zdrowia, psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia ekonomiczna czy psychologia poznawcza. Więcej informacji »

Wybitni badacze i doświadczeni praktycy

Studenci współpracują z naukowcami oraz praktykami znanymi w kraju i za granicą, takimi jak: : prof. Dariusz Doliński – autorytet w psychologii zachowań społecznych oraz psychologii emocji i motywacji, prof. Tomasz Zaleśkiewicz – specjalista w zakresie psychologii ekonomicznej oraz prof. Ralf Schwarzer – jeden z najwybitniejszych psychologów zdrowia.

Studenci zdobywają również wiedzę pod okiem laureatów prestiżowego programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – filozofa prof. Leszka Koczanowicza oraz psycholog zdrowia prof. Aleksandry Łuszczyńskiej, której badania cieszą się międzynarodowym uznaniem. Na wydziale pracują także doświadczeni praktycy, jak dr Karolina Zarychta-Zajączkowska, która posiada certyfikat terapeuty Oxford Cognitive Therapy Centre, oraz dr Izabela Pawłowska, która jest superwizorem w terapii behawioralno-poznawczej.

Nauka i badania

Wydział jest prężnie rozwijającym się centrum naukowym. Zgodnie z cyklicznymi ocenami parametrycznymi MNiSW, od ponad 15 lat znajduje się w elitarnym gronie najlepszych ośrodków prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce
wyróżniony kategorią A+

W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW w 2010 roku wydział otrzymał pierwszą kategorię z najwyższą liczbą punktów wśród wszystkich jednostek uczelni publicznych i niepublicznych oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzących badania w zakresie nauk społecznych.

Wydział podtrzymał swoją silną pozycję w kolejnych latach, pokonując wiele wybitnych instytucji badawczych i znamienitych ośrodków uniwersyteckich. Według ocen parametrycznych MNiSW z 2013 i 2017 roku jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych.
Więcej informacji »

Specjalistyczne wyposażenie

Studenci i naukowcy mają do dyspozycji nowoczesną salę fokusową i laboratoria badań psychologicznych, a także bezpłatny dostęp do panelu SONA i systemu do badań Qualtrics. Część zajęć odbywa się w profesjonalnym laboratorium wyposażonym w zaawansowaną aparaturę do badań psychofizjologicznych (EEG, GSR, tDCS), okulograficznych (kilka okulografów) i behawioralnych (Cedrus Response Pad, akcelerometry).

Badania na najwyższym poziomie

Naukowcy z wydziału aktywnie pozyskują środki na prowadzenie badań. W 2019 roku realizowali 34 projekty na kwotę ponad 14,5 mln zł. Analizowali takie zagadnienia, jak: związki aktywności fizycznej i jakości życia, zachowania siedzące, posłuszeństwo wobec autorytetu, związki mentalności rynkowej z łamaniem standardów etycznych, zdolności numeryczne, zachowania kompensacyjne w sytuacji niewypełnienia planów czy związki potrzeby sensu i zaangażowania w pracę. Baza projektów »

W ramach swojej działalności wydział organizuje wykłady otwarte i panele dyskusyjne, w tym z udziałem znakomitych gości z zagranicznych ośrodków naukowych, dofinansowuje publikacje, kupuje sprzęt oraz środki niezbędne do realizacji badań.

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich we Wrocławiu

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pok. 05

  • telefon: 71 750 72 81
  • /telefon odbierany jest w dni powszednie w godzinach pracy/
  • kontakt: http://portal.swps.edu.pl – przez Wirtualną Uczelnie

Godziny pracy

  • poniedziałek: zamknięte
  • wtorek-piątek: 10.00-14.00- tylko umówione wizyty
  • sobota (zjazdowa): 9.00-15.00- tylko umówione wizyty
  • Telefon odbierany jest w dniach wtorek-piątek w godzinach 10.00-14.00
  • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 informujemy, że do odwołania stacjonarnie w Centrum Spraw Studenckich przyjmowane są wyłącznie osoby, które umówiły wizytę za pośrednictwem Strefy kontaktu – Pytanie – Umów wizytę w dziekanacie.

Sekretariat dziekana

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pok. 24

Godziny pracy

  • poniedziałki-piątki: 10.00-16.00
  • soboty, niedziele: nieczynne