logo uswps nazwa 3
25 lat

W związku z obchodzonym 25-leciem Uniwersytetu SWPS członkowie naszej społeczności planują towarzyszące wydarzenia i inicjatywy jubileuszowe. Będą to wydarzenia naukowe, artystyczne, środowiskowe czy też o charakterze wspomnieniowym. Nad całością inicjatyw czuwa powołany przez rektora Komitet Honorowy Jubileuszu 25-lecia. Jego zadaniem jest opiniowanie, rekomendowanie i zatwierdzanie planowach z okazji jubileuszu inicjatyw. 

 

Skład Komitetu Honorowego

W skład Komitetu wchodzą znamienici przedstawiciele naszej społeczności – pierwszy rektor Uniwersytetu, osoby pełniące najważniejsze funkcje w historii uczelni, a także wybitni profesorowie reprezentujący poszczególne dsycypliny naukowe.

prelegent

prof. dr hab. Andrzej Eliasz

Współzałożyciel uczelni i pierwszy rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996–2016. Honorowy członek Senatu i Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS. Wybitny polski psycholog. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mistrzowie psychologii: Rozczarowanie demokracją – prof. Janusz Reykowski -  Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Janusz Reykowski

Współzałożyciel uczelni i długoletni przewodniczący Rady Programowej, która miała bardzo duży wpływ na charakter i jakość oferowanych studiów i poziom całej uczelni. Honorowy członek Senatu Uniwersytetu SWPS. Zasłużony dla polskiej psychologii. Założyciel Instytutu Psychologii PAN i jego wieloletni dyrektor. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego  - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Idalia Kurcz

Z uczelnią związana od samego początku, czyli do 1996 r. Zasłużona polska psycholożka, prekursorka psycholingwistyki w Polsce. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krystyna Skarżyńska - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

W latach 1997–2002 pełniła funkcję prorektora ds. naukowych naszej uczelni. Autorytet w dziedzinie psychologii poznawczej i politycznej.

zobacz biogram

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów -  Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Prorektor ds. nauki w latach 2016–2020. Obecnie pełni funkcję kierownika Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych ICACS. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej.

zobacz biogram

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów -  Uniwersytet SWPS

dr Zuzanna Smoleńska

Prorektor ds. dydaktyki w latach 1997–2005, pełnomocnik rektora ds. rozwoju studiów podyplomowych w latach 2005–2006. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS.

258 kinga nowacka

Kinga Nowacka

Dyrektor ds. marketingu i rekrutacji, zastępczyni dyrektor generalnej (obszar Marketing i Sprzedaż), członkini zarządu uczelni.

258 dolinski

prof. dr hab. Dariusz Doliński

Koordynator ds. rozwoju uczelni oraz przewodniczący Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS, wieloletni dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu, wybitny polski psycholog społeczny.

zobacz biogram

Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej  aktywności - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Anna Zalewska

W latach 2011–2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. Członek Konwentu Godności Honorowych. Zajmuje się psychologią osobowości i różnic indywidualnych, jakości życia i zagadnieniami psychologii społecznej.

zobacz biogram

marszal-wisniewska

prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska

Członkini Senatu Uniwersytetu SWPS, przez wiele lat pełniła funkcję prodziekana Wydziału Psychologii w Warszawie, obecnie pełnomocnik dziekana ds. seminariów dyplomowych oraz kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii na Wydziale Psychologii w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości.

zobacz biogram

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów -  Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Przez wiele lat pełnił funkcję najpierw dziekana, a potem prodziekana Wydziału Psychologii w Sopocie, wybitny psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy.

zobacz biogram

258 Katarzyna Popiolek

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Założycielka i dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach, psycholożka społeczna, bardzo ceniona w środowisku akademickim oraz lokalnym. Angażuje się w rozwiązywanie trudnych spraw Śląska i jego mieszkańców, za co została nagrodzona w 2012 r. „Platynowym laurem Pro Publico Bono”. W plebiscycie na najbardziej wpływową kobietę regionu w 2016 r. ulokowała się w pierwszej dziesiątce.

zobacz biogram

Interdisciplinary Doctoral School - SWPS University of Social Sciences and  Humanities

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

Członek Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS, wybitny filolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca.

zobacz biogram

258 teresa gardocka

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Dyrektor Instytutu Prawa oraz członkini Senatu Uniwersytetu SWPS. W latach 2011–2016 pełniła fukcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, a potem przez wiele lat pełniła funkcję dziekana Wydziału Prawa w Warszawie. Prawniczka, specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego.

zobacz biogram

258 radoslaw markowski

prof. dr hab. Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją na Uniwersytecie SWPS, ekspert specjalizujący się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →