logo uswps nazwa 3
25 lat

Jubileusz to doskonały czas na podsumowanie dokonań uczelni. Ważnym członkom naszej społeczności, a także instytucjom i osobom, które miały szczególny wpływ w rozwój naszej uczelni, zostaną przyznane specjalne odznaczenia. Postępowanie w sprawie nadania tytułu lub odznaczenia prowadzi Konwent Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS.
Z okazji jubileuszu powstania naszego Uniwersytetu zostały zaprojektowane wzory nowych odznaczeń. Autorami koncepcji był zespół projektantów z wrocławskiej Katedry Grafiki, a sam medal zaprojektowała Katarzyna Sowa.

Nadawane pośmiertnie w uznaniu wybitnych zasług na rzecz uczelni i jej społeczności

Odznaczenie „Medal Non Omnis Moriar”

Z wnioskiem do konwentu o wszczęcie postępowania w sprawie nadania odznaczenia może wystąpić rektor, założyciel uczelni lub dyrektor generalny. Postępowanie w sprawie nadania odznaczenia może zostać również wszczęte przez konwent z własnej inicjatywy, po uzyskaniu wstępnej zgody rektora. W toku prowadzonego postępowania konwent przygotowuje uzasadnienie nadania odznaczenia. Medal nadaje senat na wniosek konwentu. Uchwała senatu w sprawie nadania odznaczenia jest podejmowana większością 3/5 głosów w głosowaniu tajnym.

Odznaczenie „Medal Non Omnis Moriar” jest wręczane, o ile jest to możliwe, rodzinie lub bliskim osoby odznaczonej.

medale non omnis

W uznaniu zasług lub długoletniej pracy na rzecz Uniwersytetu SWPS

Odznaczenie „Medal SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”

Jest nadawane pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu SWPS lub instytucjom, w uznaniu zasług lub długoletniej pracy na rzecz Uniwersytetu SWPS i jego społeczności, w szczególności z okazji jubileuszy oraz ważnych wydarzeń obchodzonych w uczelni. Z wnioskiem o nadanie odznaczenia może wystąpić rektor, założyciel uczelni, dyrektor generalny, zarząd uczelni, dziekan, dyrektor instytutu lub konwent. Odznaczenie nadaje rektor w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii konwentu. 

medale non omnis

Koncept kreatywny

Symbolika 3 x 0

Medal składa się z trzech okręgów symbolizujących wartości Uniwersytetu:

  • otwartość,
  • odwagę,
  • odpowiedzialność. 

Okręgi przeplatają się w myśl zasady, że wartości są komplementarne – tworzą jedność, społeczność: My, Uniwersytet.

Dwa medale na dwie okazje – podobne kształtem, w materiale i grawerunku różne. Medal jubileuszowy jest posrebrzany, natomiast Medal Non Omnis Moriar wykonany jest z miedzi, galwanizowany i postarzany. Średnica medalu ma 85 mm, a długość wstążki wynosi 20 mm.

Zespół projektowy

Projektanci z wrocławskiej Katedry Grafiki

Nad koncepcją pracował zespół projektowy złożony z projektantów oraz ekspertów z Katedry Grafiki na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

W skład zespołu wchodzą następujący członkowie:

  • dr Mariusz Wszołek,
  • dr Krzysztof Moszczyński,
  • Katarzyna Sowa,
  • Mateusz Antczak,
  • Piotr Szewczyk,
  • Paulina Woźniak.

Autorka projektu medali jubileuszowych

Katarzyna Sowa

Zespół - Uniwersytet SWPS

Grafik, aktywny zawodowo projektant kreatywny. Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi warsztaty dla studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS i studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji, projektowania książki i krojów pism. Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym i jego odbiorem. Fascynują ją dokonania Polskiej Awangardy, Modernizmu Międzywojennego, Szwajcarskiej Szkoły Projektowania i eksperymenty Postmodernistów.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Statuetka
Statuetka jubileuszowa

Z okazji jubileuszu zaprojektowano również specjalną statuetkę.

więcej