logo uswps nazwa 3
25 lat

Serdecznie zapraszamy na uroczystą sesję naukową z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua (1931–2020) – wybitnego przedstawiciela polskiej psychologii, światowej rangi naukowca, twórcy regulacyjnej teorii temperamentu. Podczas wydarzenia przypomniane zostaną najważniejsze zasługi Profesora Jana Strelaua dla organizacji życia naukowego, zarówno w Polsce, jak i na świecie (sesja wspomnieniowa). Wysłuchamy także wystąpień naukowych związanych z dziedzinami, które wpisują się w dorobek naukowy Pana Profesora (sesja naukowa).

Organizatorami wydarzenia są dwie uczelnie, z którymi Profesor Jan Strelau związał swoją karierę naukową – Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet SWPS.

31 maja 2021 r.
10.00–16.00
online

Zapraszamy do udziału

Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Profesor był niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie; niezwykle pracowitym i rzetelnym badaczem; wspaniałym nauczycielem akademickim, który wykształcił pokolenia psychologów i badaczy. Wniósł on trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki. 

Pracując na rzecz środowiska akademickiego, inicjował i wspomagał rozwój wielu ośrodków naukowych. W latach 1957–2001 był pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym założył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, którymi kierował do emerytury. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984–1988) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Różnic Indywidualnych (1993–1995), wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS, 1996–2000) oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (2002–2006). Był członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury.

Trudno przecenić zasługi Profesora Jana Strelaua dla Uniwersytetu SWPS, z którym związany był przez prawie 20 lat. Po zakończeniu pracy na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął na naszej uczelni nowy rozdział pracy akademickiej. Był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, przez wiele lat pełnił funkcję prorektora ds. nauki, później przewodniczącego Rady Powierniczej oraz Konwentu Godności Honorowych. Profesor znacząco wpłynął na osiągnięcia i kulturę akademicką naszej uczelni. Od początku aktywnie wspierał środowisko naukowe wówczas jeszcze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w dążeniu do uzyskania statusu uniwersytetu przymiotnikowego, mając nieoceniony wpływ na obecny kształt uczelni.

Wydarzenie odbędzie się w formule online. na platformie Zoom. Link »

Pełny program wydarzenia tutaj » 

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

x
Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Tutaj znajdziesz pełen program sesji i prelegentów, którzy na niej wystąpią.

więcej