logo uswps nazwa 3
25 lat

W jubileuszowym roku, 25 lat od powstania Uniwersytetu SWPS, ustanowione zostało nowe odznaczenie o szczególnym wymiarze: „Medal Non Omnis Moriar” nadawany pośmiertnie w uznaniu wybitnych zasług na rzecz uczelni i jej społeczności. Podczas ostatnich posiedzeń senatu, z inicjatywy wspólnej rektora oraz Konwentu Godności Honorowych, zapadły decyzje o przyznaniu tych wyjątkowych odznaczeń zasłużonym osobom, które miały niebagatelny wpływ na rozwój Uniwersytetu SWPS.

 

Odznaczenia pośmiertne

„Medal Non Omnis Moriar”

Odznaczenie to jest wręczane, o ile jest to możliwe, rodzinie lub bliskim osoby odznaczonej. Procedura przebiega następująco: z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania odznaczenia do konwentu może wystąpić rektor, założyciel uczelni lub dyrektor generalny (postępowanie w sprawie nadania odznaczenia może zostać również wszczęte przez konwent z własnej inicjatywy, po uzyskaniu wstępnej zgody rektora). W toku prowadzonego postępowania konwent przygotowuje uzasadnienie nadania odznaczenia. Medal nadaje senat na wniosek konwentu. Uchwała senatu w sprawie nadania odznaczenia jest podejmowana większością 3/5 głosów w głosowaniu tajnym.

Projekt odznaczeń

Koncept jubileuszowych medali

Z okazji 25-lecia powstania Uniwersytetu SWPS zaprojektowane zostały wzory nowych odznaczeń. „Medal Non Omnis Moriar” wykonany jest z miedzi, galwanizowany i postarzany. Średnica odznaczenia ma 85 mm, a długość wstążki wynosi 20 mm. Medal składa się z trzech okręgów symbolizujących wartości Uniwersytetu: Otwartość, Odwagę i Odpowiedzialność. Okręgi przeplatają się w myśl zasady, że wartości te są komplementarne i tworzą jedność, społeczność, co odzwierciedla również hasło: My, Uniwersytet.

Autorami koncepcji był zespół projektantów z wrocławskiej Katedry Grafiki, a sam medal zaprojektowała Katarzyna Sowa.

 

Odznaczeni za wybitne zasługi na rzecz uczelni

Oddajemy hołd ich pamięci

Podczas ostatnich posiedzeń senatu zostali odznaczeni pośmiertnie wybitni naukowcy z dziedziny nauk społecznych. Wyróżnieni zostali również pracownicy Uniwersytetu SWPS zasłużeni dla rozwoju uczelni:

prof. Wojciech Burszta

prof. dr hab. Wojciech Burszta

Antropolog kultury, kulturoznawca, eseista i tłumacz. Autor ponad 400 publikacji naukowych, m.in. podręcznika „Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje”, prezes zarządu Instytutu im. Oskara Kolberga. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Członek założyciel Polskiego Instytutu Antropologii oraz Fundacji Instytut im. Jerzego Kmity. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wykładowca w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Wojciecha Burszty →

Mistrzowie psychologii: Rozczarowanie demokracją – prof. Janusz Reykowski -  Uniwersytet SWPS

Grażyna Dulinicz

Wieloletnia dyrektor biblioteki naszej uczelni, osoba niezwykle lubiana i szanowana zarówno przez pracowników dydaktyczno-naukowych, jak i administracyjnych. Stworzyła od podstaw naszą bibliotekę, która do dziś ma opinię znakomitego, bogatego księgozbioru naukowego. Zginęła razem z mężem w wypadku samochodowym w 2010 r.

prof. Tadeusz Gałkowski

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Psycholog rehabilitacyjny, naukowo zajmujący się przede wszystkim autyzmem oraz psychologicznymi aspektami rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, autor  wielu publikacji książkowych, a także artykułów dotyczących psychologii rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży, współautor Karty Praw Osób z Autyzmem, przewodniczący Polskiego Komitetu Audiofonologii, przez ostatnie lata życia związany z Uniwersytetem SWPS. Zmarł w 2020 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Tadeusza Gałkowskiego →

prof. Krzysztof Gawlikowski

prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

Badacz Chin, politolog. Zajmował się badaniami klasycznej chińskiej myśli strategicznej, społeczno-politycznych tradycji Azji Wschodniej i ich oddziaływaniami na współczesne przemiany polityczne i kulturowe. Autor licznych publikacji naukowych (w wielu językach) oraz redaktor wielu prac zbiorowych. Założyciel i wieloletni kierownik Centrum Badań Azji i Pacyfiku w ISP PAN, inicjator utworzenia kierunku Studiów azjatyckich na Uniwersytecie SWPS. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Krzysztofa Gawlikowskiego →

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów -  Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Tatiana Klonowicz

Psycholożka, specjalistka psychologii różnic indywidualnych i psychologii stresu, autorka licznych publikacji na temat różnych aspektów życia człowieka pod kątem poziomu stresu, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. Zmarła w 2017 r.

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów -  Uniwersytet SWPS

Stanisław Piestrak

Wieloletni dyrektor ds. administracyjnych w warszawskim kampusie naszej uczelni. Pan dyrektor doglądał remontu gmachu przy Chodakowskiej w najważniejszym etapie i dbał ze szczególną troską o to, by nasza uczelnia była miejscem bezpiecznym i świetnie zorganizowanym od strony administracyjnej. Zmarł w 2011 r.

prof. Zbigniew Pietrasiński

prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński

Profesor psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Jeden z założycieli Uniwersytetu SWPS, od początku istnienia uczelni pełnił funkcję prorektora ds. studenckich. Do jego obszarów naukowego zainteresowania należały optymalizacja działalności i rozwoju człowieka oraz badanie procesów twórczych. Zmarł w 2010 r.

258 dolinski

Ewa Podbielska

Specjalistka w Biurze Dziekana Wydziału Psychologii w Warszawie, która przez wiele lat pracowała w naszej uczelni. Zmarła w 2020 r.

prof. Jan Strelau

prof. dr hab. Jan Strelau

Nestor polskiej psychologii, światowej klasy specjalista i pionier badań nad temperamentem, twórca Regulacyjnej Teorii Temperamentu. Wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauk. Pozostawił po sobie prawie 300 prac naukowych, z jego podręczników akademickich korzystają adepci psychologii w całym kraju. Nagrodzony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Humboldt Research Award, Lifetime Achievement Award towarzystwa The European Association of Personality Psychology, nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, tzw. Polskim Noblem. Zmarł w 2020 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Jana Strelaua →

prof. Witold Wołodkiewicz

prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz

Specjalista w zakresie prawa rzymskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W pracy naukowej koncentrował się na wpływie prawa rzymskiego na rozwój europejskiej kultury prawnej. Interesował się także zagadnieniami związanymi z humanizmem prawniczym, prawoznawstwem w okresie oświecenia oraz kodyfikacją Napoleona. Współtwórca Wydziału Prawa w Warszawie na Uniwersytecie SWPS. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Witolda Wołodkiewicza →

prof. Kazimierz Wrześniewski

prof. dr hab. Kazimierz Wrześniewski

Psycholog, specjalista w zakresie psychologii zdrowia. Pełnił funkcję członka zarządu w The European Health Psychology Society. Autor wielu felietonów i opracowań naukowych dotyczących psychologii zdrowia, współautor książek i prac naukowych. Wykładowca Uniwersytetu SWPS. Zmarł w 2012 r.

prof. Anna Zeidler-Janiszewska

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Filozofka, badaczka nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego, zaangażowana w rozwój kulturoznawstwa w Polsce. Zajmowały ją przede wszystkim sztuki plastyczne i literatura. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem SWPS. Zmarła w 2017 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej →

Rodziny odznaczonych zostały zaproszone do odbioru medali podczas uroczystości w nowym roku akademickim.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

prof strelau 1200
Jan Strelau – Nauczyciel, Mentor, Mistrz

Profesor Jan Strelau wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki.

więcej