logo uswps nazwa 3
25 lat

Za nami uroczysta konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Uniwersytetu SWPS, organizowana przez Instytut Prawa oraz Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie: „Hominum causa omne ius constitutum sit. Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka”. Wystąpiły na niej osoby będące niekwestionowanymi autorytetami prawniczymi, budowniczowie nowoczesnego polskiego systemu prawnego, osobistości zasłużone dla rozwoju prawa jako dziedziny nauki oraz jego praktycy.

Konferencja odbyła się w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS w auli im. T. Tomaszewskiego.

21 października 2021 r.
09.30–14.15
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

Wyjątkowy program

 • 9.30–9.45 – Słowo na otwarcie – profesor Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, profesor Teresa Gardocka, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS

Panel otwierający: Jak skonstruować zabezpieczenia konstytucyjne przed autorytaryzmem?

 • 9.45–10.00 – Przeciwstawianie się autorytaryzmowi przez realizację zasad i reguł konstytucyjnych – doktor Bohdan Zdziennicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008–2010
 • 10.00–10.15 – Rola Senatu RP w ochronie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich – aspekty praktyczne – Senator RP Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości w latach 2009–2010

PANEL I: Konstytucja RP jako konstytucja pluralizmu (moderator: profesor Hubert Izdebski)

 • 10.15–10.30 Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995–2005
 • 10.30–10.45 – profesor Marek Chmaj, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS, szef Zespołu Doradców Senatu RP ds. konstytucyjności prawa
 • 10.45–11.00 – Dyskusja

PANEL II: Polityka tożsamości (identity politics) jako źródło władzy i dyskryminacji (moderator: profesor Bronisław Sitek)

 • 11.45–12.00 – Adam Daniel Rotfeld, Minister Spraw Zagranicznych w roku 2005
 • 12.00–12.15 – profesor Krystyna Skarżyńska, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • 12.15–12.30 – Dyskusja

PANEL III: Dyskryminacyjny legalizm – prawo w służbie dominującej większości a ochrona praw mniejszości (moderator: profesor Teresa Gardocka)

 • 12.45–13.00 – profesor Lech Gardocki, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • 13.00–13.15 – profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, były Rzecznik Praw Obywatelskich
 • 13.15–13.30 – Dyskusja

Podsumowanie konferencji

 • 13.45–14.00 – profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • 14.00–14.15 – Słowo na zamknięcie – profesor Aleksandra Cisłak-Wójcik, prorektorka ds. nauki, profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

Wyjątkowi prelegenci

Doktor Bohdan Zdziennicki

Prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w latach 2001–2010, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008–2010.

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Prawnik, Senator RP VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 Minister Sprawiedliwości, w latach 2009–2010 Prokurator Generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995–2005. Współprzewodniczący (wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim) Zespołu ds. pluralizmu związkowego. Członek PZPR (1977–1990). Współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (1990) i pierwszy jej przewodniczący (do grudnia 1995). Współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991).

Marek Chmaj

Profesor Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przejdź do biogramu →

Hubert Izdebski

Profesor Hubert Izdebski

Wszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw, pracy radcy prawnego i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Przejdź do biogramu →

Adam Rotfeld

Profesor Adam Daniel Rotfeld

Profesor nauk humanistycznych, badacz stosunków międzynarodowych, były Minister Spraw Zagranicznych. Członek Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ do Spraw Rozbrojenia (2006-2010). Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Członek grupy ekspertów mianowany przez Sekretarza Generalnego NATO. Osobisty Przedstawiciel Przewodniczącego OBWE do politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. Wykładowca na uniwersytetach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Azji.

Krystyna Skarżyńska

Profesor Krystyna Skarżyńska

Psycholog społeczny. Specjalizuje się w badaniu potocznych przekonań i postaw. Aktualnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami akceptacji agresji w życiu społecznym i w polityce, a także nad rolą ogólnych schematów świata, zasad moralnych oraz rozumienia wolności w kształtowaniu postaw politycznych. Jest autorką ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych i kilkunastu książek. Przejdź do biogramu →

Bronisław Sitek

Profesor Bronisław Sitek

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, od 1 lipca 2019 r. jest członkiem i sekretarzem Rady Doskonałości Naukowej. Wchodzi w skład Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przejdź do biogramu →

Lech Gardocki

Profesor Lech Gardocki

Prawnik, wybitny specjalista w zakresie prawa karnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996–2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998–2010. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego, w tym książki, artykuły, opracowania w pracach zbiorowych, komentarze do orzeczeń Sądu Najwyższego. W roku 2014 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Przejdź do biogramu →

prof. Witold Wołodkiewicz

Profesor Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Przejdź do biogramu →

prof. Kazimierz Wrześniewski

Profesor Teresa Gardocka

Prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Przejdź do biogramu →


Profesor Mirosław Wyrzykowski

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Aleksandra Cisła-Wójcik

Profesor Aleksandra Cisłak-Wójcik

Psycholog naukowo zajmuje się władzą, przede wszystkim bada to, w jaki sposób sprawowanie władzy zmienia człowieka, a jak zmienia go podleganie władzy. Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium Polityki, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Pełni funkcję prorektorki ds. nauki Uniwersytetu SWPS. Przejdź do biogramu →

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

x
Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS

Instytut Prawa koordynuje działalność naukową i integrację środowiska prawniczego uczelni, w skład którego wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z trzech wydziałów Uniwersytetu SWPS.

Czytaj więcej →

x
Wydział Prawa w Warszawie

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Czytaj więcej →