logo uswps nazwa 3
25 lat

Obchody jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu SWPS już trwają, jednak jesienią nastąpi ich punkt kulminacyjny. Pokażemy, jak przez ćwierć wieku zmieniała się nasza uczelnia oraz jak budowała się wspólnota ludzi napędzanych ideą nowoczesnej edukacji. Przygotowaliśmy wiele uroczystych wydarzeń, od paneli dyskusyjnych przez koncerty, wystawy i jubileuszową publikację, aż po sesje naukowe. „My, Uniwersytet” – to hasło spajające naszą społeczność – pragniemy podzielić się wartościami, które wynieśliśmy z uczelni i które przyświecają nam na co dzień.

Jesień w Uniwersytecie SWPS: wydarzenia naukowe, artystyczne, pro memoria

Obchody jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu SWPS rozpoczęły się w pierwszej połowie roku. Ich początek zbiegł się bowiem z 90. urodzinami nestora polskiej psychologii, prof. Jana Strelaua. Z tej okazji wraz z Uniwersytetem Warszawskim zorganizowaliśmy uroczystą sesję naukową poświęconą dorobkowi Profesora.

Za nami również ważna konferencja dotycząca systemowych sposobów wsparcia dzieci i nastolatków w kryzysie psychicznym. To temat szczególnie poruszający, w dobie pandemii bowiem uwidoczniły się problemy systemowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży w naszym kraju.

Na jesień Uniwersytet SWPS zaplanował również wydarzenia o charakterze naukowycm, mi.n.  konferencję przygotowywaną przez Instytut Prawa „Hominum causa omne ius constitutum sit. Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka”, a także panel dyskusyjny „Poetyka (nie)codzienności”, organizowany przez Instytut Nauk Humanistycznych oraz Dni Centrów Badawczych organizowane ptrzez Instytut Psychologii.

Nie zabraknie również wydarzeń artystycznych, podczas których okazję do zaprezentowania swoich prac zyskają absolwenci i absolwentki kierunków projektowych Uniwersytetu SWPS. Jubileusz 25-lecia istnienia uczelni zbiega się z 10. urodzinami Katedry Grafiki działającej we wrocławskiej filii oraz School of Form (obecnie w ramach Wydziału Projektowania w Warszawie). Okolicznościowa wystawa „20(5) projektów absolwentów na 25-lecie” od października aż do końca roku podróżować będzie po wszystkich kampusach Uniwersytetu SWPS. Jej motywem przewodnim będą trzy wartości wyznawane przez uczelnię: otwartość, odwaga i odpowiedzialność.

W planach jest również projekt muzyczny Chóru Uniwersytetu SWPS we współpracy z trio Bastarda. We wrześniu odbędzie się okolicznościowy koncert w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego oraz wydanie wspólnej płyty. Projekt będzie kompilacją opracowań tradycyjnych polskich pieśni obrzędowych związanych ze zmianami pór roku i tradycjami ludowymi.

Kulminacyjnym wydarzeniem obchodów jubileuszu będzie Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w dniu 5 października 2021 roku. Uroczystość uświetni wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Jacka Popiela, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dumni z przeszłości

W obchodach jubileuszu 25-lecia przewidziano również wybór „Absolwenta 25-lecia” w pięciu kategoriach: nauka i dydaktyka, kultura i sztuka, społeczeństwo, biznes, sport, spośród kandydatów, którzy w swoim życiu zawodowym wcielają idee otwartości, odwagi i odpowiedzialności. Wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której będą wchodzić przedstawiciele studentów, nauczycieli akademickich i pracowników obszaru organizacyjnego. Zwycięzców poznamy  w lipcu 2021 r.

W nowym roku akademickim zostanie otwarta wystawa z pamiątkami o wybitnych postaciach z historii Uniwersytetu, zaś jedna z auli w siedzibie uczelni otrzyma imię Profesora Jana Stelaua. Pod koniec roku odbędzie się wieczór wspomnień o uczelni i ludziach z nią związanych.

Jubileusz 25-lecia to również okazja do uhonorawania osób zasłużonych dla naszej uczelni i społeczności. Senat, na wniosek Konwentu Godności Honorowych, nadał pośmiertnie odznaczenia „Medal Non Omnis Moriar” dwunastu szczególnie zasłużonym pracownikom uczelni. Medale zostaną przekazana na ręce rodzin i bliskich dla osób odznaczonych, podczas uroczystości w nowym roku akademickim.

We wrześniu poznamy również listę osób i instytucji nagrodzonych odznaczeniem „Medal SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” nadawanego przez rektora po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

wywiad ger cieslka
O roli Uniwersytetu we współczesnym świecie

Prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS razem z dr Ewą Ger, dyrektor generalną uczelni, opowiadają o roli wolności akademickiej i społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu; o tworzeniu wspólnoty w poszanowaniu różnorodności.

więcej