Naukowiec/Adrian Krężlik

  • Jak zmienią się przestrzenie publiczne po pandemii?

    Prawdopodobnie 2020 rok stanie się nową cezurą czasową, która dzieli współczesność na przedpandemiczną i postpandemiczną. Jednym z podejść, które coraz częściej pojawia się w przestrzeni, jest rezyliencja, czyli umiejętność dostosowania się do ciągle zmieniającego się otoczenia i uodpornienia się na zmiany – ocenia Adrian Krężlik, architekt i projektant ze School of Form.

Zobacz także

Group 426 strefa zarzadznia logo 05 logo strefapsyche logo white kopia logo white kopia