Zadzwoń do nas:

tel.: 22 103 26 31
wyślij mail lub zostaw dane do kontaktu

Język niemiecki
kurs biznesowy

O kursie

Używaj niemieckiego w komunikacji biznesowej

Biznesowy kurs języka niemieckiego prowadzony na poziomach B1 oraz B2 kierujemy do osób zainteresowanych zagadnieniami świata biznesu, które chciałyby swoje umiejętności językowe rozwijać w kierunku profesjonalnej komunikacji biznesowej. Kurs prowadzony jest metodą konwersacyjną w oparciu o materiały zaczerpnięte z aktualnych portali biznesowych (faz.de, wiwo.de, zeit.de, spiegel.de), dotyczące bieżących tematów gospodarczych, politycznych czy też nowinek technologicznych, a także najnowsze wykłady specjalistów z różnych dziedzin biznesu.

Podczas kursu poznasz i rozwiniesz słownictwo charakterystyczne dla języka biznesowego, podniesiesz swoje umiejętności komunikacyjne w sytuacjach takich, jak prezentacje biznesowe, negocjacje, wystąpienia, telekonferencje. Nauczysz się zasad biznesowej korespondencji, tworzenia oficjalnych pism i raportów. Zapoznasz się z etykietą biznesu i zasadami prowadzenia niezobowiązujących, ale bardzo istotnych tzw. small talks. Zadbamy o to, byś w wielokulturowym środowisku pracy poruszał się w sposób naturalny i swobodny.

Małe, starannie dobrane grupy

Będziesz pracować w niewielkich maksymalnie 6 osobowych grupach. To optymalne rozwiązanie zapewniające maksimum uwagi ze strony lektora i możliwość konwersacji na każdych zajęciach.

Dzięki szczegółowemu audytowi językowemu wykonanemu przed zapisem na odpowiedni poziom kursu oraz ankiecie na temat zainteresowań, gwarantujemy przydzielenie do grupy, która będzie odpowiadała Ci zarówno pod względem umiejętności językowych, jak i zainteresowań prywatnych i zawodowych, dotychczasowych doświadczeń z językiem niemieckim i oczekiwań względem kursu.

test online

swps sj kurs mob v2

Skuteczna metoda i najnowsze materiały

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną w oparciu o materiały zaczerpnięte z aktualnych portali biznesowych (faz.de, wiwo.de, zeit.de, spiegel.de), dotyczące bieżących tematów gospodarczych, politycznych czy też nowinek technologicznych.

Na naszej platformie e-learningowej znajdziesz zbiór zagadnień z lekcji, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, teksty do czytania i filmy, z których będziesz mógł korzystać między zajęciami, aby samodzielnie doskonalić najważniejsze dla Ciebie aspekty umiejętności językowych.

Lokalizacja

Szkoła Językowa Uniwersytetu SWPS mieści się w kampusie uczelni w dzielnicy Praga Południe, po prawej stronie Wisły. Dojazd do nas z Centrum zajmuje zaledwie 15 minut autobusem, tramwajem lub samochodem oraz 20-25 minut rowerem. W najbliższej okolicy znajdują się Urząd Dzielnicy Praga Południe, Park Skaryszewski, SOHO Factory. Dowiedz się więcej o naszej lokalizacji »

BOSSJ

Biuro Obsługi Słuchacza Szkoły Językowej

tel.: 22 103 26 31
e-mail: [email protected]

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pokój N141
Biuro działa zdalnie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.

poziom B1

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs biznesowy na poziomie B1 kierujemy do osób, które pracują lub przygotowują się do pracy w firmach międzynarodowych lub zagranicznych, gdzie jednym z języków komunikacji biurowej jest język niemiecki. To także propozycja dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

Organizacja kursu semestralnego

SJ 10 sluchaczy v3SJ spotkania v1SJ konwersatoria dodatlkowe

Zajecia realizowane w formacie on-line!

Wymagania wstępne

Kwalifikacja na kurs następuje w wyniku wypełnienia testu poziomującego z wynikiem 20-25 pkt. Dzięki dodatkowemu audytowi językowemu zostaniesz przydzielony do grupy odpowiadającej Twoim kompetencjom językowym.

test online

swps sj kurs mob v2

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Po ukończeniu całego kursu biznesowego na poziomie B1 będziesz potrafił swobodnie opowiedzieć o sobie, swoim życiu zawodowym, pracy i zespole. Umówisz się na spotkanie, poprowadzisz rozmowę telefoniczną i służbową korespondencję mailową. Zgłosisz problem związany z pracą lub przedstawisz jego rozwiązanie. Weźmiesz aktywny udział w spotkaniu biznesowym, rozmowie rekrutacyjnej, telekonferencji i burzy mózgów, a także nieformalnej rozmowie biznesowej. Będziesz potrafił napisać swoje CV i list motywacyjny, podanie, raport, analizę oraz przygotować i przedstawić prezentację po niemiecku, związaną z prowadzonymi projektami.

Po ukończeniu kursu na poziomie B1 będziesz miał podstawę do uczestnictwa w kursie biznesowym B2.

Treści nauczania

W trakcie tego kursu nauczysz się rozumieć ze słuchu treści typowe dla komunikacji biurowej, czytać ze zrozumieniem proste teksty dotyczące biznesu, odczytywać wykresy i grafy, przygotowywać prezentacje biznesowe po niemiecku. Zakres tematyczny i leksykalny zajęć umożliwi Ci komunikację po niemiecku w środowisku biznesowym.

Zakres leksykalny: praca, zawody i pozycje, hierarchia w biurze, wynagrodzenia, motywacja, dziedziny biznesu, reklama, marketing, bankowość, produkcja, design, zarządzanie, księgowość.

Zakres gramatyczny: czas przeszły Perfekt, czas przeszły Präteritum, czasowniki modalne w czasie przeszłym, czas przyszły Futur I, stopniowanie przymiotników i przysłówków, deklinacja przymiotników po rodzajniku określonym i nieokreślonym, deklinacja przymiotników bez rodzajnika, deklinacja zaimków dzierżawczych we wszystkich przypadkach, przyimki i przysłówki określające kierunek i miejsce, przysłówki i przyimki czasu, rekcja czasowników, konstrukcja bezokolicznikowa z zu, strona bierna czasów Präsens, Präterium i Perfekt, strona bierna z czasownikami modalnymi, zdania złożone z dass, weil, obwohl, trotzdem, falls, tryb przypuszczający, rzeczowniki odprzymiotnikowe, zdanie dopełnieniowe, zdanie przydawkowe (względne).

Materiały do nauki wykorzystywane podczas kursu
 • materiały programu autorskiego/ podręcznik biznesowy na poziomie B1 dobrany do wymagań Słuchaczy
 • teksty, gry słowne, rebusy, krzyżówki, zadania ćwiczące struktury gramatyczne i leksykalne umieszczone na naszej platformie learnonline.swps.edu.pl
 • dodatkowe materiały do słuchania i oglądania dostępne w niemieckojęzycznych serwisach internetowych, takich jak: faz.de, wiwo.de, zeit.de, spiegel.de
 • fragmenty filmów dokumentalnych i biograficznych dotyczących biznesu i wiadomości ze świata w języku niemieckim
Kontrola postępów

Twój lektor będzie na bieżąco, z lekcji na lekcję, monitorował Twoje postępy w nauce i dawał Ci informację zwrotną. W trakcie jednego roku nauki czekają Cię także:

 • 4 pisemne testy cząstkowe
 • test śródsemestralny – pisemny i ustny
 • test końcowy – pisemny i ustny
Terminy kursów na poziomie B1

Zawsze możesz rozpocząć kurs. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 18.00. Ciągle tworzymy nowe grupy. Zapytaj nas o dogodne terminy!

Opłaty

Wybierz odpowiednią dla siebie formę płatności.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość ratycena kursu
1 rata 1850 1850
2 raty 1090 2180

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość raty
1 rata 1850
2 raty po 1090

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

Zniżki

 • 150 zł za kontynuację nauki w Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS (już po pierwszym semestrze)

poziom B2

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs biznesowy na poziomie B2 kierujemy do osób, które pracują lub przygotowują się do pracy w firmach międzynarodowych lub zagranicznych, gdzie jednym z języków komunikacji biurowej jest język niemiecki. To także propozycja dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

Organizacja kursu semestralnego

SJ 10 sluchaczy v3SJ spotkania v1SJ konwersatoria dodatlkowe

Zajecia realizowane w formacie on-line!

Wymagania wstępne

Kwalifikacja na kurs następuje w wyniku wypełnienia testu poziomującego z rezultatem 25-30 pkt. Dzięki dodatkowemu audytowi językowemu zostaniesz przydzielony do grupy odpowiadającej Twoim kompetencjom językowym.

test online

swps sj kurs mob v2

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Po ukończeniu całego kursu biznesowego na poziomie B2 będziesz potrafił swobodnie opowiedzieć o swoim życiu zawodowym, wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, przedstawić i argumentować swój punkt widzenia w dyskusji, rozmawiać o różnych kwestiach makro- i mikroekonomicznych. Umówisz się na spotkanie biznesowe, poprowadzisz rozmowę telefoniczną i służbową korespondencję mailową, a także weźmiesz aktywny udział w telekonferencji przy użyciu zdalnych narzędzi komunikacji. Będziesz potrafił jasno i swobodnie wypowiadać się na tematy związane ze swoim stanowiskiem pracy (w zakresie specjalistycznym), a także szerszymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i strategią firmy. Będziesz umiał swobodnie prowadzić i podtrzymywać kontakty z kontrahentami z uwzględnieniem nieformalnych rozmów biznesowych oraz specyfiki społeczno-kulturowej niemieckojęzycznych partnerów biznesowych, a także radzić sobie w przypadkach problemów komunikacyjnych.

Będziesz potrafił napisać CV, list motywacyjny, raport, analizę czy przygotować prezentację po niemiecku. Przeczytasz ze zrozumieniem teksty w internetowych serwisach informacyjnych dotyczące codziennych wydarzeń, polityki, gospodarki i biznesu.

Treści nauczania

W trakcie tego kursu nauczysz się rozumieć ze słuchu treści typowe dla komunikacji biurowej, czytać ze zrozumieniem teksty związane z biznesem o średnim stopniu trudności, odczytywać wykresy i grafy, przygotowywać prezentacje biznesowe po niemiecku. Rozbudowany zakres tematyczny i leksykalny zajęć umożliwi Ci płynną komunikację po niemiecku w środowisku biznesowym.

Zakres leksykalny: telekomunikacja i nowinki technologiczne, reklama i marketing, automatyzacja i cyfryzacja, systemy motywowania pracowników, zarządzanie i administracja, ścieżka kariery, finanse i bankowość, satysfakcja z pracy i sukces, budowanie zespołów i techniki zarządzania, obsługa klienta, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo.

Zakres gramatyczny: czasy gramatyczne (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I-Zukunft), czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, deklinacja przymiotników, zaimki przyimkowe, przyimki lokalne i temporalne, rekcja czasownika i przymiotnika, konstrukcja bezokolicznikowa z zu i bez zu strona bierna, strona bierna z czasownikami modalnymi, strona bierna określająca stan, zdania warunkowe, tryb przypuszczający, zdania ze spójnikami wieloczłonowymi, zdania okolicznikowe przyczyny, zdania okolicznikowe czasu z alswenn, zdania okolicznikowe sposobu, zdania skutkowe, zdania przyzwalające, partykuły, mowa zależna.

Materiały do nauki wykorzystywane podczas kursu
 • materiały programu autorskiego/ podręcznik biznesowy na poziomie B2 dobrany do wymagań Słuchaczy
 • teksty, gry słowne, rebusy, krzyżówki, zadania ćwiczące struktury gramatyczne i leksykalne umieszczone na naszej platformie learnonline.swps.edu.pl
 • dodatkowe materiały do słuchania i oglądania dostępne w niemieckojęzycznych serwisach internetowych, takich jak: faz.de, wiwo.de, zeit.de, spiegel.de
 • fragmenty filmów dokumentalnych i biograficznych dotyczących biznesu, wiadomości ze świata w języku niemieckim
Kontrola postępów

Twój lektor będzie na bieżąco, z lekcji na lekcję, monitorował Twoje postępy w nauce i dawał Ci informację zwrotną. W trakcie jednego roku nauki czekają Cię także:

 • 4 pisemne testy cząstkowe
 • test śródsemestralny – pisemny i ustny
 • test końcowy – pisemny i ustny
Terminy kursów na poziomie B2

Zawsze możesz rozpocząć kurs. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 18.00. Ciągle tworzymy nowe grupy. Zapytaj nas o dogodne terminy!

Opłaty

Wybierz odpowiednią dla siebie formę płatności.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość ratycena kursu
1 rata 1850 1850
2 raty 1090 2180

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość raty
1 rata 1850
2 raty po 1090

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

Zniżki

 • 150 zł za kontynuację nauki w Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS (już po pierwszym semestrze)

Wypełnij test online

... i sam sprawdź swoje umiejętności językowe