#METODYK

Kombinacja najbardziej skutecznych technik, nowoczesnych narzędzi, aktualnych materiałów, doświadczenia i pasji lektorów – nasza metoda nauczania języków, jest niczym system walki Krav Maga – skupia tylko efektywne rozwiązania.

mgr Małgorzata Kicana,
filolog, tłumacz, wykładowca Uniwersytetu SWPS, instruktor Krav Maga, dyrektor metodyczny Szkoły Językowej Uniwersytetu SWPS

Metoda kształcenia

Szybkie i długotrwałe efekty w nauczaniu języków osiągamy dzięki sześciu fundamentalnym założeniom.

Przede wszystkim komunikacja!

Ze wszystkich kompetencji językowych, które budują ostateczną znajomość języka, największy nacisk kładziemy na komunikację i umiejętność swobodnego wypowiadania się. Dotyczy to nie tylko opanowania słownictwa i konstrukcji gramatycznych, lecz przede wszystkim przełamania oporów związanych z mówieniem. Od początku zajęć będziesz komunikował się zarówno z lektorem, jak i innymi uczestnikami kursu, tylko w nauczanym języku. Dzięki temu, szybko i płynnie przyzwyczaisz się do używania danego języka, nie będziesz doświadczać ‘zacinania się’ na jakimś słowie – przecież z łatwością o nie zapytasz, poprosisz o wyjaśnienie, użyjesz zamiennika, czy też zastosujesz inną konstrukcję leksykalną. Reasumując, szybciej zaczniesz budować zdania, komunikować się z innymi
i być aktywnym użytkownikiem języka, którego się uczysz.

Aktualne, interesujące materiały do nauki

Wszystkie prezentowane Słuchaczom materiały są najwyższej jakości. Zapewnia to nie tylko autentyczność językową, lecz także dostarcza aktualnych informacji o tym, co dzieje się na świecie i w danym kręgu kulturowym. Odchodzimy od podręczników i standardowo wykorzystywanych ‘słuchanek’, które szybko tracą na ważności i są nudne dla kursantów*. W Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS będziesz pracował na autentycznych, bieżących i dostosowanych do Twoich zainteresowań materiałach dostępnych w iternecie. Poznasz opinie specjalistów z różnych dziedzin, komentarze ekspertów dostępne w takich serwisach jak BBC.com, Bloomberg.com czy TED.com. Dzięki temu, będziesz nie tylko systematycznie poszerzał swoje umiejętności językowe, lecz także poznasz bieżące światowe trendy w dziedzinach, które Cię interesują.
*Słuchacze kursów na poziomach początkujących będą jednocześnie korzystać także z podręczników w celu lepszego uporządkowania wiedzy.

Profesjonalni i doświadczeni lektorzy

Wysokie wymagania, które stawiamy naszym lektorom są gwarancją tego, że będą Cię uczyć najlepsi specjaliści z danych obszarów językowych – osoby posiadające co najmniej tytuł magistra filologii i minimum 2-3 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów językowych dla osób dorosłych. Każdy lektor przed rozpoczęciem współpracy z nami musi zaliczyć indywidualny audyt językowo-kompetencyjny. Jego kwalifikacje monitorujemy także na bieżąco w wyniku indywidualnych hospitacji zajęć oraz ankiet słuchaczy. Prócz kompetencji językowych, równie ważne są dla nas zdolności interpersonalne naszych lektorów, umiejętność dzielenia się swoimi pasjami oraz zaangażowanie. Jeśli wybierzesz kurs specjalistyczny, możesz być pewien że Twój lektor będzie miał minimum stopień magistra z danej dziedziny wiedzy (psychologia, finanse, prawo etc.) oraz certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie C2.

Zanurzenie się w kulturze

Zależy nam, by uczestnicy kursów mieli jak najwięcej czynnych kompetencji językowych, a także zanurzyli się w kulturze danego języka. Nasi lektorzy są nie tylko specjalistami w dziedzinie nauczania języka, ale też pasjonatami. Zarażą Cię swoją fascynacją daną kulturą, podzielą się z Tobą swoją wiedzą o ważnych i aktualnych sprawach dotyczących danego kręgu językowo-kulturowego. Ucząc się języka, zdobędziesz także wiedzę na temat kraju, historii, sztuki i społeczeństwa, które się nim posługuje. Pozbędziesz się barier językowych i kulturowych w komunikacji.

Właściwie dobrana grupa

Staramy się, by poszczególne grupy kursantów były idealnie dobrane, nie tylko pod względem poziomu umiejętności językowych, lecz także pod względem wieku, zainteresowań, doświadczenia zawodowego oraz oczekiwań względem kursu. Przeprowadzimy z Tobą szczegółowy audyt poprzedzający zapis na kurs, by zapewnić Ci jak najbardziej optymalne warunki do nauki, konwersacji, wymiany doświadczeń i poglądów w grupie, w której szybko rozwiniesz swój potencjał.

E-learning oraz e-dziennik

Wszystkie materiały, które Słuchacze omawiają w trakcie trwania kursu, są nie tylko starannie wyselekcjonowane, lecz także dostępne na platformie e-learningowej. Zamieszczamy tam linki do tekstów, wykładów, filmów, ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych. To Twoje narzędzie do samodzielnego doskonalenia językowego. Dodatkowym instrumentem usprawniającym naukę w naszej szkole jest e-dziennik, w którym sprawdzisz wszystkie ważne informacje dotyczące zajęć, terminów, swoich osiągnięć, prac domowych lub wyślesz wiadomość. To Twoje medium do komunikacji z lektorem i pozostałymi słuchaczami.

Rada Programowa

Wysoką jakość kursów w Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS i właściwy kierunek rozwoju naszej oferty gwarantuje Rada Programowa, którą tworzą wybitni filologowie, wykładowcy Uniwersytetu SWPS. Są to: dr Agnieszka Gadomska (Przewodnicząca), dr Małgorzata Kłos, dr Agnieszka Pantuchowicz, dr Paweł Pyrka.

Konsultantem ds. Nauczania Języków Obcych na Uniwersytecie SWPS jest prof. Hanna Komorowska, od 1989 roku delegat Polski do Sekcji Językowej Rady Europy.

Rada Programowa Szkoły Językowej Uniwersytetu SWPS czuwa nad tym, by kształcenie w szkole było zgodne z metodyką nauczania języka opisaną w standardach Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Standardy te zakładają realizację po 120 godzin dydaktycznych kursu dla poziomów A1 oraz A2, oraz po 240 godzin dla poziomów od B1 do C2 (jednostka dydaktyczna = 45 min).

Lektorzy

Kontakt

Napisz lub zadzwoń, korzystając z poniższych danych:

adres: Szkoła Językowa Uniwersytetu SWPS 
ul. Chodakowska 19/31,
03-815 Warszawa
telefon: 22 103 26 31
e-mail: [email protected]
biuro: Biuro Obsługi Słuchacza Szkoły
Językowej Uniwersytetu SWPS
Biuro działa zdalnie od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00-17.00.
pokój N141

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail [email protected], dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected] albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.