Zadzwoń do nas:

tel.: 22 103 26 31
wyślij mail lub zostaw dane do kontaktu

Język niemiecki
kurs ogólny o profilu komunikacyjnym

O kursie

Rozwijaj wszystkie kompetencje językowe

Ogólny kurs języka niemieckiego o profilu komunikacyjnym prowadzony na poziomach od A1 do B2 kierujemy do osób, które są zainteresowane spójnym rozwijaniem następujących kompetencji językowych: mówienia, czytania, pisania, rozumienia ze słuchu, poszerzania zakresu słownictwa.

Kurs podniesie Twoje kompetencje komunikacyjne, szczególnie zdolność swobodnego wypowiadania się w języku niemieckim. Chcemy, abyś od początku nauki mógł skutecznie porozumiewać się z innymi użytkownikami tego języka, oglądać ulubione seriale, filmy i programy informacyjne w oryginale, a także swobodnie funkcjonować w świecie globalnej komunikacji internetowej, gdzie obok umiejętności czytania i rozumienia wiadomości, równie istotna jest możliwość pisania postów, komentarzy, e-maili.

Małe, starannie dobrane grupy

Będziesz pracować w niewielkich maksymalnie 6 osobowych grupach. To optymalne rozwiązanie zapewniające maksimum uwagi ze strony lektora i możliwość konwersacji na każdych zajęciach.

Dzięki szczegółowemu audytowi językowemu wykonanemu przed zapisem na odpowiedni poziom kursu oraz ankiecie na temat zainteresowań, gwarantujemy przydzielenie do grupy, która będzie odpowiadała Ci zarówno pod względem umiejętności językowych, jak też zainteresowań prywatnych i zawodowych, dotychczasowych doświadczeń z językiem niemieckim i oczekiwań względem kursu.

test online

swps sj kurs mob v2

Skuteczna metoda i najnowsze materiały

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną (dla niższych poziomów w oparciu o podręcznik) i suplementowany jest materiałami zaczerpniętymi z bieżącej prasy (Focus, Spiegel), serwisów internetowych (da.colorfulmedia.pl, dw.com, focus.de, sueddeutsche.de, faz.net, spiegel.de) oraz najnowszymi wykładami specjalistów z różnych dziedzin wiedzy (dw.com, TEDTalks auf deutsch).

Na naszej platformie e-learningowej znajdziesz zbiór zagadnień z lekcji, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, teksty do czytania i filmy, z których będziesz mógł korzystać między zajęciami, by samodzielnie doskonalić najważniejsze dla Ciebie aspekty umiejętności językowych.

Lokalizacja

Szkoła Językowa Uniwersytetu SWPS mieści się w kampusie uczelni w dzielnicy Praga Południe, po prawej stronie Wisły. Dojazd do nas z Centrum zajmuje zaledwie 15 minut autobusem, tramwajem lub samochodem oraz 20-25 minut rowerem. W najbliższej okolicy znajdują się Urząd Dzielnicy Praga Południe, Park Skaryszewski, SOHO Factory. Dowiedz się więcej o naszej lokalizacji »

BOSSJ

Biuro Obsługi Słuchacza Szkoły Językowej

tel.: 22 103 26 31
e-mail: [email protected]

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pokój N141
Biuro działa zdalnie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.

poziom A1

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A1 przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć naukę języka niemieckiego, poznać podstawowe zasady gramatyki i pisowni, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi.

Organizacja kursu semestralnego

SJ 10 sluchaczy v3SJ spotkania v1SJ konwersatoria dodatlkowe

Zajecia realizowane w formacie on-line!

Wymagania wstępne

Kwalifikacja na kurs następuje w wyniku wypełnienia testu poziomującego z wynikiem mniejszym niż 10 pkt. Dzięki dodatkowemu audytowi językowemu zostaniesz przydzielony do grupy odpowiadającej Twoim kompetencjom językowym.

test online

swps sj kurs mob v2

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Po ukończeniu całego kursu na poziomie A1 będziesz potrafił przedstawić siebie lub kogoś ze swojego otoczenia, opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i miejscu zamieszkania. Zadasz pytania i udzielisz odpowiedzi w prostej rozmowie dotyczącej np. wykonywanej pracy, zainteresowań i codziennych czynności, w bieżącym kontekście. Będziesz rozumiał ze słuchu proste polecenia i komunikaty. Przeczytasz ze zrozumieniem, a także napiszesz krótką notatkę, opis osoby, listę zakupów, nieformalny mail lub list. Zrozumiesz proste teksty w internetowych serwisach informacyjnych, nieskomplikowane wpisy na Facebooku, Instagramie czy Twitterze, wiadomości dotyczące codziennych wydarzeń. Poradzisz sobie z typowymi, codziennymi sytuacjami: w sklepie, w banku, w restauracji, na dworcu czy lotnisku. Opowiesz w prostych słowach o przeszłych wydarzeniach oraz o planach na przyszłość. Wyrazisz swoją opinię, upodobanie, poprosisz o pomoc lub o wyjaśnienie.

Po ukończeniu kursu na poziomie A1 będziesz miał podstawę do uczestnictwa w kursie A2.

Treści nauczania

W trakcie kursu nauczysz się rozumieć ze słuchu proste komunikaty wypowiadane wolno i wyraźnie w zrozumiałym kontekście, czytać ze zrozumieniem krótkie, nieskomplikowane teksty oraz tworzyć pierwsze wypowiedzi ustne i pisemne w standardowej odmianie języka.

Zakres leksykalny: przedmioty codziennego użytku, informacje osobiste, świat (kontynenty, państwa i języki), czas (pory roku, miesiące, dni tygodnia i daty, godziny), praca, codzienne czynności, czas wolny, artykuły spożywcze, gotowanie, restauracja, dom i jego wyposażenie, zdrowie i choroby, ubranie i wygląd, podróżowanie, pytanie o drogę i wskazanie miejsca, prosty opis miejscowości, rozrywka, sport, środowisko naturalne, rodzina i przyjaciele.

Zakres gramatyczny: czas teraźniejszy Präsens: odmiana czasowników regularnych i nieregularnych, odmiana czasowników posiłkowych habensein, szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, pytania z zaimkiem pytajnym, pytania o rozstrzygnięcie, czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie, tryb rozkazujący, czasowniki modalne – odmiana w czasie teraźniejszym, liczebniki główne, czas przeszły Perfekt, przeczenie, rodzajnik określony i nieokreślony rzeczownika, liczba mnoga rzeczownika, rzeczowniki złożone, deklinacja rzeczownika, zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku.

Pisanie: krótka notatka, lista zakupów, kartka, e-mail, opis siebie.

Materiały do nauki wykorzystywane podczas kursu
 • podręcznik ogólny na poziomie A1
 • teksty, gry słowne, rebusy, krzyżówki, zadania ćwiczące struktury gramatyczne i leksykalne umieszczone na naszej platformie learnonline.swps.edu.pl
 • dodatkowe teksty do słuchania i oglądania dostępne w różnych niemieckojęzycznych serwisach internetowych
 • fragmenty seriali, filmów dokumentalnych, biograficznych i wiadomości ze świata w języku niemieckim
Kontrola postępów

Twój lektor będzie na bieżąco, z lekcji na lekcję, monitorował Twoje postępy w nauce i dawał Ci informację zwrotną. Czekają Cię także:

 • 4 pisemne testy cząstkowe
 • test śródsemestralny – pisemny i ustny
 • test końcowy – pisemny i ustny
Terminy kursów na poziomie A1

Zawsze możesz rozpocząć kurs. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 18.00. Ciągle tworzymy nowe grupy. Zapytaj nas o dogodne terminy!

Opłaty

Wybierz odpowiednią dla siebie formę płatności.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość ratycena kursu
1 rata 1850 1850
2 raty 1090 2180

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość raty
1 rata 1850
2 raty po 1090

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

Zniżki

 • 150 zł za kontynuację nauki w Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS (już po pierwszym semestrze)

poziom A2

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A2 przeznaczony jest dla osób, które mają za sobą pierwsze doświadczenia związane z nauką niemieckiego i chcą kontynuować kształcenie podstaw, poznać kolejne zasady gramatyki, czytać i pisać proste teksty, tworzyć i rozumieć mało skomplikowane wypowiedzi na różne tematy.

Organizacja kursu semestralnego

SJ 10 sluchaczy v3SJ spotkania v1SJ konwersatoria dodatlkowe

Zajecia realizowane w formacie on-line!

Wymagania wstępne

Kwalifikacja na kurs następuje w wyniku wypełnienia testu poziomującego z rezultatem 10-19 pkt. Dzięki dodatkowemu audytowi językowemu zostaniesz przydzielony do grupy odpowiadającej Twoim kompetencjom językowym.

test online

swps sj kurs mob v2

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Po ukończeniu całego kursu na poziomie A2 będziesz potrafił przedstawić się, opowiedzieć o sobie, swoich upodobaniach, rodzinie oraz miejscu zamieszkania i pracy. Zrelacjonujesz w prostych słowach wydarzenia z przeszłości oraz przedstawisz plany na przyszłość. Porozumiesz się w podróży, hotelu, na wycieczce, kupisz bilet, zarezerwujesz pokój. Napiszesz list, e-mail, pocztówkę z wakacji, życiorys. Będziesz rozumiał proste teksty w internetowych serwisach informacyjnych, takich jak dw.com. Odczytasz oraz dodasz krótkie posty na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Poradzisz sobie w obcym mieście, jeśli będziesz musiał porozumieć się w nim po niemiecku.

Po ukończeniu kursu na poziomie A2 będziesz miał podstawę do uczestnictwa w kursie B1.

Treści nauczania

W trakcie tego kursu nauczysz się rozumieć ze słuchu proste komunikaty wypowiadane w zrozumiałym kontekście, dotyczące ogólnych zagadnień życia codziennego. Będziesz czytał ze zrozumieniem proste, krótkie teksty, uczestniczył w wymianie informacji dotyczącej codziennych sytuacji. Skonstuujesz wypowiedzi ustne i pisemne w ograniczonym zakresie leksykalno-gramatycznym, w standardowej odmianie języka, związane z Twoją sytuacją osobistą, rutynowymi czynnościami i tematami ogólnymi.

Zakres leksykalny: świat wokół mnie, rodzina, mieszkanie, szkoła i wykształcenie, rozkład dnia i czas wolny, jedzenie i picie, zdrowie i choroby, podróże;, praca i, zawody, sklepy i usługi.

Zakres gramatyczny: czasy gramatyczne (Präsens, Perfekt), czasowniki habensein w czasie przeszłym Präteritum, czasowniki modalne, czasowniki zwrotne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, rzeczownik w celowniku, przyimki z biernikiem, przyimki z celownikiem i biernikiem, zaimki osobowe w celowniku, rekcja czasowników, spójniki zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, tryb rozkazujący.

Materiały do nauki wykorzystywane podczas kursu
 • podręcznik ogólny na poziomie A2
 • teksty, gry słowne, rebusy, krzyżówki, zadania ćwiczące struktury gramatyczne i leksykalne umieszczone na naszej platformie learnonline.swps.edu.pl
 • dodatkowe teksty do słuchania i oglądania dostępne w różnych niemieckojęzycznych serwisach internetowych
 • fragmenty seriali, filmów dokumentalnych, biograficznych i wiadomości ze świata w języku niemieckim
Kontrola postępów

Twój lektor będzie na bieżąco, z lekcji na lekcję, monitorował Twoje postępy w nauce i dawał Ci informację zwrotną. Czekają Cię także:

 • 4 pisemne testy cząstkowe
 • test śródsemestralny – pisemny i ustny
 • test końcowy – pisemny i ustny
Terminy kursów na poziomie A2

Zawsze możesz rozpocząć kurs. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 18.00. Ciągle tworzymy nowe grupy. Zapytaj nas o dogodne terminy!

Opłaty

Wybierz odpowiednią dla siebie formę płatności.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość ratycena kursu
1 rata 1850 1850
2 raty 1090 2180

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość raty
1 rata 1850
2 raty po 1090

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

Zniżki

 • 150 zł za kontynuację nauki w Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS (już po pierwszym semestrze)

poziom B1

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B1 kierowany jest do osób chcących kontynuować naukę języka niemieckiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury.

Organizacja kursu semestralnego

SJ 10 sluchaczy v3SJ spotkania v1SJ konwersatoria dodatlkowe

Zajecia realizowane w formacie on-line!

Wymagania wstępne

Kwalifikacja na kurs następuje w wyniku wypełnienia testu poziomującego z wynikiem 20-25 pkt. Dzięki dodatkowemu audytowi językowemu zostaniesz przydzielony do grupy odpowiadającej Twoim kompetencjom językowym.

test online

swps sj kurs mob v2

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Po ukończeniu całego kursu na poziomie B1 będziesz potrafił płynnie opowiedzieć o sobie, swoim życiu, zainteresowaniach, rodzinie, pracy, mieście. Biorąc udział w dyskusji, bez problemu przedstawisz i uargumentujesz swój punkt widzenia, zaakceptujesz lub odrzucisz inny. Nazwiesz i wyrazisz emocje, swoje upodobania i życzenia, dokonasz porównań. Porozumiesz się w podróży, załatwisz sprawę w banku czy agencji nieruchomości. Bez problemu opowiesz o wydarzeniach z przeszłości lub przedstawisz plany na przyszłość. Napiszesz swoje CV i list motywacyjny, esej, skargę czy podanie, a także długi i skomplikowany post np. na Facebooku lub weźmiesz udział w dyskusji online. Będziesz czytał teksty w internetowych serwisach informacyjnych (dw.com, focus.de, sueddeutsche.de), w tym wiadomości dotyczące codziennych wydarzeń, polityki, kultury i sztuki, a także prostsze teksty niemieckojęzycznych autorów, np. A. Veloso, czy D. Dieter Kalka. Przy odrobinie wysiłku obejrzysz filmy i seriale po niemiecku bez pomocy lektora lub zagrasz w gry online.

Po ukończeniu kursu na poziomie B1 będziesz miał podstawę do uczestnictwa w kursie B2, a także będziesz przygotowany do zdania egzaminu na poziomie Goethe-Zertifikat Deutsch.

Treści nauczania

W trakcie tego kursu nauczysz się opisywać i nazywać znane lub interesujące Cię tematy, opowiadać o wydarzeniach, doświadczeniach, stanach emocjonalnych, planach, uzasadniać opinie. Zdobędziesz kompetencje językowe umożliwiające Ci swobodną komunikację po niemiecku w większości codziennych sytuacji, w podróży, rozmowach o sprawach osobistych i zawodowych czy o nowinkach ze świata telekomunikacji, polityki, kultury i sztuki.

Zakres leksykalny: życie rodzinne i zawodowe, urządzanie mieszkania i przeprowadzka, turystyka, ogłoszenia, zakupy, życie kulturalne, zwiedzanie miast, sport i fitness, choroby i zdrowie, jedzenie i wizyta w restauracji, nauka języków, media, mobilność, podróże i środki komunikacji, pogoda i klimat, książki i prasa, urzędy, wykształcenie i praca, obsługa klienta, reklamacje, poszukiwanie pracy, uroczystości w pracy, wypadki w pracy.

Zakres gramatyczny: czas przeszły Perfekt, czas przeszły Präteritum, czasowniki modalne w czasie przeszłym, czas przyszły Futur I, stopniowanie przymiotników i przysłówków, deklinacja przymiotników po rodzajniku określonym i nieokreślonym, deklinacja przymiotników bez rodzajnika, deklinacja zaimków dzierżawczych we wszystkich przypadkach, przyimki i przysłówki określające kierunek i miejsce, przysłówki i przyimki czasu, rekcja czasowników, konstrukcja bezokolicznikowa z zu, strona bierna czasów Präsens, Präterium i Perfekt, strona bierna z czasownikami modalnymi, zdania złożone z dass, weil, obwohl, trotzdem, falls, tryb przypuszczający, rzeczowniki odprzymiotnikowe, zdanie dopełnieniowe, zdanie przydawkowe (względne).

Materiały do nauki wykorzystywane podczas kursu
 • materiały programu autorskiego/ podręcznik na poziomie B1
 • teksty, gry słowne, rebusy, krzyżówki, zadania ćwiczące struktury gramatyczne i leksykalne umieszczone na naszej platformie learnonline.swps.edu.pl
 • dodatkowe teksty do słuchania i oglądania dostępne w różnych niemieckojęzycznych serwisach internetowych
 • fragmenty seriali, filmów dokumentalnych, biograficznych i wiadomości ze świata w języku niemieckim
Kontrola postępów

Twój lektor będzie na bieżąco, z lekcji na lekcję, monitorował Twoje postępy w nauce i dawał Ci informację zwrotną. W trakcie jednego roku nauki czekają Cię także:

 • 4 pisemne testy cząstkowe
 • test śródsemestralny – pisemny i ustny
 • test końcowy – pisemny i ustny
Terminy kursów na poziomie B1

Zawsze możesz rozpocząć kurs. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 18.00. Ciągle tworzymy nowe grupy. Zapytaj nas o dogodne terminy!

Opłaty

Wybierz odpowiednią dla siebie formę płatności.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość ratycena kursu
1 rata 1850 1850
2 raty 1090 2180

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość raty
1 rata 1850
2 raty po 1090

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

Zniżki

 • 150 zł za kontynuację nauki w Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS (już po pierwszym semestrze)

poziom B2

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B2 kierowany jest do osób, które chcą kontynuować naukę języka niemieckiego na średnio zaawansowanym poziomie, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć skomplikowane zagadnienia z wielu dziedzin jak polityka, kultura, technologia oraz sprawnie komunikować się z innymi użytkownikami języka niemieckiego w kontaktach bezpośrednich oraz online.

Organizacja kursu semestralnego

SJ 10 sluchaczy v3SJ spotkania v1SJ konwersatoria dodatlkowe

Zajecia realizowane w formacie on-line!

Wymagania wstępne

Kwalifikacja na kurs następuje w wyniku wypełnienia testu poziomującego z wynikiem 25-30 pkt. Dzięki dodatkowemu audytowi językowemu zostaniesz przydzielony do grupy odpowiadającej Twoim kompetencjom językowym.

test online

swps sj kurs mob v2

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Po ukończeniu całego kursu na poziomie B2 będziesz potrafił swobodnie uczestniczyć w komunikacji dotyczącej zarówno Ciebie samego, jak i bieżących wydarzeń na świecie, czynnie słuchać lub prosić o wyjaśnienie, formułować poglądy i argumentować swój punkt widzenia. Będziesz rozumiał opisy wydarzeń i emocji oraz umiał reagować adekwatnie do sytuacji. Przeczytasz artykuły dotyczące współczesnych problemów, codziennych wydarzeń, zagadnień z obszaru polityki, kultury i sztuki dostępne w prasie czy internetowych serwisach informacyjnych, jak np. faz.net, sueddeutsche.de, spiegel.de. Napiszesz list czy e-mail dotyczący większości tematów, artykuł do prasy, reklamację, CV i list motywacyjny. Zrozumiesz i zinterpretujesz teksty zarówno literackie, jak i popularno-naukowe. Przeczytasz współczesne książki autorów, takich jak A. A. Altmann, B. R. Bauerdick, W. Biermann, A. Brauns, H. Böll. Obejrzysz swoje ulubione filmy i seriale w oryginale, a także niemieckojęzyczną telewizję.

Po ukończeniu kursu na poziomie B2 będziesz przygotowany do zdania egzaminu na poziomie Goethe-Zertifikat Deutsch B2.

Treści nauczania

W trakcie kursu nauczysz się wypowiadać na różne tematy, przedstawiać argumenty za i przeciw, pracować ze złożonymi tekstami poświęconymi zarówno konkretnym jak i abstrakcyjnym ideom. Poznasz treści dotyczące różnych dziedzin życia (polityki, społeczeństwa, ekonomii, kultury, literatury). Zobaczysz jak wygląda udział w rozmowie rekrutacyjnej, burzy mózgów, telekonferencji czy spotkaniu biznesowym po niemiecku. Dowiesz się, jak wyrażać swoje poglądy stosownie do sytuacji, a także rozumieć subtelne różnice językowe wynikające z kontekstu komunikacyjnego.

Zakres leksykalny: nowoczesne media, praca (zatrudnienie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), gospodarstwo domowe, gastronomia, zdrowie, środki masowego przekazu (język charakterystyczny dla reklam, TV, prasa), kino (filmy i reżyserzy krajów niemieckojęzycznych), podróże, prawo i przestępstwa, świat zwierząt, klimat i ekologia, literatura i sztuka.

Zakres gramatyczny: czasy gramatyczne (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I-Zukunft), czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, deklinacja przymiotników, zaimki przyimkowe, przyimki lokalne i temporalne, rekcja czasownika i przymiotnika, konstrukcja bezokolicznikowa z zu i bez zu, strona bierna, strona bierna z czasownikami modalnymi, strona bierna określająca stan, zdania warunkowe, tryb przypuszczający, zdania ze spójnikami wieloczłonowymi, zdania okolicznikowe przyczyny, zdania okolicznikowe czasu z alswenn, zdania okolicznikowe sposobu, zdania skutkowe, zdania przyzwalające, partykuły, mowa zależna.

Materiały do nauki wykorzystywane podczas kursu
 • materiały programu autorskiego/ podręcznik na poziomie B2
 • teksty, gry słowne, rebusy, krzyżówki, zadania ćwiczące struktury gramatyczne i leksykalne umieszczone na naszej platformie learnonline.swps.edu.pl
 • dodatkowe teksty do słuchania i oglądania dostępne w różnych niemieckojęzycznych serwisach internetowych
 • fragmenty seriali, filmów dokumentalnych, biograficznych i wiadomości ze świata w języku niemieckim
Kontrola postępów

Twój lektor będzie na bieżąco, z lekcji na lekcję, monitorował Twoje postępy w nauce i dawał Ci informację zwrotną. W trakcie jednego roku nauki czekają Cię także:

 • 4 pisemne testy cząstkowe
 • test śródsemestralny – pisemny i ustny
 • test końcowy – pisemny i ustny
Terminy kursów na poziomie B2

Zawsze możesz rozpocząć kurs. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 18.00. Ciągle tworzymy nowe grupy. Zapytaj nas o dogodne terminy!

Opłaty

Wybierz odpowiednią dla siebie formę płatności.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość ratycena kursu
1 rata 1850 1850
2 raty 1090 2180

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

 grupa 6 osobowa
(45 godz. lekcyjnych)
liczba ratwysokość raty
1 rata 1850
2 raty po 1090

Opłatę za kurs zrealizujesz on-line za pomocą systemu PayU: przelewem elektronicznym, kartą debetową lub kredytową (VISA i MasterCard), a także możesz skorzystać z opcji PayU - Płacę później i bez dodatkowych kosztów przełożyć termin płatności o 30 dni.

Zniżki

 • 150 zł za kontynuację nauki w Szkole Językowej Uniwersytetu SWPS (już po pierwszym semestrze)

Wypełnij test online

... i sam sprawdź swoje umiejętności językowe