logo uswps nazwa 3

davinci

Odpowiedzialność

za podejmowane działania i ich konsekwencje. Zaangażowanie i uważność.

Otwartość

na nowe rozwiązania, twórcze działania i współpracę. Gotowość do przyjmowania odmiennych przekonań i poglądów.

Odwaga

w pokonywaniu ograniczeń, podejmowaniu trudnych problemów i angażowaniu się w pożyteczne działania.

My, Uniwersytet!

W tym roku obchodzimy 25. urodziny. To nasze wspólne święto.
Od początku budujemy instytucję i wspólnotę, która łączy nowoczesną edukację z intensywną działalnością badawczą i zaangażowaniem w sprawy społeczne. Szanujemy tradycyjne wartości akademickie: prawdę, dobro i piękno. Jednocześnie – z otwartością, odwagą i odpowiedzialnością – kształtujemy naszą teraźniejszość i przyszłość.

25 lat

Aktualności

Wydarzenia i informacje jubileuszowe

Porozmawiajmy o uczelni i wartościach

Wyjątkowe rozmowy z najważniejszymi osobami z naszego Uniwersytetu

Odwaga

Od wizji do realizacji... czyli o odwadze i determinacji przy zakładaniu i rozwoju uczelni

→ PRZECZYTAJ  WYWIAD

rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Eliaszem, współzałożycielem i pierwszym rektorem Uniwersytetu SWPS

prof. dr hab. Andrzej Eliasz

Odpowiedzialność

O zrównoważonym rozwoju i roli uniwersytetu we współczesnym świecie

→ PRZECZYTAJ WYWIAD

rozmowa z rektorem Uniwersytetu SWPS prof. dr. hab. Romanem Cieślakiem i dyrektor generalną dr Ewą Ger

prof. dr hab. Roman Cieślak i dyrektor gen. Ewa Ger

Otwartość

O ciągłej zmianie świata na lepsze, elastyczności w działaniu i gotowości na to, co przyniesie jutro

→ PRZECZYTAJ WYWIAD.

rozmowa z Piotrem Voelkelem, pełniącym funkcję założyciela uczelni

Prezes Piotr Voelkel

Odwaga

prof. dr hab. Andrzej Eliasz

Odpowiedzialność

prof. dr hab. Roman Cieślak
dyrektor generalna dr Ewa Ger

Otwartość

prezes Piotr Voelkel

Odważnie zmieniamy świat

Prezentacja pierwszych z 25 wybranych projektów, realizowanych przez naszych naukowców, studentów lub absolwentów

Odpowiedzialni za to, co mówimy

Cytaty naszych naukowców z różnych wystąpień i wywiadów

Szacunek jest sprawdzianem naszego stosunku do innych. To ważne, by dostrzegać wartości w każdym człowieku.

25 lat

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Popiołek

psycholog społeczny, specjalistka w zakresie relacji międzyludzkich

Dowiedziono naukowo, że najbardziej bezwzględnym i skutecznym zabójcą miłości jest nuda.

25 lat

prof. dr hab.

Bogdan Wojciszke

psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy

Nie każdy, kto posiada władzę, jest jednocześnie przywódcą.

25 lat

dr

Dorota Wiśniewska-Juszczak

psycholożka społeczna, specjalistka w dziedzinie psychologii władzy

Temperament nie jest dobry ani zły. I nie przesądza o tym, że my jesteśmy dobrzy albo źli.

25 lat

prof. dr hab.

Jan Strelau

wybitny psycholog, autorytet w dziedzinie temperamentu i osobowości

Przekonanie „nie da się”, „tak już musi być” blokuje jakąkolwiek zmianę.

25 lat

prof. dr hab. 

Roman Cieślak

psycholog, rektor Uniwersytetu SWPS

Dzielenie się z innymi swoimi zmaganiami, przyznawanie się do błędu to akty odwagi, nie słabości.

25 lat

 

Mateusz Banaszkiewicz

psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii zdrowia i jakości życia

Nieposłuszeństwo zwykle kojarzy nam się źle. Tymczasem można zakładać, że więcej zła w historii świata wyrządzili ludzie posłuszni niż nieposłuszni.

25 lat

dr. hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Tomasz Grzyb

psycholog, zajmuje się psychologią wpływu społecznego

Projektowanie to nie tylko dostarczanie ładnych obrazków. To również odpowiedzialność projektantów za konsekwencje stosowania swoich rozwiązań.

25 lat

dr

Mariusz Wszołek

ekspert z zakresu komunikacji i projektowania

Gdybyśmy żyli w świecie, w którym na każdym kroku obserwowalibyśmy, że ludzie pomagają innym, sami częściej byśmy to robili.

25 lat

prof. dr hab.

Dariusz Doliński

autorytet w zakresie psychologii społecznej

Kształcimy liderów zmian

Wiele kierunków studiów, jedna idea: wiedza i kompetencje to za mało, w naszych studentach rozwijamy wiarę we własne możliwości i poczucie sprawstwa.

Dumni z przeszłości, otwarci na przyszłość

Historia naszej uczelni

1996

Powstanie SWPS

Trzej profesorowie z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk – Andrzej Eliasz, Zbigniew Pietrasiński oraz Janusz Reykowski – zakładają naszą uczelnię. Funkcję Rektora obejmuje prof. Andrzej Eliasz.

Rusza pierwszy kierunek studiów – Psychologia społeczna. Studia rozpoczyna ponad 500 osób.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla,
 • uruchomiono portal internetowy onet.pl,
 • urodziła się owca Dolly – pierwszy sklonowany ssak.

1997

Ruszają pierwsze studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi nabór na studia podyplomowe z negocjacji i mediacji, doskonalenia umiejętności kierowniczych oraz metod badania rynku i obsługi klienta.

W SWPS studiuje ponad tysiąc studentów.

 

W tym czasie w Polsce:

 • uchwalono Konstytucję RP,
 • stacja TVN rozpoczęła nadawanie.

1999

Powstaje pierwsze centrum naukowo-badawcze

Działalność rozpoczyna Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, w którym prowadzone są badania nad automatycznym przetwarzaniem informacji społecznych i modyfikacją postaw.

W SWPS studiuje ponad 3 tysiące studentów.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • wprowadzono podział administracyjny Polski na 16 województw,
 • Polska została przyjęta do NATO,
 • odbyła się premiera filmu Matrix.

2000

Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Psychologia

SWPS jest pierwszą uczelnią niepaństwową, która poddaje się ocenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Założyciele postanawiają rozwijać uczelnię w kierunku uniwersyteckim.

 

W tym czasie w Polsce:

 • Sejm przyjął ustawę powołującą urząd Rzecznika Praw Dziecka,
 • powstał pierwszy polski komunikator internetowy – Gadu-Gadu,
 • Andrzej Wajda otrzymał Oscara za całokształt twórczości.

2001

Powstaje nowoczesny kampus SWPS w Warszawie

SWPS przenosi się do nowego budynku przy ulicy Chodakowskiej, który od tej pory stanowi jej główną siedzibę.

Pierwsi absolwenci odbierają dyplomy magisterskie.

W wyniku rozwoju SWPS dzieli się na dwa wydziały - Wydział Psychologii i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

W tym czasie na świecie:

 • przeprowadzono zamach na World Trade Center,
 • odbyła się światowa premiera iPoda,
 • powstał Microsoft Windows XP.

2002

Powstaje Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Uczelnia się rozwija i zakłada pierwszy wydział zamiejscowy. Pierwszym dziekanem sopockiego wydziału zostaje prof. Alina Kolańczyk.

SWPS uzyskuje pierwsze uprawnienia doktorskie z psychologii.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • powstała strefa euro – w większości krajów Unii Europejskiej została wprowadzona waluta euro,
 • Daniel Kahneman otrzymał Nagrodę Nobla za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych,
 • powstała Polska Biblioteka Internetowa.

2003

Powstaje Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Kolejnym etapem rozwoju uczelni jest utworzenie wydziału zamiejscowego we Wrocławiu. Pierwszym dziekanem wydziału zostaje prof. Dariusz Doliński.

SWPS uruchamia pierwsze w Polsce 5-letnie studia psychologiczne po angielsku.

Uczelnia zostaje członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

W tym czasie na świecie:

 • Chiny jako trzecie państwo w historii samodzielnie wysłały człowieka w kosmos,
 • urodziła się szwedzka aktywistka Greta Thunberg,
 • Arnold Schwarzenegger rozpoczął urzędowanie jako gubernator Kalifornii.

2004

Najlepszy wynik z obszaru nauk społecznych dla SWPS we Wrocławiu

W ocenie parametrycznej MNISW Wydział Psychologii we Wrocławiu otrzymał ocenę A+ i najlepszy wynik w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych.

SWPS zostaje członkiem European University Association.

 

W tym czasie na świecie:

 • powstał serwis społecznościowy Facebook,
 • Polska została przyjęta do Unii Europejskiej,
 • NASA: łazik Opportunity wylądował na Marsie.

2005

Wyróżniająca ocena PKA i uprawnienie habilitacyjne w dyscyplinie psychologia

To pierwsze studia psychologiczne w Polsce, które otrzymały tak wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

W tym czasie na świecie:

 • uruchomiono serwis internetowy YouTube,
 • Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą prawo osób homoseksualnych do małżeństwa jako prawo obywatelskie i prawo człowieka.

2006

Powstaje Wydział Filologiczny w Warszawie

W skład Wydziału wchodzą: Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Skandynawskiej, Centrum Bliskowschodnie oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej.

 

W tym czasie na świecie:

 • populacja świata osiągnęła 6,5 mld osób,
 • w Kuwejcie kobiety po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach parlamentarnych,
 • serwis internetowy YouTube został kupiony przez Google za 1,65 mld dolarów,
 • angielska wersja Wikipedii osiągnęła 1 mln haseł.

2007

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie kulturoznawstwo

Tym samym SWPS staje się jedyną uczelnią niepubliczną, która posiada uprawnienia doktorskie na dwóch wydziałach oraz uprawnienia habilitacyjne.

 

W tym czasie na świecie:

 • odbyła się światowa premiera iPhone'a,
 • powstał serwis Google Translate,
 • Polska przystąpiła do strefy Schengen.

2008

Uprawnienie doktorskie w dyscyplinie socjologia

To trzecie uprawnienie doktorskie naszej uczelni. Powstają też nowe centra naukowo-badawcze, m.in. Centrum Studiów nad Demokracją, Centrum Literatury i Języka Polskiego, Centrum Badań Porównawczych nad Literaturą i Sztuką.

 

W tym czasie na świecie:

 • bezzałogowy lądownik Phoenix wylądował na Marsie,
 • w szwedzkim Lund naukowcy po raz pierwszy sfilmowali poruszający się elektron,
 • w ośrodku CERN pod Genewą ruszył Wielki Zderzacz Hadronów.

2009

Powstaje Wydział Prawa w Warszawie

Uczelnia decyduje się na uruchomienie nowego kierunku Prawo, powołuje Wydziału Prawa, którego dziekanem zostaje prof. Teresa Gardocka.

W uczelni studiuje ponad 11 tys. studentów.

 

W tym czasie na świecie:

 • 44. Prezydentem Stanów Zjednoczonych został Barack Obama,
 • Jerzy Buzek został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
 • uruchomiono Światową Bibliotekę Cyfrową.

2010

Powstają Wydziały Zamiejscowe w Poznaniu i Katowicach

SWPS otwiera nowe wydziały zamiejscowe. W Katowicach funkcję dziekana obejmuje prof. Katarzyna Popiołek, a w Poznaniu prof. Janusz Romul.

Wrocławski wydział osiąga najwyższą ocenę parametryczną spośród wszystkich wydziałów w Polsce. Pierwszą kategorię otrzymują również: Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Profesor Helmut Skowronek doktorem honoris causa SWPS.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • w San Francisco został zaprezentowany iPad,
 • wybucha afera WikiLeaks,
 • Centrum Nauki Kopernik otworzyło pierwszy moduł budynku wraz z pięcioma galeriami.

2011

Powstają School of Form oraz Instytut Grafiki

SWPS rozszerza ofertę o nowe kierunki. W Poznaniu powstaje School of Form oferująca studia na kierunku Wzornictwo. We Wrocławiu pierwsi studenci rozpoczynają studia na kierunku Grafika.

Senat uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa SWPS profesorowi Philipowi Zimbardo za wybitny wkład w rozwój psychologii, a także za promowanie międzynarodowej współpracy naukowej.

Naukowcy z SWPS – prof. Leszek Koczanowicz, prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Grzegorz Sędek oraz prof. Bogdan Wojciszke – otrzymują tytuł MISTRZ Fundacji Nauki Polskiej.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • odbył się Narodowy Spis Powszechny,
 • wydano oficjalne grę Minecraft,
 • rozpoczęła się Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

2012

Uprawnienie doktorskie w dyscyplinie prawo

To czwarte uprawnienie doktorskie na SWPS. Programy Wzornictwa w Poznaniu oraz Psychologii w Sopocie otrzymują nagrodę w konkursie MNiSW. 

SWPS najlepszą niepubliczną uczelnią w rankingu pozyskiwania grantów Narodowego Centrum Nauki.

Studentki SWPS laureatkami Studenckiego Nobla 2012 i konkursu „Diamentowy grant”.

 

W tym czasie na świecie:

 • Łazik Curiosity wylądował na Marsie,
 • odkryto nową cząstkę elementarną – bozon Higgsa.

2013

Prestiżowa kategoria A+ dla wrocławskiego wydziału

Kategorią „A+” wyróżniono niespełna 4% wszystkich instytucji poddanych ocenie.

Prawo wśród najlepszych programów kształcenia wyróżnionych przez MNiSW.

Profesor Robert Cialdini oraz Szewach Weiss doktorami honoris causa SWPS.

 

W tym czasie na świecie:

 • Unia Europejska rozszerzyła się o Chorwację,
 • urodziło się Royal Baby,
 • w okolicach Czelabińska spadł deszcz meteorytów,
 • pierwszy polski satelita naukowy Lem wyruszył w kosmos.

2014

Kulturoznawstwo otrzymuje ocenę wyróżniającą PKA

Studia kulturoznawcze prowadzone na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii SWPS otrzymują ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Komisji.

SWPS włącza się obchody 25-lecia odzyskania wolności.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • polskojęzyczna Wikipedia osiągnęła milion artykułów,
 • Sonda Voyager 1 weszła w przestrzeń międzygwiezdną, której ludzkość jeszcze nigdy nie osiągnęła,
 • drugi polski satelita Heweliusz znalazł się w kosmosie.

2015

Pierwszy prywatny Uniwersytet w Polsce!

SWPS otrzymuje szóste uprawnienie doktorskie w dyscyplinie literaturoznawstwo. Tym samym uzyskuje prawo do używania nazwy uniwersytetu przymiotnikowego.

Komisja Europejska przyznaje naszej uczelni prawo do korzystania z wyróżnienia HR Excellence in Research.

 

W tym czasie w Polsce na świecie:

 • odbył się pierwszy przeszczep twarzy,
 • lekarze w Polsce dokonali pierwszego przeszczepu łańcuchowego,
 • Oscary – w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego zwyciężył polski dramat „Ida” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

2016

Polski Nobel dla prof. Wojciszke

Nagrodę przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej otrzymuje prof. Bogdan Wojciszke za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego.

Wyróżniająca ocena dla kierunku Psychologia w Warszawie i we Wrocławiu. Sopot zaś uzyskuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.

Prof. Andrzj Eliasz po 20 latach kierowania uczelnią przekazuje władzę rektorską prof. Romanowi Cieślakowi.

Prof. Jan Strelau uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • 45. Prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje Donald Trump,
 • odbyło się referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które zapoczątkowało brexit,
 • kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce,
 • Netflix stał się dostępny także w Polsce.

2017

Złoty Spinacz dla kanału Strefy Psyche na YouTube

Kanał Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS prowadzony w serwisie YouTube zostaje uhonorowany prestiżową nagrodą Złoty Spinacz w categorii Branded Content przyznawaną przez Związek Firm Public Relations. Zdobywa również pierwsze miejsce w konkursie Genius Universitatis organizowanym przez „Perspektywy” w kategorii Content Marketing.

 

W tym czasie na świecie:

 • protesty w Polsce przeciwko reformie sądownictwa,
 • Android (a tym samym Linux) jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie,
 • na aukcji w Nowym Jorku obraz Leonarda da Vinci „Zbawiciel świata” sprzedano za 450 milionów dolarów.

2018

Uprawnienie habilitacyjne w zakresie nauk prawnych

Wydział Prawa w Warszawie uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych.

 

W tym czasie w Polsce i na świecie:

 • ogólnokrajowy protest kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, tzw. „czarny piątek”,
 • książę Henryk i Meghan Markle złożyli przysięgę małżeńską,
 • w południowokoreańskim Pjongczangu rozpoczęły się XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

2019

Powołanie instytutów naukowych

Uczlenia utworzyła 5 istytutów naukowych, które zajmują się organizacją i koordynacją działalności naukowej pracowników w poszczególnych dyscyplinach. Są to: Instytut Nauk Humanistycznych, Istytut Nauk Społecznych, Instytut Prawa, Instytut Projektowania oraz Instytut Psychologii.

Wydziały zamiejscowe w Poznaniu i Katowicach otrzymują uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

 

W tym czasie na świecie:

 • naukowcy przedstawili pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki M87,
 • początek serii tysięcy pożarów lasów w Amazonii,
 • prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem podczas 27. finału WOŚP, następnego dnia zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

2020

Powołanie Wydziału Projektowania w Warszawie

School of Form przenosi sie do Warszawy. Powołany został Wydział Projektowania w Warszawie. Funkcję dziekana objęła dr Agnieszka Jacobson-Cielelcka.

Uprawienia doktorskie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. To szóste uprawnienia doktorskie Uniwersytetu SWPS.

Odszedł prof. Jan Strelau – legenda polskiej psychologii i bardzo ważna postać dla naszego Uniwersytetu.

Uniwersytet SWPS po raz trzeci z rzędu otrzymał nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award w kategorii Humanities.

 

W tym czasie na świecie:

 • 11 marca ogłoszona zostaje pandemia koronawirusa,
 • nastąpiło wystąpienie Wielkiej Brytanii ze struktur wspólnotowych Unii Europejskiej,
 • Luksemburg stał się pierwszym państwem na świecie, które wprowadziło całkowicie bezpłatny transport publiczny na terenie kraju.

2021

Jubileusz 25-lecia

Uczelnia uroczyście świętuje 25. urodziny. Mamy powody do dumy: należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych i dydaktycznych w Polsce. Jesteśmy również najchętniej wybieraną przez kandydatów na studia stacjonarne uczelnią niepubliczną w całym kraju.

Powstają nowe wydziały

W związku rozwojem oferty dydaktycznej dotychczasowy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie zostaje przekształcony na dwie niezależne jednostki: – Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, którego dziekanem został prof. Marcin Jacoby, – Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, gdzie funkcję dziekana objęła prof. Katarzyna Januszkiewicz.

Uczelnia uruchamia nabór na dwa nowe kierunki studiów wyższych: Informatykę i Życie publiczne.

12% publikacji naukowców z Uniwersytetu SWPS zaliczane jest do najczęściej cytowanych publikacji na świecie.

Po raz trzeci z rzędu Uniwersytet SWPS otrzymuje nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award w kategorii Humanities.

Jesteśmy najwyżej ocenianą jednostką z Polski w rankingu szanghajskim (Shanghai Global Ranking of Academic Subjects).

 

W tym czasie na świecie:

 • Joe Biden został 46. prezydentem USA,
 • rozpoczęły się masowe szczepienia na COVID-19,
 • w kosmos wystartowała rakieta z teleskopem Jamesa Webba,
 • pogłębił się kryzys klimatyczny: odnotowano rekordowe emisje gazów cieplarnianych, poziomu wody i temperatury oceanów.

2022

Powstaje filia Uniwersytetu SWPS w Krakowie

Uniwersytet SWPS przejmuje kontrolę założycielską nad Europejskim Centrum Certyfikacji Spółką z o.o., założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (WSE). To pierwszy krok do utworzenia kampusu naszej uczelni w Krakowie.

Wysokie oceny Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uniwersytet SWPS wyróżniony kategorią A+ w dyscyplinie psychologia, kategorią A w dyscyplinach: nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, literaturoznawstwo, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz kategorią B+ w dyscyplinie nauki prawne.

Publicystka, komentatorka polityczna i autorka Mika Brzeziński uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS.

 

W tym czasie na świecie:

 • w naszym regionie wybuchła wojna: 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę,
 • Szwecja i Finlandia zdecydowały się wstąpić do NATO,
 • zmarła królowa Elżbieta II.

 

Uniwerstyet SWPS w liczbach:

Uniwerstyet w liczbach:

 • kampusy w sześciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie,
 • blisko 50 kierunków studiów wyższych,
 • studia doktoranckie oraz ponad 130 programów studiów podyplomowych,
 • ponad 15,5 tys. studentów,
 • ponad 400 pracowników akademickich,
 • ok. 900 wykładowców – współpracowników,
 • blisko400 pracowników pionu organizacyjnego,
 • wypromowanych 400 doktorów i 97 doktorów habilitowanych,
 • uprawnienia doktorskie w 7 dyscyplinach
 • uprawnienia habilitacyjne w 3 dyscyplinach