logo

logo uswps nazwa 3

Nie tylko Hiszpania

Kobiety na rynku pracy w różnych częściach świata (podcast)

W naszych podcastach w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS już wiele razy rozmawialiśmy o kobietach w różnych częściach świata. Dziś rozmawiamy o tym, jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy we Włoszech, Skandynawii, krajach anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych.

W jakich rolach i sektorach kobiety pracowały praktycznie od zawsze? Od kiedy kobiety pracują masowo poza domem i jakie wydarzenia się do tego przyczyniły? Czy są raczej wykonawczyniami poleceń, pracowniczkami czy przedsiębiorczyniami, twórczyniami własnych biznesów? Czy w omawianych krajach istnieje prawodawstwo zmierzające do zapewnienia parytetu w firmach, także na wysokich szczeblach decyzyjnych? Czy luka płacowa między kobietami a mężczyznami się zmniejsza? Czy urlopy ojcowskie istnieją w omawianych krajach i czy pomagają w powrocie kobiet na rynek pracy?

Na te i inne pytania odpowiedziały nasze wykładowczynie: filolożka angielska prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, filolożka szwedzka dr Magdalena Domeradzka oraz italianistka Katarzyna Święcicka. Rozmowę poprowadziła dr Paulina Nalewajko, kulturoznawczyni, literaturoznawczyni i tłumaczka.

Podcastu możesz posłuchać również w Apple Podcasts.

prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
gościni

Amerykanistka i badaczka komunikacji międzykulturowej. Jej główne pola zainteresowań naukowych to XX-wieczna literatura amerykańska, kultura żydowska, studia nad pamięcią oraz relacje międzykulturowe w edukacji. Jest autorką licznych publikacji, w tym książek: „Literatura amerykańska w kształceniu nauczycieli języka angielskiego” (2003), „Międzykulturowość na lekcjach języków obcych” (2005), „Memory and Neighborhood: Poles and Poland in Jewish American Fiction after World War Two” (2013), „Między Freudem a Bogiem. Życie i twórczość Anne Sexton” (2020). Współtworzyła serie książek, o kanonie prozy amerykańskiej i o poetkach amerykańskich. W wydawnictwie Peter Lang redaguje serię Studies in Jewish History and Memory.

 

dr Magdalena Domeradzka

dr Magdalena Domeradzka
gościni

Filolożka szwedzka, językoznawczyni, tłumaczka. W swoich badaniach zajmuje się m.in. analizą dyskursu, zwłaszcza debatą polityczną i publiczną, oraz kategoryzacją w ujęciu kontrastywnym. Współpracuje ze szwedzkimi mediami, w latach 2015-2020 współprowadziła Polenpodden, szwedzki podcast relacjonujący bieżące wydarzenia w Polsce.

 

Katarzyna Święcicka

Katarzyna Święcicka
gościni

Italianistka, językoznawczyni, autorka podręczników (seria „Perfettamente”) i słowników oraz licznych artykułów dotyczących języka i kultury Włoch. Szczególnie zainteresowana badaniami porównawczymi nad językami europejskimi (i nie tylko) oraz tym, jak kultura przenika do języka, jak go kształtuje i jak na niego wpływa.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z gramatyki kontrastywnej, akwizycji języka, językoznawstwa oraz języka włoskiego ze szczególnym upodobaniem do języka kuchni i mody.

 

dr Paulina Nalewajko

dr Paulina Nalewajko
prowadząca

Kulturoznawczyni, literaturoznawczyni i tłumaczka. Ameryka Łacińska odkrywana wciąż na nowo stanowi centrum jej zainteresowań badawczych, treść wykładanych na Uniwersytecie SWPS przedmiotów, tematykę prac dyplomowych prowadzonych pod jej kierunkiem i prywatną pasję. Autorka tekstów dla „Dwutygodnika Forum” oraz kursu „Kryzys rodzi zmianę: o konkursie Miss Wenezueli” dostępnego w Otwartych Zasobach Edukacyjnych Uniwersytetu SWPS.

 

 

kanały

zobacz też

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa prawa logostrefa kultur logo