Istnieje dużo mitów na temat funkcjonowania gangów oraz przynależności do nich. W filmach i książkach przedstawiane są więc obrazy, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. Podczas wykładu profesor Daniel Boduszek z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS przedstawi temat przynależności do gangów od strony psychologicznej, zakwestionuje koncepcje obecne w mediach i zaprezentuje wyniki badań naukowych, które przeprowadził z udziałem młodocianych członków gangów ze Stanów Zjednoczonych.

Limit miejsc na wykład został wyczerpany!

8 maja
17.30 – 19.00
Katowice

Psychologia gangów

W filmach prezentowane są obrazy gangów, które nie są zgodne z rzeczywistością. To sprawia, że istnieje wiele mitów na temat ich funkcjonowania, a ludzie mają błędny obraz działania. 

Podczas wykładu profesor Daniel Boduszek zakwestionuje koncepcje obecne we współczesnych mediach. Przedstawi również kompleksową definicję przynależności do gangu i współczesne psychologiczne teorie przynależności do gangów.

Podczas wykładu profesor zaprezentuje wyniki badań naukowych, które przeprowadził z udziałem młodocianych członków gangów ze Stanów Zjednoczonych.

Prelegent

258 daniel boduszek

Prof. Daniel Boduszek – jest psychologiem kryminalnym specjalizującym się w obszarze psychopatii kryminalnej. Doktorat uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania), habilitację na Uniwersytecie SWPS (Polska) i profesurę z psychologii kryminalnej na University of Huddersfield (Wielka Brytania). Jest założycielem recenzowanego międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Criminal Psychology oraz członkiem rad redakcyjnych Journal of Criminal Justice, Deviant Behavior, Polish Psychological Bulletin, Current Issues in Personality Psychology i Frontiers in Psychology (Legal and Forensic). Posiada szerokie doświadczenie w pracy w więzieniach w różnych krajach. Prowadzi badania naukowe wśród więźniów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Pakistanie, Tanzanii, na Karaibach i w Polsce. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia psychopatii kryminalnej, kryminalnych struktur poznawczych, samobójstw i zdrowia psychicznego w więzieniach, a także problematykę zabójstw, recydywy oraz prizonizacji. Jego badania były finansowane przez Unię Europejską, Economic and Social Research Council, UNICEF, RCUK Global Challenges Research Fund i zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach recenzowanych. Związany jest z University of Huddersfield, gdzie zajmuje dwa stanowiska: profesora zwyczajnego psychologii kryminalnej oraz dyrektora Centrum Szkoleniowego Metod Badawczych. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z psychologii zachowań przestępczych i metodologii psychologii kryminalnej. 


Limit miejsc wyczerpany.

Termin i lokalizacja

8 maja 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, aula

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 721 26 55, tel. kom. +48 785 202 511

e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Wydarzenia

Wydarzenia objęte patronatem Strefy Psyche

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia