Radość, gniew, strach, smutek, lęk, współczucie, zazdrość, wstyd, złość. Emocje są nieodzownym elementem naszego życia i pełnią bardzo ważną rolę. Niestety wiele osób wciąż nie radzi sobie z nimi i cierpi emocjonalnie. Depresja, lęk czy problemy z opanowaniem złości to jedne z najczęstszych zaburzeń psychicznych. O tym, jak kontrolować swoje emocje, czego dowodzą najnowsze badania naukowe oraz jaką rolę pełni wsparcie społeczne, będzie się można dowiedzieć podczas wykładu profesora Stefana G. Hofmana, jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej.

Wykład otwarty (bezpłatny) „Emotion regulation/Kontrolowanie emocji” połączony będzie z premierą najnowszej autorskiej książki prof. Hofmanna „Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach. Wiedza i kluczowe kompetencje” wydawnictwa GWP.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

WYDARZENIE ODWOŁANE DLA PUBLICZNOŚCI.

12 marca
18.00
Warszawa
Spotkanie odwołane

Leczenie zaburzeń emocjonalnych

Emocje są niezwykle istotnym aspektem zdrowia psychicznego. Jako podstawowy temat w psychologii klinicznej, kontrolowanie emocji czy też zdolność do zarządzania emocjami jest bezpośrednio związane z osobistym samopoczuciem i umiejętnością skutecznego poruszania się w świecie społecznym. Mimo tego, że konwencjonalne terapie zaburzeń emocjonalnych są ogólnie skutecznymi zabiegami, wiele osób wciąż cierpi emocjonalnie z powodów takich jak lęk, depresja i problemy z opanowaniem gniewu. Ponadto współczesne metody leczenia, które koncentrują się przede wszystkim na negatywnej afektywności, rzadko prowadzą do trwałej poprawy afektywności pozytywnej, jakości życia czy szczęścia.

Najnowsze dowody naukowe i teoretyczne modele emocji mogą pozytywnie wpłynąć na strategie terapeutyczne w leczeniu zaburzeń emocjonalnych. Do niedawna koncepcja ta skupiała się wyłącznie na procesach interpersonalnych lub na kontrolowaniu własnych emocji. Mniej nacisku kładzie się na rozwojowe, społeczne i kulturowe aspekty kontrolowania emocji. Jednakże ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, nasze zaangażowanie w proces kontrolowania emocji może często zachodzić interpersonalnie, a zaufane osoby wokół nas mogą pomóc nam kontrolować nasze emocje.

Kontrolowanie emocji

Podczas wykładu skupimy się na najnowszych badaniach dotyczących interpersonalnych procesów kontrolowania emocji. Chociaż czynniki społeczne mają kluczowe znaczenie w rozwoju i utrzymywaniu się zaburzeń emocjonalnych, współczesny pogląd na kontrolowanie emocji ogranicza się przede wszystkim do procesów intrapersonalnych. W oparciu o różnorodne perspektywy wskazujące na komunikacyjną funkcję emocji, procesy społeczne w samokontroli i rolę wsparcia społecznego, przedstawię interpersonalny model kontrolowania emocji przy zaburzeniach afektywnych i lękowych. Ten model zapewnia teoretyczne ramy do zrozumienia i wyjaśnienia, w jaki sposób zaburzenia afektywne i lękowe są regulowane i utrzymywane na skutek wpływu innych osób. Przeglądowi poddana została literatura stanowiąca wsparcie dla tego modelu, a także omówione zostały następstwa kliniczne. Strategie te obejmują zarówno adaptacyjne i elastyczne intrapersonalne oraz interpersonalne strategie kontrolowania emocji, jak też różnorodne praktyki oparte na uważności. Spostrzeżenia te mogą pomóc w leczeniu zaburzeń emocjonalnych.

W ramach wizyty profesor Hofmann przeprowadzi także specjalistyczne szkolenie (odpłatne) skierowane do psychologów, psychoterapeutów, słuchaczy Szkoły Psychoterpaii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz członków PTTPB. Więcej informacji o szkoleniu »

 

Prelegent

Stefan G. Hofmann

Stefan G. Hofmann – psycholog kliniczny na Wydziale Psychologii i Mózgu na Uniwersytecie Bostońskim. Jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie poznawczej terapii behawioralnej, szczególnie w zaburzeniach lękowych. Członek grupy roboczej DSM-5 opracowującej kryteria zaburzeń lękowych. Współautor (razem z D. Barlowem) podręcznika Abnormal Psychology, lecz przede wszystkim współautor (razem z S. Hayesem) przełomowej dla psychoterapii książki: Process-based CBT, The Science and core clinical competencies of cognitive behavioral therapy. Hofmann opublikował ponad 300 recenzowanych artykułów naukowych i 20 książek i jest wymieniony przez Clarivate Analytics jako wysoko cytowany badacz. Jest byłym prezesem Stowarzyszenia Terapii Behawioralnych i Kognitywnych , laureatem Nagrody Humboldta 2018 i nagrody Aarona T. Becka w 2015 roku za znaczący i trwały wkład w dziedzinie terapii poznawczej.

Termin i miejsce

12 marca 2020 r. godz. 18.00

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Odwołane wydarzenie

Szanowni Państwo, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanego COVID-19 podjęliśmy decyzję o odwołaniu do 13 kwietnia włącznie wszystkich otwartych wydarzeń edukacyjnych i popularno-naukowych, zaplanowanych w naszych kampusach. O dalszych krokach związanych z odwołanymi wydarzeniami będziemy informować mailowo oraz w naszych kanałach społecznościowych. Wydarzenia online (webinary) będą odbywać się planowo, we wcześniej ustalonych terminach.

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia