Jaki wpływ na działanie mózgu ma COVID-19? Jak wyglądają próbki tkanki mózgowej? Co neuronauka mówi o naszej orientacji seksualnej? Dlaczego możemy pamiętać lub wyobrażać sobie zapach? Na te pytania podczas już 16. Dni Mózgu Uniwersytetu SWPS odpowiedzą eksperci z naszego Uniwersytetu i nie tylko. Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tajemnicami działania tego jedynego w swoim rodzaju osobistego „komputera pokładowego”. 

Wydarzenie jest bezpłatne i odbywa się online. Spotkanie organizuje Koło NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objęła Strefa Psyche.

W tym roku w ramach Dni Mózgu odbędzie się spotkanie HumanTech Meetings pt. „Cyborgizacja. Ile pozostanie człowieka w człowieku?”. Więcej tutaj » 

13–14 marca 2021 r.
10.00–18.30
online

Dołącz do nas

Program

sobota, 13 marca

10:15Dysekcja mózgu – prof. Małgorzata Kossut
11:00–12:30NeuroCovid: konsekwencje neuropsychologiczne – prof. Emila Łojek
12:45–14:15Pamięć i wyobraźnia zapachowa – mgr Marta Zakrzewska
16:00–17:30Mózgowe korelaty zróżnicowania w zakresie orientacji seksualnej – dr hab. Wojciech Dragan, prof. UW

niedziela, 14 marca

11:00–12:30 – O tym, czy i jak gry wideo zmieniają nasz mózg i poznanie – dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS
12:45–14:15Geny, środowisko, myślenie o modelu biopsychospołecznym w depresji dzieci i młodzieży. Psychoterapia poznawczo behawioralna jako sposób na rozwijanie adekwatnych strategii leczenia – dr Magdalen Skotnicka-Chaberek
16:30–19:30HumanTech Meetings

VR to przyszłość badań psychologicznych? Warsztat Radosława Sterny

Rzeczywistość wirtualna, czyli VR, staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna. Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, można zauważyć ogromne zainteresowanie tą technologią. Chcielibyśmy przybliżyć naszym uczestnikom naukową stronę VR-u, pokazać, że nie jest to narzędzie przydatne jedynie do wcielania się w postaci z gier komputerowych, a może stanowić bardzo ważną i przyszłościową gałąź badań psychologicznych albo nawet, w dalszej perspektywie, kreować to, jak wyglądać będą systemy nauczania. 

Planujemy także pokazać uczestnikom przykładowe środowisko, w którym przy pomocy VR-u możemy zająć miejsce na sali wykładowej bez ruszania się z domu. W planach jest także zaprezentowanie projektów artystycznych i filmów 360.

Jednym z prowadzących nasze warsztaty będzie Radosław Sterna, psycholog, zdobywca diamentowego grantu, który obecnie działa przy badaniach psychologicznych wykorzystujących VR. Opowie nam on, jak wygląda wejście w świat zagmatwanej technicznie wirtualnej rzeczywistości z perspektywy kogoś, kto nie miał z nią wcześniej do czynienia.

mozg 2016 03a

mozg 2016 01

mozg 2020 02

mozg 2020 04

Wykłady

Dysekcja mózgu

Podczas Dni Mózgu odbędzie się dysekcja mózgu owcy, którą przeprowadzi prof. Małgorzata Kossut.

258 Kossut Malgorzata

prof. dr hab. Małgorzata Kossut – neurobiolog. Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci oraz obrazowaniem plastyczności mózgu. Kieruje Pracownią Neuroplastyczności w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Jej badania koncentrują się na neuroplastyczności zachodzącej w trakcie uczenia się u gryzoni, podczas rozwoju układu wzrokowego u kotów oraz po udarze i w procesie starzenia się u ludzi. Jako jedna z pierwszych udowodniła istnienie kompensacyjnych zmian plastycznych w dorosłej korze mózgowej. Wprowadziła do polskiej neurobiologii metody autoradiograficznego mapowania aktywności funkcjonalnej mózgu i analizy obrazu. Zainicjowała stworzenie Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, członkiem rzeczywistym PAN i członkiem korespondentem PAU. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu neurobiologii, w tym neuroanatomii funkcji poznawczych.

NeuroCovid: konsekwencje neuropsychologiczne

Jaki wpływa na mózg COVID-19 i jakie zmiany neuropsychologiczne mogą się pojawić u niektórych osób po przebyciu tej choroby? Na podstawie dostępnej literatury i dotychczasowego stanu badań zostaną omówione możliwe przyczyny, uwarunkowania, rozpowszechnienie, zakres i charakter zmian neuropsychologicznych po COVID-19 oraz ich wpływ na życie codzienne. Wyjaśnimy także możliwości w zakresie diagnozy i rehabilitacji osób, u których na skutek COVID-19 mogą pojawić się trudności neuropsychologiczne.

prof. Emilia Łojek

prof. Emilia Łojek – jest profesorem na Wydziale Psychologii UW, w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii. Jest autorem bądź współautorem kilku książek oraz blisko 90 artykułów i rozdziałów w językach polskim i angielskim na temat zagadnień związanych z neuropsychologią kliniczną, w tym zaburzeń językowych i komunikacyjnych u osób z dysfunkcjami mózgu, zmian neuropsychologicznych w chorobach neurodegeneracyjnych, psychicznych i starzeniu się, problemów diagnozy i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu. Rozwija badania nad funkcjami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi u osób zakażonych HIV. Jest autorką bądź współautorką polskich adaptacji wystandaryzowanych technik do pomiaru neuropsychologicznego. Obecnie kieruje zespołem badawczym NeuroCovid przy Wydziale Psychologii UW, który realizuje ogólnopolskie badania nad neuropsychologicznymi konsekwencjami COVID-19.

Pamięć i wyobraźnia zapachowa

Jak dobrze pamiętamy zapachy? Czy tak samo łatwo możemy przypomnieć lub wyobrazić sobie zapach truskawki, jak to, jak ona wygląda? Węch jest fascynującym zmysłem, do którego w nauce i życiu często codziennym przykładamy mniej wagi niż do innych zmysłów. Podczas wykładu zostaną przedstawione zarówno badania z użyciem technik neuroobrazowania, jak i badania behawioralne, które pomogą lepiej zrozumieć ten nieco mniej popularny zmysł.

 Marta Zakrzewska

Marta Zakrzewska – doktorantka w Gösta Ekmans Laboratory, w katedrze Percepcji i Psychofizjologii na wydziale Psychologii Stockholm University w Sztokholmie. Stopień naukowy magistra zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, jest także absolwentką Marshall University (USA) i Debreceni Egyetem (Węgry). W swojego ramach projektu bada związek między behawioralnym systemem immunologicznym i unikaniem chorób a postawami społecznymi, skupiając się na roli węchu i wrażliwości na zapachy. Jako członek SCI lab bierze udział min. w badaniach dotyczących pamięci i wyobraźni zapachowej i treningów zapachowych

Mózgowe korelaty zróżnicowania w zakresie orientacji seksualnej

Orientacja seksualna jest konstruktem opisującym preferencje jednostki w zakresie relacji romantycznych i seksualnych. Współczesne rozumienie tego elementu funkcjonowania człowieka obejmuje zróżnicowanie w zakresie zachowania, tożsamości i pragnień. Badania nad biologicznymi podstawami orientacji seksualnej skupiają się w trzech obszarach – analiz genetycznych, badań nad efektem braterskiej kolejności urodzin oraz w zakresie konsekwencji prenatalnego poziomu testosteronu. Dotychczasowe dane dotyczące korelatów mózgowych zróżnicowania w zakresie orientacji seksualnej wpisują się w trzeci z wymienionych nurtów badawczych i obejmują analizy strukturalne i funkcjonalne. W trakcie wystąpienia zaprezentuję przegląd badań dotyczących wspomnianej problematyki, przedstawiając dane pochodzące zarówno z badań post mortem, jak i uzyskanych z wykorzystaniem metod neuroobrazowania. Przedstawię ponadto podsumowanie rezultatów neuroobrazowej części koordynowanego przeze mnie projektu badawczego dotyczącego biologicznych podstaw orientacji seksualnej u mężczyzn (Projekt Orientacja).

 Wojciech Łukasz Dragan

dr hab. Wojciech Łukasz Dragan, prof. UW – psycholog, biolog. Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym Wydziale pełni również funkcję kierownika Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych oraz jest koordynatorem Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania. W latach 2017-2018 w ramach stypendium Fulbrighta przebywał na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki uwarunkowań genetycznych i środowiskowych zachowań w normie i patologii, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji genotypu i środowiska. Współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor monografii „Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe” uhonorowanej w 2015 roku Nagrodą Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej. Laureat wielu nagród i stypendiów związanych z dorobkiem naukowym (m.in. nagroda im. Andrzeja Malewskiego, stypendium „Polityki” Zostańcie z nami). Zdjęcie: © Leszek Zych, „Polityka".

O tym, czy i jak gry wideo zmieniają nasz mózg i poznanie

Gry komputerowe stały się w ostatnich latach jedną z dominujących form domowej rozrywki. Intensywnie rozwijająca się domena e-sportu sprawiła, że zaczynamy patrzeć na gry nie tylko jako na sposób spędzania wolnego czasu, lecz także jako potencjalną zawodową karierę. Coraz więcej badań dotyczących gier skupia się nie na ich negatywnych aspektach (przede wszystkim potencjale uzależnienia), ale na możliwym pozytywnym wpływie na funkcjonowanie poznawcze i działanie oraz strukturę mózgu. W trakcie wykładu omówię wyniki najnowszych badań, również prowadzonych w ramach Centrum Badań Neuropoznawczych w Uniwersytecie SWPS, dotyczących zarówno osób długotrwale używających gier (graczy komputerowych), jak i wcześniej nie grających (badania treningowe z użyciem gier komputerowych jako narzędzia treningu). Obie linie badań dosyć spójnie pokazują potencjał gier komputerowych jako sposób na zmianę działania określonych funkcji umysłu.

Aneta Brzezicka

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog. Zajmuje się badaniem szeroko rozumianych zmian neuroplastycznych w populacjach osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie, szczególnie zaś działanie ważnych funkcji poznawczych (szczególnie pamięci roboczej). Jednym z ważnych tematów, nad którymi obecnie pracuje w ramach kierowanego przez nią Centrum Badań Neuropoznawczych jest także interakcja między mózgiem, mikrobiotą jelitową i funkcjonowaniem poznawczym. Oprócz tego analizuje dane pochodzące z rejestracji wewnątrzczaszkowych u pacjentów wykonujących zadania angażujące pamięć krótkotrwałą i roboczą. Dzięki tym unikatowym informacjom stara się zrozumieć elektrofizjologiczne podłoże zjawisk pamięciowych. Członek European Dana Alliance for the Brain (EDAB). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotna laureatka programu luventus Plus MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Autorka wielu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak: „Journal of Cognitive Neuroscience”, „Frontiers in Psychology”, „Cognition and Emotion”. Pracuje w Laboratory of Systems Neuroscience, którym kieruje dr Ueli Rutishauser, w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles.

Geny, środowisko, myślenie o modelu biopsychospołecznym w depresji dzieci i młodzieży. Psychoterapia poznawczo behawioralna jako sposób na rozwijanie adekwatnych strategii leczenia

Depresja, lęk i rosnąca liczba samobójstw w populacji dzieci i młodzieży stawia przed specjalistami coraz więcej wyzwań związanych z rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem negatywnym skutkom zaburzeń psychicznych – załamaniu linii życiowej, samookaleczeniom, problemom społecznym. Corocznie w Polsce umiera około 100 dzieci i nastolatków, a około 1000 podejmuje udokumentowane próby smaobójcze, które podlegają zgłoszeniu, badania wskazują jednak, że ich liczba może sięgać aż 10 000.

Geny i ich uruchamianie pod wpływem różnych czynników środowiskowych powodują zmiany równowagi biochemicznej w ośrodkowym układzie nerwowym, a jednocześnie sposób, w jaki myślimy, wpływa na procesy przetwarzania informacji i wtórnie oddziaływuje na układ nerwowy i równowagę neuroprzekaźników. Ta wiedza i szerokie spojrzenie na czynniki prowadzące do rozwoju depresji pozwala lepiej zaplanować interwencje, które skutecznie mogą prowadzić do coraz lepszego radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, prowadzą do redukcji objawów depresji, pozwalają rozwijać umiejętności społeczne i umiejętności regulacji emocji. To może prowadzić do znajdowania nowych i coraz efektywniejszych strategii profilaktyki i leczenia zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.

dr Magdalena Skotnicka-Chaberek

dr Magdalena Skotnicka-Chaberek – psycholog (absolwentka UW) oraz lekarz (AM w Warszawie). Psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (absolwentka pierwszego w Polsce szkolenia, pod kierunkiem prof. Scrimaliego, w latach 1998–2002), EABCT i SITCC (Societa' Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale) oraz Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB. W 2008 r. ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie metody Przedłużonej Ekspozycji Edny Foa w pracy z pacjentami dotkniętymi PTSD. Kieruje Centrum Neurorehabilitacji i w jego ramach prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Jako psycholog pracowała SP CSK AM w Warszawie w Klinice Neurochirurgii oraz Poliklinice Szpitala przy ulicy Litewskiej. Jest także doświadczonym lekarzem systemu ratownictwa.

Jej doświadczenie zarówno psychologiczne, jak i medyczne sprawia, że obszarem specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym. Jest współautorką książek i licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii.

Jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, które są organizowane w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Koło NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS

Koło NeuroPsyche zrzesza studentów zainteresowanych neurokognitywistyką, czyli nauką o funkcjonowaniu mózgu i biologicznych procesach, jakie stoją za mechanizmami psychologicznymi. Wspólnie promujemy wiedzę z zakresu szeroko pojętej neuronauki, organizując wykłady i warsztaty, Journal Cluby (podczas których omawiamy wyniki przeróżnych badań) oraz spotkania naukowo-integracyjne, umożliwiające poznanie innych członków Koła oraz wymianę wiedzy na przeróżne tematy.

Organizatorzy

Koło NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS

Termin i miejsce

13–14 marca 2021 r. (sobota, niedziela), godz. 10.00–18.30
online

Kontakt

e-mail: [email protected]

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia